Koolielu

Tervisenõukogu


Kadrioru Saksa Gümnaasium on tervist edendavate koolide võrgustiku liige alates 2011. a.

Tervisekasvatus on osa kasvatuse üldprotsessist, mis algab varases lapseeas ja jätkub koolis. Kooli terviseedendus tegeleb tervist edendava keskkonna loomise, teadmiste, oskuste, väärtushinnangute, ideaalide ja käitumisnormide, reguleerimise, õppijate aktiivsuse ning koolipere heaolu eest hoolitsemisega.

Terveisenõukogu liikmed:

1.    Maria Tõnsing – sotsiaalpedagoog, inimeseõpetuse õpetaja;
2.    Elis Vaher – HEV koordinaator;
3.    Sirje Kaljula – õppejuht;
4.    Kristiina Hämelainen – liikumise õpetaja;
5.    Ants Ivask – liikumise õpetaja;
6.    Kersti Tamm – kooliõde.

Tervisenõukogu kontakt: ksg@ksg.edu.ee


Sihiseaded:

Pakkuda võimalikult mitmekesist tervislikku tegevust ja teadmisi tervisest õpilastele ja õpetajatele. Rikastada noorte teadmisi erinevatest tervise valdkondadest.

Terviseedendus - https://www.ksg.edu.ee/et/sundmused-20232024 

 

 


 

Kadrioru Saksa Gümnaasium on tervist edendavate koolide võrgustiku liige alates 2011. a.

Tervisekasvatus on osa kasvatuse üldprotsessist, mis algab varases lapseeas ja jätkub koolis. Kooli terviseedendus tegeleb tervist edendava keskkonna loomise, teadmiste, oskuste, väärtushinnangute, ideaalide ja käitumisnormide, reguleerimise, õppijate aktiivsuse ning koolipere heaolu eest hoolitsemisega.

Terveisenõukogu liikmed:

1.    Maria Tõnsing – sotsiaalpedagoog, inimeseõpetuse õpetaja;
2.    Elis Vaher – HEV koordinaator;
3.    Sirje Kaljula – õppejuht;
4.    Kristiina Hämelainen – liikumise õpetaja;
5.    Ants Ivask – liikumise õpetaja;
6.    Kersti Tamm – kooliõde.

Tervisenõukogu kontakt: ksg@ksg.edu.ee


Sihiseaded:

Pakkuda võimalikult mitmekesist tervislikku tegevust ja teadmisi tervisest õpilastele ja õpetajatele. Rikastada noorte teadmisi erinevatest tervise valdkondadest.

Terviseedendus - https://www.ksg.edu.ee/et/sundmused-20232024