Dokumendid

Avalik teave


Dokumendiregister

Riigihanked
Käesoleval ajal seadusest tähistatud riigihankeid läbi ei viida.

Kohtulahendid
Kohtulahendeid kooli kohta hetkel ei ole

Riikliku järelvalve õiend 2009

Järelvalve kontaktandmed:
Haridus- ja teadusministeerium
Tallinna Haridusamet

 

Dokumendiregister

Riigihanked
Käesoleval ajal seadusest tähistatud riigihankeid läbi ei viida.

Kohtulahendid
Kohtulahendeid kooli kohta hetkel ei ole

Riikliku järelvalve õiend 2009

Järelvalve kontaktandmed:
Haridus- ja teadusministeerium
Tallinna Haridusamet