Meie koolist

Ajatelg

Lühiülevaade Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ajaloost


2023   Avatakse Silling-Riesenkampffi auditoorium

2022   Kool ühineb Liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga

2022   Saksa keele õpe saab 60-aastaseks

2021   Kevadel ilmub KSG 60. aastapäevaks koostatud Ajaraamat III, mis ülesehituselt on kolmeosaline: lähem sissevaade aastatesse 2005–2020, meenutused vilistlastelt, õpetajatelt ja õpilaslooming (sõnalooming, joonistused, käsitöö). Koostajaks KSG pikaajaline eesti keele ja kirjanduse õpetaja Elle Veigel.

2020   Koroonaviirus koos digihüppega viib kooli digipöördesse. Ettevõtliku noore kujundamiseks tulevad kasutusele digiajastu innovaatilised õpetamis- ja õppimismeetodid koos uue tehnoloogia ning avatud õppematerjalidega. Fookusesse tõusevad  digiõpe, veebiõpe, distantsõpe, virtuaalõpe, põimõpe, kontaktõpe, lähiõpe, kaugõpe, hajaõpe, paindõpe.

2020   Kool tähistab 60. aasta juubelit

2020   KSG õpetajad ja õpilased algatasid ettevõtmise, kus Vikipeediasse kirjutati üle 140 eestikeelse artikli. Seda ettevõtmist tunnustati konkursil „Aasta keeletegu 2019“ eriauhinnaga.

2019   Kinnitatakse Kadrioru Saksa Gümnaasiumi liputoimkonna vanne.

2019   Algab Riesenkampffi Fondi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koostöö digitaalse tootearenduse õppesuuna väljatöötamiseks.

2019   KSG saab Haridus- ja teadusministeeriumi akrediteeringu Euroopa CertiLingua-koolide võrgustikuga liitumiseks. CertiLingua-sertifikaat antakse gümnaasiumi lõpetajale, kes on täitnud nõuded võõrkeelte oskuse, Euroopa-alaste teadmiste ja kultuuridevahelise suhtluse osas.

2018   KSG Mäe majas alustab tööd Kogupäevakool.

2018   Kevadel saab alguse filmifestival MININUI traditsioon Mäe majas

2018   Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi ning Euroopa Komisjoni kõrge tunnustus Aasta Võõrkeeltealane tegu 2018 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi saksakeelse majandusõppe eest.

2018   Saksakeelne majandusõppe õppesuund saavutab üle-Eestilisel ettevõtluse programmi Edu&Tegu edulugude konkursil kategoorias “Parim koostöö partneriga” 3. koha.

2017   Lõpetab esimene lend saksa majandusõppe õppesuuna õpilasi, kellele omistatakse Saksamaa vastava õppekava läbimise tunnistus.

2016   Õuevahetunnid Mäe majas.

2016   KSG jätkab õppetööd kahes hoones seoses Sikupilli Keskkooli tegevuse lõpetamisega. 

2015   KSG tähistab 55. juubelit.

2014   Gümnaasiumis avatakse saksakeelne majandusõppe suund.

2014   KSG tähistab juubelit „50 aastat saksa keele õpet“.

2014   Alguse saab lipupäeva traditsioon.

2013   Kolitakse tagasi renoveeritud koolimajja.

2012–2013   Kooli renoveerimise tõttu toimub õppetöö asenduspindadel Sikupilli Keskkoolis ja Paekaare Gümnaasiumis.

2012   Koolis algavad ettevalmistused suuremahulisteks renoveerimistöödeks.

2012   Toimub Saksamaa Liitvabariigi liidumaade Välismaise Koolihariduse Keskuse poolt DSD-programmi evalveerimine (välishindamine). Kool saab positiivse hinnangu.

2012   Segakoor osaleb popkooride esimesel laulupeol.

2012   Osaletakse vabariiklikul saksakeelsel teatrifestivalil ja saavutatakse auhinnalisi kohti, osaletakse saksakeelsel väitluskonkursil JDI ja saavutatakse I koht.

