Uudised

"Puhas vesi. Tallinna veevarustuse lugu" Kiek in de Kökis 17. oktoober KSG


6. klassi õpilased käisid täna, 17. oktoobril õppekäigul. Käidi vaatamas näitust „Puhas vesi“, mis andis hea ülevaate linlaste veega varustamise ja vee tarbimise loost läbi sajandite.

Näitusel sai jälgida Härjapea jõe ja veekanali kulgemist praeguses linnaruumis, omaaegset veetorude ja avalike kaevude paiknemist. Veepuhastusseade näitas, kuidas hägusest järveveest saab tänapäeval joogikõlblik vesi.

Näitusega kaasnes haridusprogramm, mis tutvustavas vee puhastamise ja tarbimisega seotud eluliselt olulisi teemasid (teadmised nii loodusõpetuse, inimeseõpetuse kui ka ajaloo valdkonnast) ja kuna õppekäigu teises pooles sai ka vanalinnas orienteeruda... ehk siis ei puudunud ka kehaline kasvatus. Samuti prooviti kätt torumehe ametis ehk prooviti ise kokku panna kanalisatsioonitorusid.

Oli meeleolukas ja hariv pärastlõuna.

6. klassi õpilased käisid täna, 17. oktoobril õppekäigul. Käidi vaatamas näitust „Puhas vesi“, mis andis hea ülevaate linlaste veega varustamise ja vee tarbimise loost läbi sajandite.

Näitusel sai jälgida Härjapea jõe ja veekanali kulgemist praeguses linnaruumis, omaaegset veetorude ja avalike kaevude paiknemist. Veepuhastusseade näitas, kuidas hägusest järveveest saab tänapäeval joogikõlblik vesi.

Näitusega kaasnes haridusprogramm, mis tutvustavas vee puhastamise ja tarbimisega seotud eluliselt olulisi teemasid (teadmised nii loodusõpetuse, inimeseõpetuse kui ka ajaloo valdkonnast) ja kuna õppekäigu teises pooles sai ka vanalinnas orienteeruda... ehk siis ei puudunud ka kehaline kasvatus. Samuti prooviti kätt torumehe ametis ehk prooviti ise kokku panna kanalisatsioonitorusid.

Oli meeleolukas ja hariv pärastlõuna.