Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi 2022/2023


2022. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Seitsme kooli ühisel nõupidamisel 22.02.2022 otsustati, et gümnaasiumisse vastuvõtukatsed toimuvad käesoleval aastal järgmise ajakava alusel: 03.03 harjutustestid, 08.03 eeltestid, 26.03 põhitestid.

Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad märtsikuus kahes osas:

 • eeltestid 8. märtsil kell 14.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja
 • põhitestid 26. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, saksa keele test KSG saksakeelse majandusõppe õppesuunda kandideerijatele või saksa keelt põhikoolis õppinud õpilastele) kolmes koolis. Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.


Tallinna kolme ja nelja kooli ühiskatsed

Nelja kooli ühiskatsete e-testid (08.03 või 18.03) on 2022. aastal Tallinna nelja  kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme (KSG, JWG, TÜG) kui ka nelja kooli (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele. Pabertestid viivad kolm ja neli kooli läbi eraldi.


Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 14. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda KSG vastuvõtukorraga ja kolme kooli ühiskatsete korraldamise korraga (vaata vastuvõtukorra Lisa 1).


E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Põhitestidele pääsevate kandideerijate nimekirja koostamisel arvestatakse ainult nende eeltestide tulemusi, kus on enne lahendamist edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks kaameraga laua- või sülearvutit.

3. märtsil kell 11.00 avame Eksamite Infosüsteemis eesti keele, matemaatika ja inglise keele harjutustestid:
11.00-11.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)

11.45-12.25 matemaatika (test avatud 30 min)

12.30-13.10 inglise keel (test avatud 30 min)

Õpilastel tuleb eelnevalt läbida isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID- kaardiga. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

8. märtsil kell 14.00 viiakse Eksamite Infosüsteemis läbi eeltestid:
14.00-14.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)
14.45-15.25 matemaatika (test avatud 30 min)
15.30-16.10 inglise keel (test avatud 30 min)

Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad 26. märtsil põhiteste sooritama.


Pabertestide sooritamine

26. märtsil läbiviidavate paberkandjal testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.


Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2022 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2022. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.


Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 11.-18. aprill 2022;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 19.-25. aprill 2022;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 26. aprill -2. mai 2022.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.


Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 25. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 •         avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 •         alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 •         printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub    kasutatavast brauserist),
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 •         avage eKoolis hinneteleht,
 •         “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 •         valige perioodiks “aasta”,
 •         klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 •         valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.


E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid –  enne 3. märtsi 2022

 1. Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
 • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
 • mobiil-IDga,
 • Smart-IDga,
 • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/.

  2. Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.

  3. Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.

  4. Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.

  5. Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.

  6. Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/. Kindlasti mitte kasutada mobiili abil tuvastamist, vaid lehe allservas pakutavat sama seadmega jätkamist.

  7. Soovitame kõigil õpilastel sooritada Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) arvuti kontrollimise test 2022. Test asub: https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/8725

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks. Selle testi lahendamise kordade arv ei ole piiratud. Soovitame teha arvuti värskendused (update) enne sisseastumistesti, et arvuti ei hakkaks seda tegema testimispäeval.


Harjutustestid ehk e-testide katsetamine 3. märtsil Eksamite Infosüsteemis (EIS)

 1. 3. märtsil viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele, matemaatika ja inglise keele e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:

  a. EISi keskkonda sisse logida,
  b. tõrgeteta oma isikut identifitseerida,
  c. EISis vajalikud testid sooritada,
  d. erinevates ülesandetüüpides orienteeruda.

  2. Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Palume mitte kasutada Internet Explorerit, Safarit ja Microsoft Edge’i, sest nende brauseritega ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.