2012   Osaletakse konkursil Parim tervist edendav kool 2012 ja saavutatakse esikoht.

2012   Kõigile osalejatele meeldejäävaks sündmuseks saab õpetajate, kooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine direktori tänuvastuvõtul Kadrioru Kunstimuuseumi suures saalis.

2012   Gümnaasiumi õppesuundade arendamise eesmärgil alustatakse ulatuslikku koostööd Tallinna Ülikooli akadeemiliste allasutustega (Meedia- ja Kommunikatsiooni Instituut, Õigusinstituut, Riigiteaduste Instituut, Balti Filmi- ja Meediakool). Läbirääkimisi alustatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga õpikeskkonna laiendamiseks väljapoole kooli loodusainete praktikumide läbiviimise eesmärgil.

2011   Õpilaste tunnustussüsteem täieneb uue oodatud sündmusega: direktori vastuvõtt kooli esindanud õpilastele.

2011   Õpilaste tervisliku elu ja heaolu edendamiseks koolis läbi aktiivse eluviisi ja parema elukeskkonna ühinetakse projektiga „Aktiivne ja turvaline koolipäev“.

2011   Sõlmitakse heade kavatsuste protokoll Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja EKM Kadrioru Kunstimuuseumi vahel koostöö laiendamiseks õpilaste kunstihariduse, gümnaasiumi giidiõppe, võõrkeelte õppekava ning õpilaste uurimistööde juhendamise toetamiseks.

2011   Seoses uue õppekava rakendamisega töötatakse gümnaasiumis välja kolm õppesuunda: saksa keele ja loodusainete õppesuund, saksa keele ja sotsiaalainete õppesuund ja saksa keele ja kultuuriainete õppesuund. Saksa keeles alustatakse giidiõppe, tõlkimise ja väitlemise suuna väljaarendamist.

2011   Osaletakse Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna konkursil Hea õpikeskkonnaga kool, kus saavutatakse tunnustus ja preemia valdkonnas koostöösuhted huvigruppidega ja haridusasutuste avatus.

2011   Kooli võistkond saavutab Tallinnas ülelinnalisel Teadmiste võistlusel I koha.

2011   Kooli kolm koori osalevad Koolinoorte Laulu- ja Tantsupeol.

2011   Gümnaasiumi moehuvilised õpilased korraldavad suurejoonelise moeetenduse MOSH, millele järgnevad samanimelise moeturu ettevõtmised.

2011   Algab Comeniuse koostööprojekt Safekeeping Our Cultural Identity Saksamaa Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiumiga Bonnis ja Norra Strinda videregaende skolega Trondheimis.

2010   KSG tähistab oma 50. sünnipäeva.

2010   Lisaks gümnaasiumiõpilaste uurimistööde konverentsile algatatakse ka algklasside ja põhikooli õpilaste minikonverentside traditsioon.

2009   Kooli võistkond osaleb üle-eestilises telemängus „Tunne Euroopat” ning võidab seal kolmanda koha. Preemiaks on  kooli õpilasgrupi sõit Euroscola päevale Strasbourgi. Tegemist on Europarlamendi korraldatud üritusega, millest võtavad osa 22 Euroopa Liidu riigi noored.

2009   Kooli tegevust hakkab aktiivselt toetama kooli hoolekogu ja MTÜ „Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts”.

2009   22. mail kell 10.00 kohaliku aja järgi jõuab Roheline Laine/Grüne Welle/Greenwave  KSG-sse. Selles rahvusvahelises keskkonnakaitsealases puuistutusprojektis osalevad saksa II astme keelediplomiks ettevalmistavad koolid kogu maailmast.

