Koolielu

Huviringid


Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimuvad 2019/2020. õa järgmised TASULISED huviringid.

 

1) LOODUSRING „LOODUSHUVI KOGU ELUKS“ UUS HUVIRING

Loodusring on mõeldud 7.-9. klassi õpilastele

Looduringi eesmärgiks on läbi matkade seostada õpitut. Toimuvad teooriatunnid ja matkad. Teooriatundides juhatatakse teema sisse ja pärast matka tehakse sellest kokkuvõte. Oluline on, et õpilased oskaksid õpitud teadmisi ka reaalselt looduses liikudes kasutada (liikide tundmine, probleemide nägemine jne).

Lisaks õpitakse, kuidas pakkida matkakotti, mis on oluline matkale kaasa võtta, kuidas loodussõbralikult looduses käituda, kuidas lõkkel süüa teha jpm põnevat. 

Loodusringi loosungiks on väärtustada, märgata, toetada õpilaste loodushuvi.
Õppeaasta lõpuks:
* Tunneb õpilane looduses liikudes liike ja teab, mille alusel neid eristada;
* Suudab looduses liikuda ilma loodust kahjustamata;
* Oskab looduses ellu jääda.

Igal kalendrikuul on erinev teema (nt september - sügissaak, aiasaadused; oktoober – seened jne), mida käsitletakse.

Juhendaja: Maria Metsaorg

Maksumus: 35€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 18. septembrist KOLMAPÄEVAL Oru maja klassis 303 kell 16.00.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/g4qT2ey33Aj4KrHc8

 

2) ROBOOTIKARING UUS HUVIRING

Robootikaring on mõeldud 6.-9. klassi õpilastele. 

Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist läbi LEGO® Mindstorms Ev3 roboti komplektide ja nende programmeerimise. 

Õpilane planeerib, teostab ja esitleb robotiga tehtut. Õpime tundma erinevaid andureid: roboti mootori tööpõhimõtted, valgusandur, kaugusandur jt. Ehitame roboti ja koostame ise vastava ülesande järgi programme. Lahendame ka etteantud programmide järgi probleemülesandeid. Eelkõige tegeleme reaalainete valdkonna teemadega. 

Robootika ringis omandab õpilane järgmist:
* oskab LEGO® Mindstorms Ev3 robotit juhendi järgi ehitada ja kasutada vastavat programmeerimistarkvara; 
* oskab nimetada andureid ja teab nende tööpõhimõtted;
* oskab lugeda ja aru saada ette kirjutatud programmist; 
* oskab leida seoseid igapäevaelu ja tunnis õpituga. 

Huviringis osalemise eelduseks on huvi robootika ja loodusteaduste vastu.

Juhendaja: Anneli Sepp

Osalejate maksimum arv: 12 õpilast

Maksumus: 19€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 20. septembrist REEDEL Oru maja klassiruumis 305 kell 15.00 – 16.30.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/d5xbjkZ67aJX1YXt5

 

3) KÄSITÖÖRING

Käsitööring on mõeldud 6.–9. klasside õpilastele.

Eesmärgiks on arendada käelist tegevust, anda uusi teadmisi ja luua võimalus loovalt tegutseda.

Uurime rahvuslikke mustreid ja kirju ning kasutame neid esemete tegemisel. Räägime loodushoiust ja materjalide taaskasutusest, õpime tundma looduslikke materjale ja nende omadusi, saame teadmisi ning oskusi kasutada erinevaid materjale tööde valmistamisel.

* Vildime erinevates tehnikates.
* Valmistame tähtpäevadeks kaunistusi.
* Punume rahvuslikus stiilis paela, vööd.
* Õmbleme lihtsamat lapitööd.
* Heegeldame.

Juhendaja: Anne Tiitson

Maksumus: 11€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 17. septembrist TEISIPÄEVAL Oru maja käsitööklassis (509) kell 14:15 - 15:00.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/XeWr9oHZTr2FFQQTA

 

4) PUUTÖÖRING

Puutööring on mõeldud 4.–5. klassi õpilastele.

Huviringi ootame noori (nii poisse kui ka tüdrukuid), kes soovivad oma kätega midagi valmis meisterdada.

