Meie koolist

Õppenõukogu


Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44
„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. Õppenõukogu koosolekuid võib läbi viia ka eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme küsimustes ning eraldi kahe esimese kooliastme ja kolmanda kooliastme küsimustes.

Õppenõukogu protokollid 2015-2018

Õppenõukogu protokollid alates 2018

Õppenõukogu protokollid alates õa. 2023/2024

Õppenõukogu toimumise ajad 2023/2024. õppeaastal:

30.08.2023

29.11.2023

13.02.2024

18.03.2024

28.05.2024

06.06.2024

17.06.2024

 

 

 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44
„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. Õppenõukogu koosolekuid võib läbi viia ka eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme küsimustes ning eraldi kahe esimese kooliastme ja kolmanda kooliastme küsimustes.

Õppenõukogu protokollid 2015-2018

Õppenõukogu protokollid alates 2018

Õppenõukogu protokollid alates õa. 2023/2024

Õppenõukogu toimumise ajad 2023/2024. õppeaastal:

30.08.2023

29.11.2023

13.02.2024

18.03.2024

28.05.2024

06.06.2024

17.06.2024