Uudised

Lõimitud arvestus 14. aprill KSG


12. klassi õpilased lõpetasid eesti keele ja kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursused loomingulise ühisarvestusega, mille eesmärk oli loovas vormis anda ülevaade 20. sajandi erinevatest kümnenditest. Tööd kajastavad perioodile iseloomulike väärtuseid, olulisemaid sündmusi ja näitavad ühiskondlike protsesside mõju üksikisikule, kirjanduse poolelt toetutakse ajastuomasele luulele. Töid iseloomustavad õpilaste piiritu fantaasia ja samas kümnendite vaimu hea tunnetamine.

12. klassi õpilased lõpetasid eesti keele ja kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursused loomingulise ühisarvestusega, mille eesmärk oli loovas vormis anda ülevaade 20. sajandi erinevatest kümnenditest. Tööd kajastavad perioodile iseloomulike väärtuseid, olulisemaid sündmusi ja näitavad ühiskondlike protsesside mõju üksikisikule, kirjanduse poolelt toetutakse ajastuomasele luulele. Töid iseloomustavad õpilaste piiritu fantaasia ja samas kümnendite vaimu hea tunnetamine.