Koolielu

KoguPäevaKool


KoguPäevaKooli ringide ülesandeks on toetada kooli õppekava, kooli eripära ja väärtusi. Ringide töö aitab kaasa üldpädevuste kujunemisele, ettevõtluse arendamisele.
Ringides arvestatakse laste isikupära ja võimetega. Õpikeskkonna oluliseks osaks on positiivne mikrokliima, laste omavaheliste sõprussuhete loomine ja toetamine, oma kooli tunde tekitamine ja hoidmine.
Ringide tööd juhendavad oma kooli õpetajad, võimalusel ka spetsialistid väljastpoolt kooli.

2020/2021 õppeaastal alustasid ringid  14.09. 

KPK ringid on õpilastele TASUTA. Samas ei ole kellegi koht ringis igavene. Kui laps puudub ringist kolm järjestikust põhjendamata korda, saab (järjekorra olemasolul) tema koha endale järgmine. Puudumine tuleb põhjendada ringi vedava õpetaja E-mailile. (Ringi õpetaja ei näe eKooli.)

Küsimused esita ringi juhendavale õpetajale.

Registreerimine

 

 

 

 


 

KoguPäevaKooli ringide ülesandeks on toetada kooli õppekava, kooli eripära ja väärtusi. Ringide töö aitab kaasa üldpädevuste kujunemisele, ettevõtluse arendamisele.
Ringides arvestatakse laste isikupära ja võimetega. Õpikeskkonna oluliseks osaks on positiivne mikrokliima, laste omavaheliste sõprussuhete loomine ja toetamine, oma kooli tunde tekitamine ja hoidmine.
Ringide tööd juhendavad oma kooli õpetajad, võimalusel ka spetsialistid väljastpoolt kooli.

2020/2021 õppeaastal alustasid ringid  14.09. 

KPK ringid on õpilastele TASUTA. Samas ei ole kellegi koht ringis igavene. Kui laps puudub ringist kolm järjestikust põhjendamata korda, saab (järjekorra olemasolul) tema koha endale järgmine. Puudumine tuleb põhjendada ringi vedava õpetaja E-mailile. (Ringi õpetaja ei näe eKooli.)

Küsimused esita ringi juhendavale õpetajale.