Prioriteedid

2022/2023. õppeaasta prioriteedid


 • Õppekorraldust puudutavate uuenduste juhtimine ja korraldamine
 • Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise kaudu
 • Õppeprotsessi disainimine, uued õppimise ja õpetamise mudelid, digikeskkondade kasutamine
 • Õpilaste õppevõimaluste toetamine läbi erinevate õppevormide
 • Vabatahtliku kogukonnapraktika juurutamine
 • Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine
 • Enesehindamise süsteemi täiendamine
 • Digidokumentatsioonile üleminek
 • Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega
 • Saksakeelse majandusõppe arendamine/parendamine ja õppekäikude/praktikate korraldamine. Koostöö arendamine praktikabaasidega.
 • Koostöö arendamine erinevate ERASMUS projekti ja saksa keelt õpetavate koolidega ning BBC Syke kooli ning Rostocki Ülikooliga
 • Säästlik majandamine

 

 • Õppekorraldust puudutavate uuenduste juhtimine ja korraldamine
 • Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise kaudu
 • Õppeprotsessi disainimine, uued õppimise ja õpetamise mudelid, digikeskkondade kasutamine
 • Õpilaste õppevõimaluste toetamine läbi erinevate õppevormide
 • Vabatahtliku kogukonnapraktika juurutamine
 • Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine
 • Enesehindamise süsteemi täiendamine
 • Digidokumentatsioonile üleminek
 • Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega
 • Saksakeelse majandusõppe arendamine/parendamine ja õppekäikude/praktikate korraldamine. Koostöö arendamine praktikabaasidega.
 • Koostöö arendamine erinevate ERASMUS projekti ja saksa keelt õpetavate koolidega ning BBC Syke kooli ning Rostocki Ülikooliga
 • Säästlik majandamine