2008   Toimub esimene õpilaste uurimistööde konverents.

2008   Renoveeritakse keemia kabinet. Aula saab uue katuse ja lae.

2008   Rakendub saksa II astme keelediplomi uus formaat.

2008   Naiskoori kontsertreis Hamburgi.

2008   Märtsis tähistatakse saksa keele süvaõppe 45. juubelit. Toimub esimene saksa keele konverents.

2008   KSG esindab Eestit Varssavis toimuval rahvusvahelisel väitluskonkursil Jugend debattiert international.

2007   Renoveeritakse füüsika kabinet ja ehitatakse ümber I korruse ametiruumid.

2007   Naiskoori ja segakoori kontsertreis Stockholmi.

2007   Naiskoor esineb Isadepäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis.

2007   Käivitub Kadrioru Saksa Gümnaasiumi lapsevanemate loengutsükkel „Kuidas olla parem lapsevanem?"

2007   Gümnaasiumi õppekavasse lisatakse uurimistöö  kaitsmisega lõppev uurimistöö aluste kursus.

2007   Algab lauluvõistlus „KSG sucht den Superstar” ehk „KSG otsib superstaari”.

2006   Osaletakse esimest korda Rahvusvahelisel väitluskonkursil Jugend debattiert international.

2006   Kunstiklass saab renoveeritud laboriruumi.

2006   Kooli territooriumile rajatakse mänguväljak Tallinna linna projekti „100 mänguväljakut” raames.

2006   Algatatakse projekt Loovuskool 2006/07.

2005   Valmib õpetajate töö- ja arvutiruum, arendusjuhi kabinet.

2005   Renoveeritakse võimla ja tervisekabinet. Koolimajale ehitatakse uued välistrepid ja varikatused. Sama aasta suvel tehakse osaliselt korda elektrisüsteem. Koolimaja  territoorium ümbritsetakse piirdeaiaga.

2005   Kogu kool on liitunud eKooliga, paberist klassipäevikud on minevik.

2005   Gümnaasiumis tähistatakse esimest korda emakeelepäeva nüüdseks traditsiooniks muutunud kõnevõistlusega.

2005   1. septembrist heliseb koolis uus meloodiline koolikell.

2005   1. septembri aktustel kõlab esimest korda kooli hümn, mille sõnade ja muusika autor on Piret Rips.

2004   Uuendatakse kooli söökla, köögiblokk saab kaasaegse sisustuse.

2004   Renoveerimise tulemusena on täielikult muutunud raamatukogu sisekujundus. Alustatakse elektroonilise raamatute laenutamisega, raamatutele on kleebitud vöötkoodid ja kõik andmed on sisestatud arvutisse.

2004   IV veerandil alustatakse eKooli projektiga 7. klassides.

2003   Valmib kooli esimene kodulehekülg.

2003   Jaanuaris avatakse pidulikult koolimaja V korrus, kus asuvad klassiruumid saksa keele õpetamiseks.

2003   Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel on koolimütsi projekti tulemusel ilusad  mütsid peas nii õpilastel kui õpetajatel.

2002   Sügisel saab alguse KSG filmifestivali „Nui” traditsioon.

2002   Peamaja saab uue katuse ning vahetatakse välja kooli küttesüsteem.

2002   Kõik kooriliigid võtavad osa IX koolinoorte laulupeost. Enne laulupidu toimunud võistulaulmisel saab  lastekoor ja naiskoor I, mudilaskoor ja segakoor II ning poistekoor III kategooria.

2002   Antakse välja esimesed DAAD-i  (Saksa Akadeemiline Välisvahetus) stipendiumid.

2001   Taas hakkab tegutsema kooli näitering. Korduvalt osaletakse Kanutiaia Kannu festivalil ja võidetakse auhindu.

2001   Renoveeritakse poiste tööõpetuse klass ja bioloogia kabinet.

2001   Osalemise eest näitusel „Kingitus Tallinna külalisele“ saavad poisid tööõpetusklassile preemia 3000 krooni.

2001   Koolibändid alustavad jälle.

2001   Iga-aastane kevadkontsert on muutunud suurejooneliseks ürituseks. Ürituse ettevalmistusse ja korraldusse on haaratud pea pool kooli kollektiivist. Kontserdi külastajatele korraldatakse ka õpilaste käsitöö ja joonistuste näitus.

2001   Algab 1.–3. kooliastme õpilaste osalemine Kadrioru Väliskunstimuuseumi korraldatud erinevates kultuuri- ja haridusprogrammides.

2000   Saksa II astme keelediplomi eksam  ühitatakse saksa keele riigieksamiga.

2000   Oktoobris tähistatakse suurejooneliselt kooli 40. aastapäeva – toimub kooliajaloo konverents, ilmub raamat kooli ajaloost.

