Õppeaasta põhisuunad 2023/2024


•   Õpilaste iseseisva õppimise oskuste, eneseteadlikkuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise kaudu;

•   Õppevõimaluste toetamine läbi erinevate õppevormide sh digikeskkondade kasutamine;

•   Õpetajatele arenguprogrammi koostamine sh prioriteetsete koolituste rakendamine kogu õpetajaskonnale;

•   Õppekava arendamine ja kaasajastamine lähtuval uuest riiklikust õppekavast;

•   Koostöö jätkuv arendamine väliste partneritega nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil (vilistlased, ettevõtted, kõrgkoolid jne) ning selle kaudu uute ja olemasolevate projektide sisukamaks ja elulisemaks muutmine;

•   Säästlik majandamine.

 

 

•   Õpilaste iseseisva õppimise oskuste, eneseteadlikkuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise kaudu;

•   Õppevõimaluste toetamine läbi erinevate õppevormide sh digikeskkondade kasutamine;

•   Õpetajatele arenguprogrammi koostamine sh prioriteetsete koolituste rakendamine kogu õpetajaskonnale;

•   Õppekava arendamine ja kaasajastamine lähtuval uuest riiklikust õppekavast;

•   Koostöö jätkuv arendamine väliste partneritega nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil (vilistlased, ettevõtted, kõrgkoolid jne) ning selle kaudu uute ja olemasolevate projektide sisukamaks ja elulisemaks muutmine;

•   Säästlik majandamine.