Uudised

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. kl vastuvõtt 2022/2023 12. jaanuar KSG


KSG avab 2022/2023. õppeaastal ühe mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi praktiliste tööde ja vestluste alusel.

Praktilised tööd ja vestlused õpilaskandidaatidele toimuvad 5. veebruaril 2022 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas Kivimurru 9  algusega kell 10.00. Aega kulub orienteeruvalt 1 tund.
Kaasa võtta harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm.

Seoses epidemioloogilise olukorraga vanemaid koolimajja ootama ei lubata.
Teie lapse võtavad välisukse ees vastu õpetajad, kes viivad õpilase klassiruumi ja pärast praktilisi töid ja vestlusi toovad kooli välisukse ette tagasi.

Vastuvõtmise perioodil viiakse läbi vestlus ka vanematega. Registreerimiseks valida vestluse kuupäev (5.veebruar) ja kellaaeg. Koolimajja saab siseneda registreeritud kellaajal. Vestlusi vanematega alustame kell 10:00, vestluse pikkus 15 minutit. Alates kella 11:00 võib vanem osaleda vestlusel koos õpilaskandidaadiga.

Registreerimine mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klassi (1D) praktilistele töödele ja vestlustele toimub kuni 4. veebruarini 2022.

KSG mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi võetakse lapsed vastu pingerea alusel, mis moodustatakse praktiliste tööde ja vestluste tulemusena.
Praktilisi töid ja vestlusi hinnatakse punktides kuues erinevas valdkonnas: lugemine, kirjutamine, saksa keel (saksa keele eelteadmised ei ole vajalikud), matemaatika, loogika, sotsiaalsed oskused.

Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda kokkuleppel õppetooli juhiga alates 8. kuni 11. veebruarini 2022

 

 

KSG avab 2022/2023. õppeaastal ühe mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi praktiliste tööde ja vestluste alusel.

Praktilised tööd ja vestlused õpilaskandidaatidele toimuvad 5. veebruaril 2022 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas Kivimurru 9  algusega kell 10.00. Aega kulub orienteeruvalt 1 tund.
Kaasa võtta harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm.

Seoses epidemioloogilise olukorraga vanemaid koolimajja ootama ei lubata.
Teie lapse võtavad välisukse ees vastu õpetajad, kes viivad õpilase klassiruumi ja pärast praktilisi töid ja vestlusi toovad kooli välisukse ette tagasi.

Vastuvõtmise perioodil viiakse läbi vestlus ka vanematega. Registreerimiseks valida vestluse kuupäev (5.veebruar) ja kellaaeg. Koolimajja saab siseneda registreeritud kellaajal. Vestlusi vanematega alustame kell 10:00, vestluse pikkus 15 minutit. Alates kella 11:00 võib vanem osaleda vestlusel koos õpilaskandidaadiga.

Registreerimine mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klassi (1D) praktilistele töödele ja vestlustele toimub kuni 4. veebruarini 2022.

KSG mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi võetakse lapsed vastu pingerea alusel, mis moodustatakse praktiliste tööde ja vestluste tulemusena.
Praktilisi töid ja vestlusi hinnatakse punktides kuues erinevas valdkonnas: lugemine, kirjutamine, saksa keel (saksa keele eelteadmised ei ole vajalikud), matemaatika, loogika, sotsiaalsed oskused.

Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda kokkuleppel õppetooli juhiga alates 8. kuni 11. veebruarini 2022