Meie koolist

CertiLingua programm


CertiLingua sertifikaat on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab gümnaasiumilõpetaja kahe võõrkeele oskust B2-keele­tasemel, lõimitud aine- ja keeleõppes osalemist ning Euroopa pädevuste ja kultuuridevahelise suhtluse kogemuse omandamist. Sertifikaate väljastavad õpilastele CertiLingua pro­gram­m­­iga liitunud riikide õppeasutused, mis on saanud oma riigi haridus­ministeeriumi akrediteeringu.

Programm sai alguse Saksamaal 2004. aastal ja esimeste sertifikaatide väljastamiseni jõuti 2008. aastal.

CertiLingua Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Kadrioru Saksa Gümnaasium akrediteeriti CertiLingua kooliks haridus- ja teadusministri 23.05.2019 käskkirjaga nr 1.1-2/19/147.

Sellest ajast saavad CertiLingua-tunnistust taotleda gümnaasiumiõpilased, kes on

   – tõendanud kahe võõrkeele oskust vähemalt B2-tasemel;

   – läbinud nõutavas mahus lõimitud aine- ja keeleõppe kursused (94 akadeemilist tundi kahe aasta jooksul või 187 tundi alates 9. klassist nelja õppeaasta jooksul)

   – omandanud gümnaasiumiastme õppekava ained (sh Euroopa-alased teadmised ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni põhialused)

   – osalenud gümnaasiumi jooksul rahvusvahelistes projektides ning oma kogemused dokumenteerinud.

Nõuded dokumentatsioonile on leitavad järgmise lingi alt (oma kultuurikogemuste dokumenteerimisest lk 21-28)

Lähemat teavet programmi kohta jagab meie kooli CertiLingua kontaktisik Kersti Sõstar (Kersti.Sostar@ksg.edu.ee).

 

 

CertiLingua sertifikaat on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab gümnaasiumilõpetaja kahe võõrkeele oskust B2-keele­tasemel, lõimitud aine- ja keeleõppes osalemist ning Euroopa pädevuste ja kultuuridevahelise suhtluse kogemuse omandamist. Sertifikaate väljastavad õpilastele CertiLingua pro­gram­m­­iga liitunud riikide õppeasutused, mis on saanud oma riigi haridus­ministeeriumi akrediteeringu.

Programm sai alguse Saksamaal 2004. aastal ja esimeste sertifikaatide väljastamiseni jõuti 2008. aastal.

CertiLingua Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Kadrioru Saksa Gümnaasium akrediteeriti CertiLingua kooliks haridus- ja teadusministri 23.05.2019 käskkirjaga nr 1.1-2/19/147.

Sellest ajast saavad CertiLingua-tunnistust taotleda gümnaasiumiõpilased, kes on

   – tõendanud kahe võõrkeele oskust vähemalt B2-tasemel;

   – läbinud nõutavas mahus lõimitud aine- ja keeleõppe kursused (94 akadeemilist tundi kahe aasta jooksul või 187 tundi alates 9. klassist nelja õppeaasta jooksul)

   – omandanud gümnaasiumiastme õppekava ained (sh Euroopa-alased teadmised ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni põhialused)

   – osalenud gümnaasiumi jooksul rahvusvahelistes projektides ning oma kogemused dokumenteerinud.

Nõuded dokumentatsioonile on leitavad järgmise lingi alt (oma kultuurikogemuste dokumenteerimisest lk 21-28)

Lähemat teavet programmi kohta jagab meie kooli CertiLingua kontaktisik Kersti Sõstar (Kersti.Sostar@ksg.edu.ee).