  3. Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

  4. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis hiljemalt 2. märtsi pärastlõunal on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

  5. 3. märtsi harjutustestide korraldus:

11.00-11.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min), enne eesti keele testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine, mille järel suunatakse õpilane automaatselt eesti keele harjutustestile;

11.45-12.25 matemaatika (test avatud 30 min), testi lahendamise ajal võib kasutada taskuarvutit, paberit ja kirjutusvahendit;

12.30-13.10 inglise keel (test avatud 30 min)


Eeltestid 8. märtsil algusega kell 14.00

Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestide eeltestid toimuvad 8. märtsil algusega kell 14.00 EISi keskkonnas

 1. Eeltestide sooritamine koosneb neljast osast:
 • isiku tuvastamine,
 • eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
 • inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit).

2. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”.

3. Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestide eeltestid”. Test koosneb kolmele õppeainele vastavast kolmest testiosast.

4. Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.

5. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit. 

6. Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku omad.

7. Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.

8. Eeltestid toimuvad 8. märtsil järgmistel aegadel:

14.00-14.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),

14.45-15.25 matemaatika avatud (30 min),

15.30-16.10 inglise keel avatud (30 min).

9. Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad 26. märtsil põhiteste sooritama.

 

Sisseastumistestid 26. märtsil algusega kell 10.00.

Tallinna kolme kooli (KSG, JWG ja TÜG) ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad paberkandjal testidena 26. märtsil algusega kell 10.00 ühes koolis kolmest. Info testi toimumiskohast on Ühiskatsete Infosüsteemis. 26. märtsil sooritatakse järgmised testid: eesti keel, matemaatika ja inglise keel. Saksa keele test Kadrioru Saksa Gümnaasiumi saksakeelse majanduse õppesuunale või B1/B2 keelerühma kandideerijatele.

 

OLULINE! PROBLEEMID VERIFITSEERIMISEL JA KUIDAS NEID VÄLTIDA

(eelmiste aastate kogemuse põhjal)

NB! Verifitseerimist ja sooritatud testide tulemusi arvestatakse ainult siis, kui need on sooritatud LAUA- VÕI SÜLEARVUTIGA. Nutiseadmetes-mobiiltelefonides vm teostatud verifitseerimisi ja testisooritusi ei arvestata.

1) vale dokument – isikut ei saa tuvastada õpilaspileti ega juhiloaga, isiku tuvastamiseks on vaja kandideerija ID-kaarti või passi, millest on õpilasi eelnevalt teavitatud ning mis on sätestatud ka vastuvõtukordades;

2) dokumendi või enda tuvastamise asemel kasutatakse dokumendist või endast tehtud pilti, mida näidatakse telefonist või väljatrükitult – selliseid verifikatsioone ning järgnevaid testisooritusi ei arvestata;

3) verifikatsiooni sooritab vale isik või oli isiku tuvastamisel kaadris teisi inimesi või suheldakse tuvastamise ajal intensiivselt kellegi teisega – isiku tuvastamisel peab olema kaadris ainult see, kelle isikut tuvastatakse; ootame korrektset käitumist ja viisakat suhtumist ka isiku tuvastamise protsessis; testid tuleb samuti iseseisvalt lahendada, kasutamata kõrvalist abi;

4) dokumenti näidatakse liiga kaugelt või nurga all või varjatakse käega dokumendil olevat infot – paigutage dokument kaamerale piisavalt lähedale (ekraanil kuvatakse raam nii dokumendist kui kandideerija näost tehtava pildi tarbeks – pidage sellest kinni) ning ärge hoidke dokumenti kallutatult (viltu);

5) isiku tuvastamine viiakse läbi liiga hämaras ruumis või isiku selja taga (või diagonaalis küljel) on aken, mistõttu ei olnud dokumendist või kandideerijast tehtud pilt sobiva kvaliteediga, dokumendilt ei õnnestu andmeid lugeda – veenduge, et verifitseerimiseks on toas piisavalt valgust ning ärge istuge akna all; (kui aken asub vahetult kaamera taga, siis võib dokument peegeldada ning see muutub samuti loetamatuks);

6) pildid on udused – hoidke verifitseerimise ajal dokumenti (piisavalt kaua) paigal ja lähtuge eelnevalt toodud nõuannetest, kasutades sobiva kvaliteediga kaamerat.

Palun lähtuge eeltoodud nõuannetest, et läbida 8. märtsil edukas verifitseerimine, mis on eelduseks testitulemuste arvestamisele.

