Uudised

Ebatavaline arvestus 14. veebruar KSG


11.3 klass lõpetas Eesti ajaloo kursuse ebatavalise arvestusega. Õpilased said kursuse teemadel ellu viia vabalt valitud loovtööprojekti. Arvestustööna viidi läbi tunde 7. ja 8. klassile, valmistati ajaloo-teemaline Monopoli mäng, filmiti üles lustakaid uudistereportaaže 17.–19. sajandi võtmes, koostati ristsõnu, viktoriine ja Kuldvillaku õppemänge. 
Sõbrapäevale langenud arvestuse päeval söödi kommi, tehti klassiga läbi veel läbiviimata loovülesandeid ning analüüsiti tehtud tööd.

11.3 klass lõpetas Eesti ajaloo kursuse ebatavalise arvestusega. Õpilased said kursuse teemadel ellu viia vabalt valitud loovtööprojekti. Arvestustööna viidi läbi tunde 7. ja 8. klassile, valmistati ajaloo-teemaline Monopoli mäng, filmiti üles lustakaid uudistereportaaže 17.–19. sajandi võtmes, koostati ristsõnu, viktoriine ja Kuldvillaku õppemänge. 
Sõbrapäevale langenud arvestuse päeval söödi kommi, tehti klassiga läbi veel läbiviimata loovülesandeid ning analüüsiti tehtud tööd.