Uudised

Iseõppepäev II 06. veebruar KSG


Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldab 2022/23. õppeaastal 7.-12. klasside õpilastele kolm iseõppepäeva.

Teine iseõppepäev toimub 7. veebruaril.

Iseõppepäev on koolipäev, mil 7.-11. klassi õpilased osalevad õppetöös kodus kasutades vajadusel nutivahendeid.
Iseõppepäeva eesmärk on aidata kaasa digipädevuste saavutamisele, toetada iseseisvalt töötamise oskust, oskust tegutseda vastavalt tööjuhenditele, funktsionaalse lugemise oskust.
Lisaks arendab iseõppepäev veel ajaplaneerimisoskust ja vastutuse võtmist enda ülesannete sooritamise eest.
Õpetajad postitavad iseõppepäevaks õppeülesanded lastele tuttavasse Stuudiumisse ning jälgivad ülesannete täitmist.

12. klassil toimub eesti keele proovieksam koolimajas.

 

Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldab 2022/23. õppeaastal 7.-12. klasside õpilastele kolm iseõppepäeva.

Teine iseõppepäev toimub 7. veebruaril.

Iseõppepäev on koolipäev, mil 7.-11. klassi õpilased osalevad õppetöös kodus kasutades vajadusel nutivahendeid.
Iseõppepäeva eesmärk on aidata kaasa digipädevuste saavutamisele, toetada iseseisvalt töötamise oskust, oskust tegutseda vastavalt tööjuhenditele, funktsionaalse lugemise oskust.
Lisaks arendab iseõppepäev veel ajaplaneerimisoskust ja vastutuse võtmist enda ülesannete sooritamise eest.
Õpetajad postitavad iseõppepäevaks õppeülesanded lastele tuttavasse Stuudiumisse ning jälgivad ülesannete täitmist.

12. klassil toimub eesti keele proovieksam koolimajas.