 

Mida teha siis, kui verifikatsioon takerdub?

Kui leht jääb laadima, siis ärge kohe tehke refreshi ega sulgege akent esimese 5-10 sekundi jooksul. Varuge pisut kannatust. Kui isiku tuvastamise vältel jääb süsteem minutiks või enamaks järgmist lehte „laadima“, siis värskendage lehte (laadige uuesti, refresh) või katkestage verifikatsiooni seanss ja sooritage see uuesti. Verifitseerimiseks on ette nähtud mõistlik ajapuhver, seega palume varuda kannatust.

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. Kas võin isiku tuvastamist või e-testide sooritamist teha iPadis või nutiseadmes (nt telefonis)? EI.

2. Kas verifitseerimiseks võib kasutada ID-kaardi või passi asemel õpilaspiletit või Smart-ID-d? EI.
Tuleb eristada EISi sisse logimist ja verifitseerimist.
EISi saab sisse logida ID-kaardi või Har-ID või Smart-ID jm abil, mis on loetletud siin dokumendis eespool.
Verifitseerimisega tuvastatakse, kas teste lahendab testidele registreerinud õpilane. Selleks on vaja pildiga isikut tõendavat dokumenti – passi või ID-kaarti.

3. Olen ühiskatsetele registreerinud, aga ei näe, et mulle oleks EISis sisseastumistest suunatud.

 • Kontrolli, et oled õigel aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis/ või https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised
 • Veendu, et Sa ei ole EISi sisse loginud varem kasutatud testiparooliga, sellega saidki ainult üht testi lahendada.
 • Kui Sa ikka veel testi nimetust ei näe, siis võta ühendust EISi kasutajatoega: 

EIS keskkonna kasutajatugi eis@tugi.edu.ee, tel 7302135

4. Kas mul on vaja ID-kaardi lugejat?

Verifitseerimisel pole vaja ID-kaardi lugejat. Kui kasutad EISi keskkonda sisse logimisel ID-kaarti, vajad ID-kaardi lugejat.

5. Kuidas ma saan verifitseerida ID-kaardiga, kui olen end sellega EISi sisse loginud ja ID-kaart on kaardilugejas?

Võta verifitseerimise ajaks ID-kaart lugejast välja ja pärast selle kaamerasse näitamist pane kohe kaardilugejasse tagasi.

6. Kas testi lahendades on võimalik jätta osa küsimusi alguses vahele ja siis pärast nende juurde tagasi tulla?

Ei. Testid on ühesuunalised, see tähendab, et eelnevate ülesannete juurde tagasi liikuda ei saa.

7. Kas isikutuvastus tuleb läbi viia enne iga ainetesti?

Ei. Isikutuvastus viiakse läbi ühel kindlal ajal enne testide lahendamise algust.

8. Kas tohin testide ajal või testiosade vahepealsel ajal brauseri sulgeda?

Ei. Sellisel juhul pead uuesti tegema verifitseerimise.

9. Kas ma võin isikut tuvastada ühes seadmes ja teste sooritada teises seadmes?

Ei, isiku tuvastamine ja testi sooritamine peab toimuma ühes seadmes. Vastasel korral ei arvestata testide tulemusi kandideerimisel.

10. Kas ma saan põhitestidel osaleda, kui ma ei ole harjutustesti sooritanud?

Jah, kuid harjutustestil osalemine on tungivalt soovituslik, et harjutada süsteemide kasutamist.

11. Kui ma ei saa mõjuval põhjusel 8. märtsil eelteste sooritada, kas saan teha järeltestid?

Ei. Elektroonilistele eeltestidele (ja elektroonilistele põhitestidele, kui epidemioloogiline olukord ei võimalda läbi viia paberteste) järelteste ei korraldata.

12. Kas ma võin jätta mõne õppeaine e-testi lahendamata, kui kool või õppesuund, millesse kandideerin, selle tulemust ei arvesta?