Tunnis valmistakse 3–4 liikmelistes gruppides erinevaid esemeid, nt väiksemad mööbliesemed ja lauamängud.

Juhendaja: Raimo Sau

Osalejate maksimum arv: 10 õpilast

Maksumus: 11€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 16. septembrist ESMASPÄEVAL Mäe maja puutöö klassis kell 15.00 - 15:45.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/3EJhZgVh2ATKsFBm7

 

5) KITARRIRING UUS JUHENDAJA

Kitarriring on mõeldud 1. – 6. klassi õpilastele.

Kitarriringi grupitundidesse (umbes 6 osalejat rühmas) ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest ja spetsiaalsetest harjutustest.

Juhendaja: Jörgen Pakkas

Toimumisaeg: ALATES 23. septembrist ESMASPÄEVAL Oru maja muusikaklassis (119).

Grupitunnid toimuvad alljärgnevalt:
16.00 – 16.45 on 1.-2. klassi õpilased
16.55 – 17.40 on 3.-4. klassi õpilased
17.50 – 18.30 on 5.-6. klassi õpilased

Maksumus: 17€/kuu

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/Nj3jB7MGXBhBi9ju9

 

6) TRUMMIRING UUS JUHENDAJA

 Trummiring on mõeldud õpilastele alates 3. klassist.

Trummiring õpetab noortele rütmitunnetust, arendab käelisi ja motoorset tegevust, pakub eneseväljenduse võimalust ning sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Anna-Maria Orgse

Tund on INDIVIDUAALNE.

Osalejate maksimum arv: 4 õpilast

Maksumus: 45€/kuu

Toimumiseaeg: ALATES 16. septembrist ESMASPÄEVAL 45 minutit ajavahemikul kella 16:00 - 19:00 Oru maja aulas.
Täpsem ringi toimumise aeg lepitakse kokku juhendajaga kirjutades talle: annamariaorgse@hotmail.com

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/K9ZvTZ6KCo9WhWzPA

 

 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimuvad 2019/2020. õa järgmised TASULISED huviringid.

 

1) LOODUSRING „LOODUSHUVI KOGU ELUKS“ UUS HUVIRING

Loodusring on mõeldud 7.-9. klassi õpilastele

Looduringi eesmärgiks on läbi matkade seostada õpitut. Toimuvad teooriatunnid ja matkad. Teooriatundides juhatatakse teema sisse ja pärast matka tehakse sellest kokkuvõte. Oluline on, et õpilased oskaksid õpitud teadmisi ka reaalselt looduses liikudes kasutada (liikide tundmine, probleemide nägemine jne).

Lisaks õpitakse, kuidas pakkida matkakotti, mis on oluline matkale kaasa võtta, kuidas loodussõbralikult looduses käituda, kuidas lõkkel süüa teha jpm põnevat. 

Loodusringi loosungiks on väärtustada, märgata, toetada õpilaste loodushuvi.
Õppeaasta lõpuks:
* Tunneb õpilane looduses liikudes liike ja teab, mille alusel neid eristada;
* Suudab looduses liikuda ilma loodust kahjustamata;
* Oskab looduses ellu jääda.

Igal kalendrikuul on erinev teema (nt september - sügissaak, aiasaadused; oktoober – seened jne), mida käsitletakse.

Juhendaja: Maria Metsaorg

Maksumus: 35€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 18. septembrist KOLMAPÄEVAL Oru maja klassis 303 kell 16.00.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/g4qT2ey33Aj4KrHc8

 

2) ROBOOTIKARING UUS HUVIRING

Robootikaring on mõeldud 6.-9. klassi õpilastele. 

Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist läbi LEGO® Mindstorms Ev3 roboti komplektide ja nende programmeerimise. 

Õpilane planeerib, teostab ja esitleb robotiga tehtut. Õpime tundma erinevaid andureid: roboti mootori tööpõhimõtted, valgusandur, kaugusandur jt. Ehitame roboti ja koostame ise vastava ülesande järgi programme. Lahendame ka etteantud programmide järgi probleemülesandeid. Eelkõige tegeleme reaalainete valdkonna teemadega. 

