Meie koolist

Õppenõukogu


Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44
„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. Õppenõukogu koosolekuid võib läbi viia ka eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme küsimustes ning eraldi kahe esimese kooliastme ja kolmanda kooliastme küsimustes. 

Vastavalt KSG üldtööplaanile toimuvad 2017/2018. õa õppenõukogud vähemalt augustis, oktoobris, jaanuaris, märtsis, mais ja juunis.

 

Õppenõukogu protokollid 2015-2018

Õppenõukogu protokollid 2018-2022

 

 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44
„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. Õppenõukogu koosolekuid võib läbi viia ka eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme küsimustes ning eraldi kahe esimese kooliastme ja kolmanda kooliastme küsimustes. 

Vastavalt KSG üldtööplaanile toimuvad 2017/2018. õa õppenõukogud vähemalt augustis, oktoobris, jaanuaris, märtsis, mais ja juunis.

 

Õppenõukogu protokollid 2015-2018

Õppenõukogu protokollid 2018-2022