Jah. Soovitame enne kindlasti veenduda, et vastava õppeaine e-testi lahendamist vastuvõtul ei arvestata. Info selle kohta, mis testide tulemusi ja millise kaaluga koolid arvestavad, on kirjas iga kooli vastuvõtukorras.

13. Kas hinnetelehel olevad hinnangud omavad kaalu vestlusele kutsumise otsusel?

Jah. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka ühiskatsetel osaleja hinnetelehel kajastuvat infot.

14. Kas pean sooritama e-testid, kui sain vabastuse kirjalike testide sooritamisest aineolümpiaadi lõppvoorus osalemise tõttu?

Ei, testidest vabastatud õpilased teste ei soorita. 

15. Mida teha, kui sulgen testi sooritamise ajal veebilehitseja?

Tuleb uuesti EISi logida ja klõpsata nupul “Jätkan”. Jätkamiseks on vajalik uuesti isik tõendada. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt. 

16. Mida teha, kui ma ei ole testi lõpetanud, kuid ei saa ka edasi lahendada?

Tee lehele “värskendus” (Refresh või Reload page või Ctrl+R või F5)
Sulge korraks veebilehitseja, ava see uuesti, logi EISi ja tõenda enda isik. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt.

17. Kas ma võin testi sooritamise vältel pildistada testiküsimusi või teha neist kuvatõmmiseid (ekraanipilte)?

Ei.

18. Mida teha, kui eesti keele ülesandes ei õnnestu kohe kirjavahemärki lauses õigesse kohta viia? 

Proovi rahulikult uuesti. Veendu, et kasutad lubatud netilehitsejat, kas Google Chrome või Mozilla Firefox. Teiste brauseritega see ülesandetüüp ei tööta korralikult. Selle ülesandetüübi kasutamist saad harjutada ka siin: https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/29758

 

Testide sisu

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kirjas kooli vastuvõtukorras (vaata Lisa 2).

Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppetooli juht Mihkel Kõrbe mihkel.korbe@ksg.edu.ee

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.

 

 

2022. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Seitsme kooli ühisel nõupidamisel 22.02.2022 otsustati, et gümnaasiumisse vastuvõtukatsed toimuvad käesoleval aastal järgmise ajakava alusel: 03.03 harjutustestid, 08.03 eeltestid, 26.03 põhitestid.

Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad märtsikuus kahes osas:

 • eeltestid 8. märtsil kell 14.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja
 • põhitestid 26. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, saksa keele test KSG saksakeelse majandusõppe õppesuunda kandideerijatele või saksa keelt põhikoolis õppinud õpilastele) kolmes koolis. Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.


Tallinna kolme ja nelja kooli ühiskatsed

Nelja kooli ühiskatsete e-testid (08.03 või 18.03) on 2022. aastal Tallinna nelja  kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme (KSG, JWG, TÜG) kui ka nelja kooli (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele. Pabertestid viivad kolm ja neli kooli läbi eraldi.


Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 14. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda KSG vastuvõtukorraga ja kolme kooli ühiskatsete korraldamise korraga (vaata vastuvõtukorra Lisa 1).


E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Põhitestidele pääsevate kandideerijate nimekirja koostamisel arvestatakse ainult nende eeltestide tulemusi, kus on enne lahendamist edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks kaameraga laua- või sülearvutit.

3. märtsil kell 11.00 avame Eksamite Infosüsteemis eesti keele, matemaatika ja inglise keele harjutustestid:
11.00-11.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)

11.45-12.25 matemaatika (test avatud 30 min)

12.30-13.10 inglise keel (test avatud 30 min)

Õpilastel tuleb eelnevalt läbida isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID- kaardiga. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

8. märtsil kell 14.00 viiakse Eksamite Infosüsteemis läbi eeltestid:
14.00-14.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)
14.45-15.25 matemaatika (test avatud 30 min)
15.30-16.10 inglise keel (test avatud 30 min)

Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad 26. märtsil põhiteste sooritama.


Pabertestide sooritamine

26. märtsil läbiviidavate paberkandjal testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.


Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2022 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2022. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.


Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 11.-18. aprill 2022;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 19.-25. aprill 2022;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 26. aprill -2. mai 2022.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.


Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 25. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 •         avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 •         alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 •         printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub    kasutatavast brauserist),
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele.

 •         avage eKoolis hinneteleht,
 •         “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 •         valige perioodiks “aasta”,
 •         klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 •         valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 •         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •         klõpsake “Salvesta”.


E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid –  enne 3. märtsi 2022

 1. Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
 • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
 • mobiil-IDga,
 • Smart-IDga,
 • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/.

  2. Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.

  3. Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.

  4. Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.

  5. Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.

  6. Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/. Kindlasti mitte kasutada mobiili abil tuvastamist, vaid lehe allservas pakutavat sama seadmega jätkamist.

  7. Soovitame kõigil õpilastel sooritada Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) arvuti kontrollimise test 2022. Test asub: https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/8725

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks. Selle testi lahendamise kordade arv ei ole piiratud. Soovitame teha arvuti värskendused (update) enne sisseastumistesti, et arvuti ei hakkaks seda tegema testimispäeval.


Harjutustestid ehk e-testide katsetamine 3. märtsil Eksamite Infosüsteemis (EIS)

 1. 3. märtsil viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele, matemaatika ja inglise keele e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:

  a. EISi keskkonda sisse logida,
  b. tõrgeteta oma isikut identifitseerida,
  c. EISis vajalikud testid sooritada,
  d. erinevates ülesandetüüpides orienteeruda.

  2. Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Palume mitte kasutada Internet Explorerit, Safarit ja Microsoft Edge’i, sest nende brauseritega ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.

  3. Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

  4. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis hiljemalt 2. märtsi pärastlõunal on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

  5. 3. märtsi harjutustestide korraldus:

11.00-11.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min), enne eesti keele testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine, mille järel suunatakse õpilane automaatselt eesti keele harjutustestile;

11.45-12.25 matemaatika (test avatud 30 min), testi lahendamise ajal võib kasutada taskuarvutit, paberit ja kirjutusvahendit;

12.30-13.10 inglise keel (test avatud 30 min)


Eeltestid 8. märtsil algusega kell 14.00

Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestide eeltestid toimuvad 8. märtsil algusega kell 14.00 EISi keskkonnas

 1. Eeltestide sooritamine koosneb neljast osast:
 • isiku tuvastamine,
 • eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
 • matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
 • inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit).

2. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”.

3. Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestide eeltestid”. Test koosneb kolmele õppeainele vastavast kolmest testiosast.

4. Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.

5. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit. 

6. Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku omad.

7. Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.

8. Eeltestid toimuvad 8. märtsil järgmistel aegadel:

14.00-14.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),

14.45-15.25 matemaatika avatud (30 min),

15.30-16.10 inglise keel avatud (30 min).

9. Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad 26. märtsil põhiteste sooritama.

 

Sisseastumistestid 26. märtsil algusega kell 10.00.

Tallinna kolme kooli (KSG, JWG ja TÜG) ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad paberkandjal testidena 26. märtsil algusega kell 10.00 ühes koolis kolmest. Info testi toimumiskohast on Ühiskatsete Infosüsteemis. 26. märtsil sooritatakse järgmised testid: eesti keel, matemaatika ja inglise keel. Saksa keele test Kadrioru Saksa Gümnaasiumi saksakeelse majanduse õppesuunale või B1/B2 keelerühma kandideerijatele.

 

OLULINE! PROBLEEMID VERIFITSEERIMISEL JA KUIDAS NEID VÄLTIDA

(eelmiste aastate kogemuse põhjal)

NB! Verifitseerimist ja sooritatud testide tulemusi arvestatakse ainult siis, kui need on sooritatud LAUA- VÕI SÜLEARVUTIGA. Nutiseadmetes-mobiiltelefonides vm teostatud verifitseerimisi ja testisooritusi ei arvestata.