2000   Kooli tütarlaste ansambel osaleb detsembris  Tallinna sõpruslinna Schwerini jõululaadal. Traditsiooni jätkatakse ka järgmistel talvedel.

2000   Ilmuma hakkab kooli ajaleht.

2000   Esimene karjääripäev 12. klassidele Pirgu mõisas.

2000   Alustab iga-aastane oodatud üritus – oivikute ja nende vanemate pidulik vastuvõtt kooli juhtkonna poolt õppeaasta lõpus.

1999   Mais õnnistatakse Jaani kirikus sisse kooli lipp.

1999   Avatakse renoveeritud aula.

1998   Veelkord uus nimi, seekord Kadrioru Saksa Gümnaasium (25.09.1998).

1998   Kooli õpilasgrupp osaleb Luksemburgis toimunud rahvusvahelisel noorte konverentsil „Noorte vägivald”.

1998   Esimene õpilaste jõulukontsert Jaani kirikus.

1998   Avatakse 10 arvutiga arvutiklass, mis võimaldab arvutiõpetuse tunnid  õppekeskusest kooli tuua.

1997   Õppekavasse võetakse I kooliastme õpilastele peotants. Õppeaasta lõpeb vahva tantsuvõistlusega, kus kunagi ei ole kaotajaid – kõik tulevad  auhinnalistele kohtadele. 

1997   Kooli õpilasgrupp esindab Eestit Luksemburgis mängu-Europarlamendi töös.

1997   Kooli abituriendid organiseerivad koostöös Haridusametiga kevadballi Tallinna õpilastele. Alguse saab pikaajaline traditsioon.

1995   Saksa keele süvaõppes hakatakse kasutama Saksamaa õpikuid. Õpikutega varustab ZfA  Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus.

1995   Koolist  on saanud rahvusvahelise keeleeksami „Sprachdiplom II” üleriigiline keskus. Keeleeksami sooritanud õpilased omandavad õiguse õpingute jätkamiseks Saksamaa ülikoolides lisaeksamiteta.

1994   B-võõrkeelena hakatakse õpetama inglise keelt, valikainetena vene ja prantsuse keelt.

1993   Kooli nimeks saab Tallinna Kadrioru Keskkool (03.11.1993).

1992   Kooli õpetajate kollektiivi kuulub nüüdsest vähemalt üks välisõpetaja Saksamaalt.

1990   Kooli nimi vahetatakse Tallinna 42. Keskkooliks (05.06.1990).

1990   Kammerkoori kontsertreis Belgiasse ja Hollandisse.

1989   Uued sõpruskoolid on Helsingi Saksa Keele Kool, Kempteni Maria-Ward-Schule, Trittau Gümnaasium. Koostöö ja kogemuste vahetamine saksa keele õpetamisel laieneb veelgi.

1989   Kooli kammerkoori kontsertreis Ungarisse.

1989   Alustatakse sihipärast arendustegevust gümnaasiumis, moodustatakse reaal- ja humanitaarharu, mida õpilased võivad valida lisaks saksa keele süvaõppele.

1986   Kool lülitus Sõprusühingu „NSVL–Saksa LV” Eesti osakonna tegevusse ning loodi sõprussidemed Kieli Ernst-Barlachi-Gymnasiumiga.

1979   Alustati regulaarset õpilasvahetust Schwerini Goethe-Schulega.

1974   Kooli nimeks saab Lembit Pärna nimeline Tallinna 42. Keskkool (03.07.1974)   

1972   Koolist sai Sõprusühingu „NSVL–Saksa DV” Eesti osakonna kollektiivne liige ning algas  koostöö Schwerini koolidega.

1969   Keskkooli lõpetasid esimesed süvaklasside õpilased.

1965   Tekkisid esimesed kontaktid Saksa Demokraatliku Vabariigiga.

1961   Alustati ettevalmistust saksa keele süvaõppele üleminekuks, esialgu algklassides ning  aasta-aastalt jõuti kahe paralleelklassiga abituuriumini.

