Uudised

Tagasivaade õpetajate päevale 07. oktoober KSG


4. oktoobril tähistasime oma suure kooliperega pedagoogiameti tunnustuseks õpetajate päeva! Selle päeva eriliseks muutmiseks andsid nii Oru kui ka Mäe majas 1.–11. klassidele tunde meie tublid abituriendid ja 9. klasside õpilased, proovides omal käel üht maailma vastutusrikkaimat ametit, kuid asi ei piirdunud vaid sellega. Erinevalt tavapärasest traditsioonist anda tunde vaid algklassidele ja põhikoolile, said abituriendid õpetada ka oma kaasõpilastest gümnasiste.

Hommik algas õpetajate jaoks väga magusalt, nimelt tõid enne 1. tundi abituriendid õpetajatele nii kringlit kui ka kohvi, mis omakorda andis päevale ilusa stardi. Mäe majas toimetasid 9. ja 12. klasside õpilased. Vahetundides tantsiti ja mängiti. Erilist tähelepanu algklassiõpilaste seast kogus 9. klassi Rome, keda pisikesed terve päev ümbritsesid. Ka Oru majas toimus palju huvitavat, eriti tore oli näha abiturientidest jumalaid õpetamas oma 10. klassi rebaseid. Vanemad õpilased said katsetada väitlust inglise keeles ja harjutada raskeid keemia reaktsioone, nooremad aga see-eest lahendada ristsõnu saksa keeles ning koostada pildiraamatuid kunstis.

Oru majas oli aga õpetajatel ülesanne riietuda ennast justkui oleks nad tagasi oma koolipõlves. Pärast mindi ka erinevate klasside tundidesse uudistama, tehes natukene nalja õpilastele. Lisaks tegid 12. klaside õpilased õpetajatele nutimaastikumängu, mis leidis aset Kadriorus. Seda sai siis omakorda päeva jooksul tiimides ka läbida.

 

Õpetajate päev sai järjekordselt edukalt läbiviidud! Aitäh!

Tervitusi saadavad 4. oktoobri õpetajad.Lisethe Angelika Vähi tehtud fotosid Mäe maja õpetajate päevast võite näha siin

Rebecca Esopi tehtud fotosid Oru maja õpetajate päevast võite näha siin.

 

4. oktoobril tähistasime oma suure kooliperega pedagoogiameti tunnustuseks õpetajate päeva! Selle päeva eriliseks muutmiseks andsid nii Oru kui ka Mäe majas 1.–11. klassidele tunde meie tublid abituriendid ja 9. klasside õpilased, proovides omal käel üht maailma vastutusrikkaimat ametit, kuid asi ei piirdunud vaid sellega. Erinevalt tavapärasest traditsioonist anda tunde vaid algklassidele ja põhikoolile, said abituriendid õpetada ka oma kaasõpilastest gümnasiste.

Hommik algas õpetajate jaoks väga magusalt, nimelt tõid enne 1. tundi abituriendid õpetajatele nii kringlit kui ka kohvi, mis omakorda andis päevale ilusa stardi. Mäe majas toimetasid 9. ja 12. klasside õpilased. Vahetundides tantsiti ja mängiti. Erilist tähelepanu algklassiõpilaste seast kogus 9. klassi Rome, keda pisikesed terve päev ümbritsesid. Ka Oru majas toimus palju huvitavat, eriti tore oli näha abiturientidest jumalaid õpetamas oma 10. klassi rebaseid. Vanemad õpilased said katsetada väitlust inglise keeles ja harjutada raskeid keemia reaktsioone, nooremad aga see-eest lahendada ristsõnu saksa keeles ning koostada pildiraamatuid kunstis.

Oru majas oli aga õpetajatel ülesanne riietuda ennast justkui oleks nad tagasi oma koolipõlves. Pärast mindi ka erinevate klasside tundidesse uudistama, tehes natukene nalja õpilastele. Lisaks tegid 12. klaside õpilased õpetajatele nutimaastikumängu, mis leidis aset Kadriorus. Seda sai siis omakorda päeva jooksul tiimides ka läbida.

 

Õpetajate päev sai järjekordselt edukalt läbiviidud! Aitäh!

Tervitusi saadavad 4. oktoobri õpetajad.Lisethe Angelika Vähi tehtud fotosid Mäe maja õpetajate päevast võite näha siin

Rebecca Esopi tehtud fotosid Oru maja õpetajate päevast võite näha siin.