1) vale dokument – isikut ei saa tuvastada õpilaspileti ega juhiloaga, isiku tuvastamiseks on vaja kandideerija ID-kaarti või passi, millest on õpilasi eelnevalt teavitatud ning mis on sätestatud ka vastuvõtukordades;

2) dokumendi või enda tuvastamise asemel kasutatakse dokumendist või endast tehtud pilti, mida näidatakse telefonist või väljatrükitult – selliseid verifikatsioone ning järgnevaid testisooritusi ei arvestata;

3) verifikatsiooni sooritab vale isik või oli isiku tuvastamisel kaadris teisi inimesi või suheldakse tuvastamise ajal intensiivselt kellegi teisega – isiku tuvastamisel peab olema kaadris ainult see, kelle isikut tuvastatakse; ootame korrektset käitumist ja viisakat suhtumist ka isiku tuvastamise protsessis; testid tuleb samuti iseseisvalt lahendada, kasutamata kõrvalist abi;

4) dokumenti näidatakse liiga kaugelt või nurga all või varjatakse käega dokumendil olevat infot – paigutage dokument kaamerale piisavalt lähedale (ekraanil kuvatakse raam nii dokumendist kui kandideerija näost tehtava pildi tarbeks – pidage sellest kinni) ning ärge hoidke dokumenti kallutatult (viltu);

5) isiku tuvastamine viiakse läbi liiga hämaras ruumis või isiku selja taga (või diagonaalis küljel) on aken, mistõttu ei olnud dokumendist või kandideerijast tehtud pilt sobiva kvaliteediga, dokumendilt ei õnnestu andmeid lugeda – veenduge, et verifitseerimiseks on toas piisavalt valgust ning ärge istuge akna all; (kui aken asub vahetult kaamera taga, siis võib dokument peegeldada ning see muutub samuti loetamatuks);

6) pildid on udused – hoidke verifitseerimise ajal dokumenti (piisavalt kaua) paigal ja lähtuge eelnevalt toodud nõuannetest, kasutades sobiva kvaliteediga kaamerat.

Palun lähtuge eeltoodud nõuannetest, et läbida 8. märtsil edukas verifitseerimine, mis on eelduseks testitulemuste arvestamisele.

 

Mida teha siis, kui verifikatsioon takerdub?

Kui leht jääb laadima, siis ärge kohe tehke refreshi ega sulgege akent esimese 5-10 sekundi jooksul. Varuge pisut kannatust. Kui isiku tuvastamise vältel jääb süsteem minutiks või enamaks järgmist lehte „laadima“, siis värskendage lehte (laadige uuesti, refresh) või katkestage verifikatsiooni seanss ja sooritage see uuesti. Verifitseerimiseks on ette nähtud mõistlik ajapuhver, seega palume varuda kannatust.

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. Kas võin isiku tuvastamist või e-testide sooritamist teha iPadis või nutiseadmes (nt telefonis)? EI.

2. Kas verifitseerimiseks võib kasutada ID-kaardi või passi asemel õpilaspiletit või Smart-ID-d? EI.
Tuleb eristada EISi sisse logimist ja verifitseerimist.
EISi saab sisse logida ID-kaardi või Har-ID või Smart-ID jm abil, mis on loetletud siin dokumendis eespool.
Verifitseerimisega tuvastatakse, kas teste lahendab testidele registreerinud õpilane. Selleks on vaja pildiga isikut tõendavat dokumenti – passi või ID-kaarti.

3. Olen ühiskatsetele registreerinud, aga ei näe, et mulle oleks EISis sisseastumistest suunatud.

 • Kontrolli, et oled õigel aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis/ või https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised
 • Veendu, et Sa ei ole EISi sisse loginud varem kasutatud testiparooliga, sellega saidki ainult üht testi lahendada.
 • Kui Sa ikka veel testi nimetust ei näe, siis võta ühendust EISi kasutajatoega: 

EIS keskkonna kasutajatugi eis@tugi.edu.ee, tel 7302135

4. Kas mul on vaja ID-kaardi lugejat?

Verifitseerimisel pole vaja ID-kaardi lugejat. Kui kasutad EISi keskkonda sisse logimisel ID-kaarti, vajad ID-kaardi lugejat.