1960   Avati Tallinna 42. Keskkool, praegune Kadrioru Saksa Gümnaasium.

2023   Avatakse Silling-Riesenkampffi auditoorium

2022   Kool ühineb Liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga

2022   Saksa keele õpe saab 60-aastaseks

2021   Kevadel ilmub KSG 60. aastapäevaks koostatud Ajaraamat III, mis ülesehituselt on kolmeosaline: lähem sissevaade aastatesse 2005–2020, meenutused vilistlastelt, õpetajatelt ja õpilaslooming (sõnalooming, joonistused, käsitöö). Koostajaks KSG pikaajaline eesti keele ja kirjanduse õpetaja Elle Veigel.

2020   Koroonaviirus koos digihüppega viib kooli digipöördesse. Ettevõtliku noore kujundamiseks tulevad kasutusele digiajastu innovaatilised õpetamis- ja õppimismeetodid koos uue tehnoloogia ning avatud õppematerjalidega. Fookusesse tõusevad  digiõpe, veebiõpe, distantsõpe, virtuaalõpe, põimõpe, kontaktõpe, lähiõpe, kaugõpe, hajaõpe, paindõpe.


2020   Kool tähistab 60. aasta juubelit

2020   KSG õpetajad ja õpilased algatasid ettevõtmise, kus Vikipeediasse kirjutati üle 140 eestikeelse artikli. Seda ettevõtmist tunnustati konkursil „Aasta keeletegu 2019“ eriauhinnaga.

2019   Kinnitatakse Kadrioru Saksa Gümnaasiumi liputoimkonna vanne.

2019   Algab Riesenkampffi Fondi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koostöö digitaalse tootearenduse õppesuuna väljatöötamiseks.

2019   KSG saab Haridus- ja teadusministeeriumi akrediteeringu Euroopa CertiLingua-koolide võrgustikuga liitumiseks. CertiLingua-sertifikaat antakse gümnaasiumi lõpetajale, kes on täitnud nõuded võõrkeelte oskuse, Euroopa-alaste teadmiste ja kultuuridevahelise suhtluse osas.

2018   KSG Mäe majas alustab tööd Kogupäevakool.

2018   Kevadel saab alguse filmifestival MININUI traditsioon Mäe majas

2018   Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi ning Euroopa Komisjoni kõrge tunnustus Aasta Võõrkeeltealane tegu 2018 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi saksakeelse majandusõppe eest.

2018   Saksakeelne majandusõppe õppesuund saavutab üle-Eestilisel ettevõtluse programmi Edu&Tegu edulugude konkursil kategoorias “Parim koostöö partneriga” 3. koha.

2017   Lõpetab esimene lend saksa majandusõppe õppesuuna õpilasi, kellele omistatakse Saksamaa vastava õppekava läbimise tunnistus.

2016   Õuevahetunnid Mäe majas.

2016   KSG jätkab õppetööd kahes hoones seoses Sikupilli Keskkooli tegevuse lõpetamisega. 

2015   KSG tähistab 55. juubelit.

2014   Gümnaasiumis avatakse saksakeelne majandusõppe suund.

2014   KSG tähistab juubelit „50 aastat saksa keele õpet“.

2014   Alguse saab lipupäeva traditsioon.

2013   Kolitakse tagasi renoveeritud koolimajja.

2012–2013   Kooli renoveerimise tõttu toimub õppetöö asenduspindadel Sikupilli Keskkoolis ja Paekaare Gümnaasiumis.

2012   Koolis algavad ettevalmistused suuremahulisteks renoveerimistöödeks.

2012   Toimub Saksamaa Liitvabariigi liidumaade Välismaise Koolihariduse Keskuse poolt DSD-programmi evalveerimine (välishindamine). Kool saab positiivse hinnangu.

2012   Segakoor osaleb popkooride esimesel laulupeol.

2012   Osaletakse vabariiklikul saksakeelsel teatrifestivalil ja saavutatakse auhinnalisi kohti, osaletakse saksakeelsel väitluskonkursil JDI ja saavutatakse I koht.

