Koolielu

Pikapäevarühm


Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017 määruse nr 33 „ Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2 on tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 min.) õppetasu 1,30 eurot. Hinda ei muudeta õppeperioodi kestel. (muudetud 22.04.2022 nr HA-4/18 KK-ga)

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab I kooliastme õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele. Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on leping. Lepingu leiab kooli kodulehelt  kuni rühma täitumiseni.

Pikapäevarühm töötab kooli ruumides 05.09.2022-12.06.2023, esmaspäevast reedeni kell 13.00 – 16.00.

Riigipühadel ja koolivaheajal pikapäevarühma ei tööta.

Pikapäevarühma päevaplaan

Kell 13:05 kogunemine 1. korruse fuajeesse
Kell 13:15 tegevused õues
Kell 14:00 lõuna
Kell 14:20 tegevused ruumides: õppimine, lugemine, lauamängud, loovtegevus
Kell 16:00 päeva lõpp

Pikapäevarühma meelespea

 • Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja sõlmida leping.
 • Tundide lõppedes tuleb laps pikapäevarühma ja registreerub (ütleb nime ja klassi).
 • Kui laps läheb tualetti või hakkab koju minema, teavitab ta sellest kindlasti pikapäeva õpetajat.
 • Pikapäevarühmas kehtib oma päevakava, mis näeb ette puhkuse ja õues viibimise aja, õppimise aja, trennides/huviringides viibimise aja ning ühised toitlustamise ajad.
 • Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma õpetajale.
 • Kooli territooriumilt lahkumine pikas päevas viibimise ajal on rangelt keelatud.
 • Pikapäevarühm lõpeb kell 16.00. Selleks ajaks peavad kõik lapsed olema koolimajast lahkunud.
 • Kui lapsel on luba pikapäevarühmast üksi koju minna, siis teavitab lapsevanem sellest kirjalikult pikapäevarühma õpetajat.
 • Pikapäevarühmast loobumisel esitab vanem eelnevalt avalduse.
 • Pikapäevarühma toiduraha maksta eelmise kuu lõpuks.
 • Info toitlustuse kohta leiate kooli kodulehelt rubriigist koolielu.
   

Pikapäevarühma leping

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017 määruse nr 33 „ Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2 on tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 min.) õppetasu 1,30 eurot. Hinda ei muudeta õppeperioodi kestel. (muudetud 22.04.2022 nr HA-4/18 KK-ga)

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab I kooliastme õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele. Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on leping. Lepingu leiab kooli kodulehelt  kuni rühma täitumiseni.

Pikapäevarühm töötab kooli ruumides 05.09.2022-12.06.2023, esmaspäevast reedeni kell 13.00 – 16.00.

Riigipühadel ja koolivaheajal pikapäevarühma ei tööta.

Pikapäevarühma päevaplaan

Kell 13:05 kogunemine 1. korruse fuajeesse
Kell 13:15 tegevused õues
Kell 14:00 lõuna
Kell 14:20 tegevused ruumides: õppimine, lugemine, lauamängud, loovtegevus
Kell 16:00 päeva lõpp

Pikapäevarühma meelespea

 • Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja sõlmida leping.
 • Tundide lõppedes tuleb laps pikapäevarühma ja registreerub (ütleb nime ja klassi).
 • Kui laps läheb tualetti või hakkab koju minema, teavitab ta sellest kindlasti pikapäeva õpetajat.
 • Pikapäevarühmas kehtib oma päevakava, mis näeb ette puhkuse ja õues viibimise aja, õppimise aja, trennides/huviringides viibimise aja ning ühised toitlustamise ajad.
 • Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma õpetajale.
 • Kooli territooriumilt lahkumine pikas päevas viibimise ajal on rangelt keelatud.
 • Pikapäevarühm lõpeb kell 16.00. Selleks ajaks peavad kõik lapsed olema koolimajast lahkunud.
 • Kui lapsel on luba pikapäevarühmast üksi koju minna, siis teavitab lapsevanem sellest kirjalikult pikapäevarühma õpetajat.
 • Pikapäevarühmast loobumisel esitab vanem eelnevalt avalduse.
 • Pikapäevarühma toiduraha maksta eelmise kuu lõpuks.
 • Info toitlustuse kohta leiate kooli kodulehelt rubriigist koolielu.
   

Pikapäevarühma leping