Robootika ringis omandab õpilane järgmist:
* oskab LEGO® Mindstorms Ev3 robotit juhendi järgi ehitada ja kasutada vastavat programmeerimistarkvara; 
* oskab nimetada andureid ja teab nende tööpõhimõtted;
* oskab lugeda ja aru saada ette kirjutatud programmist; 
* oskab leida seoseid igapäevaelu ja tunnis õpituga. 

Huviringis osalemise eelduseks on huvi robootika ja loodusteaduste vastu.

Juhendaja: Anneli Sepp

Osalejate maksimum arv: 12 õpilast

Maksumus: 19€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 20. septembrist REEDEL Oru maja klassiruumis 305 kell 15.00 – 16.30.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/d5xbjkZ67aJX1YXt5

 

3) KÄSITÖÖRING

Käsitööring on mõeldud 6.–9. klasside õpilastele.

Eesmärgiks on arendada käelist tegevust, anda uusi teadmisi ja luua võimalus loovalt tegutseda.

Uurime rahvuslikke mustreid ja kirju ning kasutame neid esemete tegemisel. Räägime loodushoiust ja materjalide taaskasutusest, õpime tundma looduslikke materjale ja nende omadusi, saame teadmisi ning oskusi kasutada erinevaid materjale tööde valmistamisel.

* Vildime erinevates tehnikates.
* Valmistame tähtpäevadeks kaunistusi.
* Punume rahvuslikus stiilis paela, vööd.
* Õmbleme lihtsamat lapitööd.
* Heegeldame.

Juhendaja: Anne Tiitson

Maksumus: 11€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 17. septembrist TEISIPÄEVAL Oru maja käsitööklassis (509) kell 14:15 - 15:00.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/XeWr9oHZTr2FFQQTA

 

4) PUUTÖÖRING

Puutööring on mõeldud 4.–5. klassi õpilastele.

Huviringi ootame noori (nii poisse kui ka tüdrukuid), kes soovivad oma kätega midagi valmis meisterdada.

Tunnis valmistakse 3–4 liikmelistes gruppides erinevaid esemeid, nt väiksemad mööbliesemed ja lauamängud.

Juhendaja: Raimo Sau

Osalejate maksimum arv: 10 õpilast

Maksumus: 11€/kuu

Toimumisaeg: ALATES 16. septembrist ESMASPÄEVAL Mäe maja puutöö klassis kell 15.00 - 15:45.

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/3EJhZgVh2ATKsFBm7

 

5) KITARRIRING UUS JUHENDAJA

Kitarriring on mõeldud 1. – 6. klassi õpilastele.

Kitarriringi grupitundidesse (umbes 6 osalejat rühmas) ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest ja spetsiaalsetest harjutustest.

Juhendaja: Jörgen Pakkas

Toimumisaeg: ALATES 23. septembrist ESMASPÄEVAL Oru maja muusikaklassis (119).

Grupitunnid toimuvad alljärgnevalt:
16.00 – 16.45 on 1.-2. klassi õpilased
16.55 – 17.40 on 3.-4. klassi õpilased
17.50 – 18.30 on 5.-6. klassi õpilased

Maksumus: 17€/kuu

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/Nj3jB7MGXBhBi9ju9

 

6) TRUMMIRING UUS JUHENDAJA

 Trummiring on mõeldud õpilastele alates 3. klassist.

Trummiring õpetab noortele rütmitunnetust, arendab käelisi ja motoorset tegevust, pakub eneseväljenduse võimalust ning sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Anna-Maria Orgse

Tund on INDIVIDUAALNE.

Osalejate maksimum arv: 4 õpilast

Maksumus: 45€/kuu

Toimumiseaeg: ALATES 16. septembrist ESMASPÄEVAL 45 minutit ajavahemikul kella 16:00 - 19:00 Oru maja aulas.
Täpsem ringi toimumise aeg lepitakse kokku juhendajaga kirjutades talle: annamariaorgse@hotmail.com

REGISTREERUMINE: https://forms.gle/K9ZvTZ6KCo9WhWzPA