2012   Osaletakse konkursil Parim tervist edendav kool 2012 ja saavutatakse esikoht.

2012   Kõigile osalejatele meeldejäävaks sündmuseks saab õpetajate, kooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamine direktori tänuvastuvõtul Kadrioru Kunstimuuseumi suures saalis.

2012   Gümnaasiumi õppesuundade arendamise eesmärgil alustatakse ulatuslikku koostööd Tallinna Ülikooli akadeemiliste allasutustega (Meedia- ja Kommunikatsiooni Instituut, Õigusinstituut, Riigiteaduste Instituut, Balti Filmi- ja Meediakool). Läbirääkimisi alustatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga õpikeskkonna laiendamiseks väljapoole kooli loodusainete praktikumide läbiviimise eesmärgil.

2011   Õpilaste tunnustussüsteem täieneb uue oodatud sündmusega: direktori vastuvõtt kooli esindanud õpilastele.

2011   Õpilaste tervisliku elu ja heaolu edendamiseks koolis läbi aktiivse eluviisi ja parema elukeskkonna ühinetakse projektiga „Aktiivne ja turvaline koolipäev“.

2011   Sõlmitakse heade kavatsuste protokoll Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja EKM Kadrioru Kunstimuuseumi vahel koostöö laiendamiseks õpilaste kunstihariduse, gümnaasiumi giidiõppe, võõrkeelte õppekava ning õpilaste uurimistööde juhendamise toetamiseks.

2011   Seoses uue õppekava rakendamisega töötatakse gümnaasiumis välja kolm õppesuunda: saksa keele ja loodusainete õppesuund, saksa keele ja sotsiaalainete õppesuund ja saksa keele ja kultuuriainete õppesuund. Saksa keeles alustatakse giidiõppe, tõlkimise ja väitlemise suuna väljaarendamist.

2011   Osaletakse Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna konkursil Hea õpikeskkonnaga kool, kus saavutatakse tunnustus ja preemia valdkonnas koostöösuhted huvigruppidega ja haridusasutuste avatus.

2011   Kooli võistkond saavutab Tallinnas ülelinnalisel Teadmiste võistlusel I koha.

2011   Kooli kolm koori osalevad Koolinoorte Laulu- ja Tantsupeol.

2011   Gümnaasiumi moehuvilised õpilased korraldavad suurejoonelise moeetenduse MOSH, millele järgnevad samanimelise moeturu ettevõtmised.

2011   Algab Comeniuse koostööprojekt Safekeeping Our Cultural Identity Saksamaa Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiumiga Bonnis ja Norra Strinda videregaende skolega Trondheimis.

2010   KSG tähistab oma 50. sünnipäeva.

2010   Lisaks gümnaasiumiõpilaste uurimistööde konverentsile algatatakse ka algklasside ja põhikooli õpilaste minikonverentside traditsioon.

2009   Kooli võistkond osaleb üle-eestilises telemängus „Tunne Euroopat” ning võidab seal kolmanda koha. Preemiaks on  kooli õpilasgrupi sõit Euroscola päevale Strasbourgi. Tegemist on Europarlamendi korraldatud üritusega, millest võtavad osa 22 Euroopa Liidu riigi noored.

2009   Kooli tegevust hakkab aktiivselt toetama kooli hoolekogu ja MTÜ „Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts”.

2009   22. mail kell 10.00 kohaliku aja järgi jõuab Roheline Laine/Grüne Welle/Greenwave  KSG-sse. Selles rahvusvahelises keskkonnakaitsealases puuistutusprojektis osalevad saksa II astme keelediplomiks ettevalmistavad koolid kogu maailmast.