5. Kuidas ma saan verifitseerida ID-kaardiga, kui olen end sellega EISi sisse loginud ja ID-kaart on kaardilugejas?

Võta verifitseerimise ajaks ID-kaart lugejast välja ja pärast selle kaamerasse näitamist pane kohe kaardilugejasse tagasi.

6. Kas testi lahendades on võimalik jätta osa küsimusi alguses vahele ja siis pärast nende juurde tagasi tulla?

Ei. Testid on ühesuunalised, see tähendab, et eelnevate ülesannete juurde tagasi liikuda ei saa.

7. Kas isikutuvastus tuleb läbi viia enne iga ainetesti?

Ei. Isikutuvastus viiakse läbi ühel kindlal ajal enne testide lahendamise algust.

8. Kas tohin testide ajal või testiosade vahepealsel ajal brauseri sulgeda?

Ei. Sellisel juhul pead uuesti tegema verifitseerimise.

9. Kas ma võin isikut tuvastada ühes seadmes ja teste sooritada teises seadmes?

Ei, isiku tuvastamine ja testi sooritamine peab toimuma ühes seadmes. Vastasel korral ei arvestata testide tulemusi kandideerimisel.

10. Kas ma saan põhitestidel osaleda, kui ma ei ole harjutustesti sooritanud?

Jah, kuid harjutustestil osalemine on tungivalt soovituslik, et harjutada süsteemide kasutamist.

11. Kui ma ei saa mõjuval põhjusel 8. märtsil eelteste sooritada, kas saan teha järeltestid?

Ei. Elektroonilistele eeltestidele (ja elektroonilistele põhitestidele, kui epidemioloogiline olukord ei võimalda läbi viia paberteste) järelteste ei korraldata.

12. Kas ma võin jätta mõne õppeaine e-testi lahendamata, kui kool või õppesuund, millesse kandideerin, selle tulemust ei arvesta?

Jah. Soovitame enne kindlasti veenduda, et vastava õppeaine e-testi lahendamist vastuvõtul ei arvestata. Info selle kohta, mis testide tulemusi ja millise kaaluga koolid arvestavad, on kirjas iga kooli vastuvõtukorras.

13. Kas hinnetelehel olevad hinnangud omavad kaalu vestlusele kutsumise otsusel?

Jah. Vestlusele kutsumisel arvestatakse lisaks e-testide tulemusele ka ühiskatsetel osaleja hinnetelehel kajastuvat infot.

14. Kas pean sooritama e-testid, kui sain vabastuse kirjalike testide sooritamisest aineolümpiaadi lõppvoorus osalemise tõttu?

Ei, testidest vabastatud õpilased teste ei soorita. 

15. Mida teha, kui sulgen testi sooritamise ajal veebilehitseja?

Tuleb uuesti EISi logida ja klõpsata nupul “Jätkan”. Jätkamiseks on vajalik uuesti isik tõendada. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt. 

16. Mida teha, kui ma ei ole testi lõpetanud, kuid ei saa ka edasi lahendada?

Tee lehele “värskendus” (Refresh või Reload page või Ctrl+R või F5)
Sulge korraks veebilehitseja, ava see uuesti, logi EISi ja tõenda enda isik. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt.

17. Kas ma võin testi sooritamise vältel pildistada testiküsimusi või teha neist kuvatõmmiseid (ekraanipilte)?

Ei.

18. Mida teha, kui eesti keele ülesandes ei õnnestu kohe kirjavahemärki lauses õigesse kohta viia? 

Proovi rahulikult uuesti. Veendu, et kasutad lubatud netilehitsejat, kas Google Chrome või Mozilla Firefox. Teiste brauseritega see ülesandetüüp ei tööta korralikult. Selle ülesandetüübi kasutamist saad harjutada ka siin: https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/29758

 

Testide sisu

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kirjas kooli vastuvõtukorras (vaata Lisa 2).

Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppetooli juht Mihkel Kõrbe mihkel.korbe@ksg.edu.ee

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.