Õppetöö

Õppetöö korraldus gümnaasiumis


 

Õppeperioodid gümnaasiumis

I periood 1.09. – 16.10.2020

II periood 26.10. – 11.12.2020

III periood 14.12.2020 – 19.02.2021

IV periood 1.03. – 16.04.2021

V periood 26.04. – 11.06.2021

 

Arvestuste nädalad

12.10. – 16.10.2020

7.12. – 11.12.2020

15.02. – 19.02.2021

12.04. – 16.04.2021

7.06. – 11.06.2021

 

Arvestuste hinded

27.10.2020

21.12.2020

2.03.2021

27.04.2021

11.06.2021

 

Järelarvestused

2.11. – 6.11.2020

18.01. – 22.01.2021

8.03. – 12.03.2021

3.05. – 7.05.2021

14.06. – 18.06.2021

 

Kursuse hinded

10.11.2020

26.01.2021

16.03.2021

11.05.2021

11.06.2021

 

Kursuste hindamine inglise keeles, kehalises kasvatuses

Inglise keel:

I kursus – 27.11.2020

II kursus – 12.03.2021

III kursus – 11.06.2021

 

Kehaline kasvatus:

22.01.2021

11.06.2021

 

Järeltunnid gümnaasiumis

Gümnaasiumi järeltunnis osalemiseks tuleb õpilasel pöörduda aineõpetaja poole ning paluda võimalust järeltööks.
Seejärel registreeruda järeltundi kolmapäeva õhtuks hiljemalt 23.00. Gümnaasiumi järeltunnid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

     I

 18.09.

 25.09.

 02.10.

 09.10.

    II

 13.11.

 20.11.

 27.11.

 04.12.

    III

 22.01.

 29.01.

 05.02.

 12.02.

    IV

 19.03.

 26.03.

 05.04.

 09.04.

    V

 14.05.

 21.05.

 28.05.

 04.06.

 

 

 

 

Õppeperioodid gümnaasiumis

I periood 1.09. – 16.10.2020

II periood 26.10. – 11.12.2020

III periood 14.12.2020 – 19.02.2021

IV periood 1.03. – 16.04.2021

V periood 26.04. – 11.06.2021

 

Arvestuste nädalad

12.10. – 16.10.2020

7.12. – 11.12.2020

15.02. – 19.02.2021

12.04. – 16.04.2021

7.06. – 11.06.2021

 

Arvestuste hinded

27.10.2020

21.12.2020

2.03.2021

27.04.2021

11.06.2021

 

Järelarvestused

2.11. – 6.11.2020

18.01. – 22.01.2021

8.03. – 12.03.2021

3.05. – 7.05.2021

14.06. – 18.06.2021

 

Kursuse hinded

10.11.2020

26.01.2021

16.03.2021

11.05.2021

11.06.2021

 

Kursuste hindamine inglise keeles, kehalises kasvatuses

Inglise keel:

I kursus – 27.11.2020

II kursus – 12.03.2021

III kursus – 11.06.2021

 

Kehaline kasvatus:

22.01.2021

11.06.2021

 

Järeltunnid gümnaasiumis

Gümnaasiumi järeltunnis osalemiseks tuleb õpilasel pöörduda aineõpetaja poole ning paluda võimalust järeltööks.
Seejärel registreeruda järeltundi kolmapäeva õhtuks hiljemalt 23.00. Gümnaasiumi järeltunnid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

 

 

 

     I

 18.09.

 25.09.

 02.10.

 09.10.

    II

 13.11.

 20.11.

 27.11.

 04.12.

    III

 22.01.

 29.01.

 05.02.

 12.02.

    IV

 19.03.

 26.03.

 05.04.

 09.04.

    V

 14.05.

 21.05.

 28.05.

 04.06.