Koolielu

Pikapäevarühm


Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017 määruse nr 33 Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse  § 8 lg 2 p 2  on tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 min) õppetasu 1,15 eurot.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab I kooliastme õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele. Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on leping. Lepingu leiab kooli kodulehelt kuni rühma täitumiseni.

Pikapäevarühm alustab tööd 02. septembrist 2020 kuni 10. juunini 2021. Pikapäevarühm töötab kell 13.00–16.00.

Pikapäevrühma toitlustamine algab 07. septembrist 2020. Pikapäevarühma toiduraha septembris on 24,12 eurot. Palun maksta toiduraha 03. septembriks 2020 AS Tuleleek arvele  EE192200221024028355  Swedbank viitenumber 16000010. Selgitusse märkida „KSG, õpilase nimi, klass ja kuu ning päevad  mille eest tasutakse“

Pikapäevarühma päevaplaan

Kell 13:05 kogunemine 1. korruse fuajeesse

Kell 13:15 tegevused õues

Kell 14:00 lõuna

Kell 14:20 tegevused ruumides: õppimine, lugemine, lauamängud, loovtegevus

Kell 16:00 päeva lõpp

 

Pikapäevarühma meelespea

•    Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja sõlmida leping.

•    Tundide lõppedes tuleb laps pikapäevarühma ja registreerub (ütleb nime ja klassi).

•    Kui laps läheb tualetti või hakkab koju minema, teavitab ta sellest kindlasti pikapäeva õpetajat.

•    Pikapäevarühmas kehtib oma päevakava, mis näeb ette puhkuse ja õues viibimise aja, õppimise aja, trennides/huviringides viibimise aja ning ühised toitlustamise ajad.

•    Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma õpetajale.

•    Kooli territooriumilt lahkumine pikas päevas viibimise ajal on rangelt keelatud.

•    Pikapäevarühm lõpeb kell 16.00. Selleks ajaks peavad kõik lapsed olema koolimajast lahkunud.

•    Kui lapsel on luba pikapäevarühmast üksi koju minna, siis teavitab lapsevanem sellest kirjalikult pikapäevarühma õpetajat.

•    Pikapäevarühmast loobumisel esitab vanem eelnevalt avalduse.

•    Pikapäevarühma toiduraha maksta eelmise kuu lõpuks.

•    Info toitlustuse kohta leiate kooli kodulehelt rubriigist koolielu.

 

Pikapäevarühm tegutseb kooli spordisaali taga asuvas pikapäevarühma ruumis. Liikumine pikapäevarühma toimub läbi kooli hoovi. 

 

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017 määruse nr 33 Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse  § 8 lg 2 p 2  on tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 min) õppetasu 1,15 eurot.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab I kooliastme õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele. Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on leping. Lepingu leiab kooli kodulehelt kuni rühma täitumiseni.

Pikapäevarühm alustab tööd 02. septembrist 2020 kuni 10. juunini 2021. Pikapäevarühm töötab kell 13.00–16.00.

Pikapäevrühma toitlustamine algab 07. septembrist 2020. Pikapäevarühma toiduraha septembris on 24,12 eurot. Palun maksta toiduraha 03. septembriks 2020 AS Tuleleek arvele  EE192200221024028355  Swedbank viitenumber 16000010. Selgitusse märkida „KSG, õpilase nimi, klass ja kuu ning päevad  mille eest tasutakse“

Pikapäevarühma päevaplaan

Kell 13:05 kogunemine 1. korruse fuajeesse

Kell 13:15 tegevused õues

Kell 14:00 lõuna

Kell 14:20 tegevused ruumides: õppimine, lugemine, lauamängud, loovtegevus

Kell 16:00 päeva lõpp

 

Pikapäevarühma meelespea

•    Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja sõlmida leping.

•    Tundide lõppedes tuleb laps pikapäevarühma ja registreerub (ütleb nime ja klassi).

•    Kui laps läheb tualetti või hakkab koju minema, teavitab ta sellest kindlasti pikapäeva õpetajat.

•    Pikapäevarühmas kehtib oma päevakava, mis näeb ette puhkuse ja õues viibimise aja, õppimise aja, trennides/huviringides viibimise aja ning ühised toitlustamise ajad.

•    Trennist või huviringist tulles peab laps teatama oma tagasitulekust pikapäevarühma õpetajale.

•    Kooli territooriumilt lahkumine pikas päevas viibimise ajal on rangelt keelatud.

•    Pikapäevarühm lõpeb kell 16.00. Selleks ajaks peavad kõik lapsed olema koolimajast lahkunud.

•    Kui lapsel on luba pikapäevarühmast üksi koju minna, siis teavitab lapsevanem sellest kirjalikult pikapäevarühma õpetajat.

•    Pikapäevarühmast loobumisel esitab vanem eelnevalt avalduse.

•    Pikapäevarühma toiduraha maksta eelmise kuu lõpuks.

•    Info toitlustuse kohta leiate kooli kodulehelt rubriigist koolielu.

 

Pikapäevarühm tegutseb kooli spordisaali taga asuvas pikapäevarühma ruumis. Liikumine pikapäevarühma toimub läbi kooli hoovi.