2008   Toimub esimene õpilaste uurimistööde konverents.

2008   Renoveeritakse keemia kabinet. Aula saab uue katuse ja lae.

2008   Rakendub saksa II astme keelediplomi uus formaat.

2008   Naiskoori kontsertreis Hamburgi.

2008   Märtsis tähistatakse saksa keele süvaõppe 45. juubelit. Toimub esimene saksa keele konverents.

2008   KSG esindab Eestit Varssavis toimuval rahvusvahelisel väitluskonkursil Jugend debattiert international.

2007   Renoveeritakse füüsika kabinet ja ehitatakse ümber I korruse ametiruumid.

2007   Naiskoori ja segakoori kontsertreis Stockholmi.

2007   Naiskoor esineb Isadepäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis.

2007   Käivitub Kadrioru Saksa Gümnaasiumi lapsevanemate loengutsükkel „Kuidas olla parem lapsevanem?"

2007   Gümnaasiumi õppekavasse lisatakse uurimistöö  kaitsmisega lõppev uurimistöö aluste kursus.

2007   Algab lauluvõistlus „KSG sucht den Superstar” ehk „KSG otsib superstaari”.

2006   Osaletakse esimest korda Rahvusvahelisel väitluskonkursil Jugend debattiert international.

2006   Kunstiklass saab renoveeritud laboriruumi.

2006   Kooli territooriumile rajatakse mänguväljak Tallinna linna projekti „100 mänguväljakut” raames.

2006   Algatatakse projekt Loovuskool 2006/07.

2005   Valmib õpetajate töö- ja arvutiruum, arendusjuhi kabinet.

2005   Renoveeritakse võimla ja tervisekabinet. Koolimajale ehitatakse uued välistrepid ja varikatused. Sama aasta suvel tehakse osaliselt korda elektrisüsteem. Koolimaja  territoorium ümbritsetakse piirdeaiaga.

2005   Kogu kool on liitunud eKooliga, paberist klassipäevikud on minevik.

2005   Gümnaasiumis tähistatakse esimest korda emakeelepäeva nüüdseks traditsiooniks muutunud kõnevõistlusega.

2005   1. septembrist heliseb koolis uus meloodiline koolikell.

2005   1. septembri aktustel kõlab esimest korda kooli hümn, mille sõnade ja muusika autor on Piret Rips.

2004   Uuendatakse kooli söökla, köögiblokk saab kaasaegse sisustuse.

2004   Renoveerimise tulemusena on täielikult muutunud raamatukogu sisekujundus. Alustatakse elektroonilise raamatute laenutamisega, raamatutele on kleebitud vöötkoodid ja kõik andmed on sisestatud arvutisse.

2004   IV veerandil alustatakse eKooli projektiga 7. klassides.

2003   Valmib kooli esimene kodulehekülg.

2003   Jaanuaris avatakse pidulikult koolimaja V korrus, kus asuvad klassiruumid saksa keele õpetamiseks.

2003   Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel on koolimütsi projekti tulemusel ilusad  mütsid peas nii õpilastel kui õpetajatel.

2002   Sügisel saab alguse KSG filmifestivali „Nui” traditsioon.

2002   Peamaja saab uue katuse ning vahetatakse välja kooli küttesüsteem.

2002   Kõik kooriliigid võtavad osa IX koolinoorte laulupeost. Enne laulupidu toimunud võistulaulmisel saab  lastekoor ja naiskoor I, mudilaskoor ja segakoor II ning poistekoor III kategooria.

2002   Antakse välja esimesed DAAD-i  (Saksa Akadeemiline Välisvahetus) stipendiumid.

2001   Taas hakkab tegutsema kooli näitering. Korduvalt osaletakse Kanutiaia Kannu festivalil ja võidetakse auhindu.

2001   Renoveeritakse poiste tööõpetuse klass ja bioloogia kabinet.

2001   Osalemise eest näitusel „Kingitus Tallinna külalisele“ saavad poisid tööõpetusklassile preemia 3000 krooni.

2001   Koolibändid alustavad jälle.

2001   Iga-aastane kevadkontsert on muutunud suurejooneliseks ürituseks. Ürituse ettevalmistusse ja korraldusse on haaratud pea pool kooli kollektiivist. Kontserdi külastajatele korraldatakse ka õpilaste käsitöö ja joonistuste näitus.

2001   Algab 1.–3. kooliastme õpilaste osalemine Kadrioru Väliskunstimuuseumi korraldatud erinevates kultuuri- ja haridusprogrammides.

2000   Saksa II astme keelediplomi eksam  ühitatakse saksa keele riigieksamiga.

2000   Oktoobris tähistatakse suurejooneliselt kooli 40. aastapäeva – toimub kooliajaloo konverents, ilmub raamat kooli ajaloost.

