Uudised

Töökuulutus 19. detsember KSG


Hea eripedagoog ja hea logopeed!

Ootame Sind pikima saksa keele süvaõppe traditsiooniga kooli õpetama. Kui tunned, et soovid olla kaasteeline õpilaste kujunemisprotsessi toetamisel, siis ootame just Sind!

ERIPEDAGOOGI töö on äärmiselt vajalik ja vastutusrikas, sest aitab hariduslike erivajadustega lastel õppida ja uusi teadmisi omandada. Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadustega õpilasi kui ka nende vanemaid ja õpetajaid.

Kadrioru Saksa Gümnaasium pakub 0,5 ametikohaga tööd LOGOPEEDILE, kelle peamisteks ülesanneteks on laste suulise ja kirjaliku kõne arengu jälgimine ning kõneravi arvestades lapse individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi. Vajadusel lapsevanemate ja õpetajate nõustamine ning koostöö teiste õpiabi spetsialistidega.

Lugege edasi siit.

NB! Postitust võib julgelt jagada!

Hea eripedagoog ja hea logopeed!

Ootame Sind pikima saksa keele süvaõppe traditsiooniga kooli õpetama. Kui tunned, et soovid olla kaasteeline õpilaste kujunemisprotsessi toetamisel, siis ootame just Sind!

ERIPEDAGOOGI töö on äärmiselt vajalik ja vastutusrikas, sest aitab hariduslike erivajadustega lastel õppida ja uusi teadmisi omandada. Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadustega õpilasi kui ka nende vanemaid ja õpetajaid.

Kadrioru Saksa Gümnaasium pakub 0,5 ametikohaga tööd LOGOPEEDILE, kelle peamisteks ülesanneteks on laste suulise ja kirjaliku kõne arengu jälgimine ning kõneravi arvestades lapse individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi. Vajadusel lapsevanemate ja õpetajate nõustamine ning koostöö teiste õpiabi spetsialistidega.

Lugege edasi siit.

NB! Postitust võib julgelt jagada!