Oluline

NB! ÕPPEKORRALDUS 10.–14.05.2021 10. märts KSG


Esmaspäevast, 10.05.2021 kehtib Kadrioru Saksa Gümnaasiumis järgmine õppetöö korraldus:

1. Kontaktõppel koolis on 1.-4. klassid, 9. klassid, 12.klassid, väikeklassid

2. Distantsõppel kodus on 5.-8. klassid ja 10.-11. klassid

 

MÄE MAJA

1.-4. klassi ja väikeklasside õpilastel toimuvad tunnid tavapäraselt tunniplaani alusel.

5. klasside õpilastel toimub distantsõpe tunniplaani alusel. Täpsem info veebitundide toimumise kohta kajastub eKoolis koduste ülesannete all.  Igale klassile jagab täpsemat infot nende klassijuhataja.

Toidupakid saavad 5. klasside õpilased kolmapäeval, 12. mail -  kell 14:30 -15:00.

 

ORU MAJA

Koolis kannab nii õpetaja kui ka õpilane maski. Maski kandmine on kohustuslik.

     1. Kontaktõppel koolis toimub õppimine ja õpetamine tunniplaani alusel ainekabineti põhiselt – õpilased liiguvad klassist klassi. Väikeklassiõpilased on oma koduklassis.

Liikumine Oru maja koolihoone trepikodades on ühes suunas - Laulupeo tänava poolsest trepist üles ja J. Vilmsi tänava poolsest alla.

     2. Distantsõppel kodus toimub õppimine ja õpetamine tunniplaani alusel online-tundidena. Info online-tundide täpse toimumise ja õppeülesannete kohta kajastub eKoolis koduste ülesannete all.

Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.

Distantsõppel viibimisel jaguneb õpe:

a) otsesuhtluseks õpetaja ja õpilaste vahel, mille käigus viiakse kogu klassile läbi online tunde;

b) õpetaja juhendite põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised tegevused ja projektitöö;

c) vajaduspõhine õpetajapoolne täiendav rühma- või individuaalne juhendamine                                                                                                    

 

Toidupakid saavad 6.-8.kl ja 10.-12.klass õpilased neljapäeval, 13. mail -  kell 14.00 – 16.15

 

 

Esmaspäevast, 10.05.2021 kehtib Kadrioru Saksa Gümnaasiumis järgmine õppetöö korraldus:

1. Kontaktõppel koolis on 1.-4. klassid, 9. klassid, 12.klassid, väikeklassid

2. Distantsõppel kodus on 5.-8. klassid ja 10.-11. klassid

 

MÄE MAJA

1.-4. klassi ja väikeklasside õpilastel toimuvad tunnid tavapäraselt tunniplaani alusel.

5. klasside õpilastel toimub distantsõpe tunniplaani alusel. Täpsem info veebitundide toimumise kohta kajastub eKoolis koduste ülesannete all.  Igale klassile jagab täpsemat infot nende klassijuhataja.

Toidupakid saavad 5. klasside õpilased kolmapäeval, 12. mail -  kell 14:30 -15:00.

 

ORU MAJA

Koolis kannab nii õpetaja kui ka õpilane maski. Maski kandmine on kohustuslik.

     1. Kontaktõppel koolis toimub õppimine ja õpetamine tunniplaani alusel ainekabineti põhiselt – õpilased liiguvad klassist klassi. Väikeklassiõpilased on oma koduklassis.

Liikumine Oru maja koolihoone trepikodades on ühes suunas - Laulupeo tänava poolsest trepist üles ja J. Vilmsi tänava poolsest alla.

     2. Distantsõppel kodus toimub õppimine ja õpetamine tunniplaani alusel online-tundidena. Info online-tundide täpse toimumise ja õppeülesannete kohta kajastub eKoolis koduste ülesannete all.

Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.

Distantsõppel viibimisel jaguneb õpe:

a) otsesuhtluseks õpetaja ja õpilaste vahel, mille käigus viiakse kogu klassile läbi online tunde;

b) õpetaja juhendite põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised tegevused ja projektitöö;

c) vajaduspõhine õpetajapoolne täiendav rühma- või individuaalne juhendamine                                                                                                    

 

Toidupakid saavad 6.-8.kl ja 10.-12.klass õpilased neljapäeval, 13. mail -  kell 14.00 – 16.15