2000   Kooli tütarlaste ansambel osaleb detsembris  Tallinna sõpruslinna Schwerini jõululaadal. Traditsiooni jätkatakse ka järgmistel talvedel.

2000   Ilmuma hakkab kooli ajaleht.

2000   Esimene karjääripäev 12. klassidele Pirgu mõisas.

2000   Alustab iga-aastane oodatud üritus – oivikute ja nende vanemate pidulik vastuvõtt kooli juhtkonna poolt õppeaasta lõpus.

1999   Mais õnnistatakse Jaani kirikus sisse kooli lipp.

1999   Avatakse renoveeritud aula.

1998   Veelkord uus nimi, seekord Kadrioru Saksa Gümnaasium (25.09.1998).

1998   Kooli õpilasgrupp osaleb Luksemburgis toimunud rahvusvahelisel noorte konverentsil „Noorte vägivald”.

1998   Esimene õpilaste jõulukontsert Jaani kirikus.

1998   Avatakse 10 arvutiga arvutiklass, mis võimaldab arvutiõpetuse tunnid  õppekeskusest kooli tuua.

1997   Õppekavasse võetakse I kooliastme õpilastele peotants. Õppeaasta lõpeb vahva tantsuvõistlusega, kus kunagi ei ole kaotajaid – kõik tulevad  auhinnalistele kohtadele. 

1997   Kooli õpilasgrupp esindab Eestit Luksemburgis mängu-Europarlamendi töös.

1997   Kooli abituriendid organiseerivad koostöös Haridusametiga kevadballi Tallinna õpilastele. Alguse saab pikaajaline traditsioon.

1995   Saksa keele süvaõppes hakatakse kasutama Saksamaa õpikuid. Õpikutega varustab ZfA  Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus.

1995   Koolist  on saanud rahvusvahelise keeleeksami „Sprachdiplom II” üleriigiline keskus. Keeleeksami sooritanud õpilased omandavad õiguse õpingute jätkamiseks Saksamaa ülikoolides lisaeksamiteta.

1994   B-võõrkeelena hakatakse õpetama inglise keelt, valikainetena vene ja prantsuse keelt.

1993   Kooli nimeks saab Tallinna Kadrioru Keskkool (03.11.1993).

1992   Kooli õpetajate kollektiivi kuulub nüüdsest vähemalt üks välisõpetaja Saksamaalt.

1990   Kooli nimi vahetatakse Tallinna 42. Keskkooliks (05.06.1990).

1990   Kammerkoori kontsertreis Belgiasse ja Hollandisse.

1989   Uued sõpruskoolid on Helsingi Saksa Keele Kool, Kempteni Maria-Ward-Schule, Trittau Gümnaasium. Koostöö ja kogemuste vahetamine saksa keele õpetamisel laieneb veelgi.

1989   Kooli kammerkoori kontsertreis Ungarisse.

1989   Alustatakse sihipärast arendustegevust gümnaasiumis, moodustatakse reaal- ja humanitaarharu, mida õpilased võivad valida lisaks saksa keele süvaõppele.

1986   Kool lülitus Sõprusühingu „NSVL–Saksa LV” Eesti osakonna tegevusse ning loodi sõprussidemed Kieli Ernst-Barlachi-Gymnasiumiga.

1979   Alustati regulaarset õpilasvahetust Schwerini Goethe-Schulega.

1974   Kooli nimeks saab Lembit Pärna nimeline Tallinna 42. Keskkool (03.07.1974)   

1972   Koolist sai Sõprusühingu „NSVL–Saksa DV” Eesti osakonna kollektiivne liige ning algas  koostöö Schwerini koolidega.

1969   Keskkooli lõpetasid esimesed süvaklasside õpilased.

1965   Tekkisid esimesed kontaktid Saksa Demokraatliku Vabariigiga.

1961   Alustati ettevalmistust saksa keele süvaõppele üleminekuks, esialgu algklassides ning  aasta-aastalt jõuti kahe paralleelklassiga abituuriumini.

1960   Avati Tallinna 42. Keskkool, praegune Kadrioru Saksa Gümnaasium.