News

Koolisõrmuste üleandmise tseremoonia 65. lennule 03. April KSG


3. aprillil toimus Kadrioru lossis pidulik koolisõrmuste üleandmise tseremoonia 65. lennule. Üritus algas kooli eest rongkäiguga, mida juhtis kooli liputoimkond. Lossis leidis esmalt aset tegevusülesanne, mille käigus tutvuti muuseumiga. Sellele järgnes pidulik tseremoonia, kus kõnedega esinesid nii direktor kui ka õpilased. Ei puudunud ka muusikalised etteasted ja humoorikad vahepalad. Kui sõrmused olid käes, lõppes üritus vande ettelugemise ja ühiselt kooli hümni laulmisega.

Suur tänu kõigile osalejatele, esinejatele ja abilistele. Eriline tänu Kadrioru Kunstimuuseumi kollektiivile, eesotsas direktori Aleksandra Murrega suurepärase võimaluse eest kasutada Kadrioru lossi.

Suur tänu ka meie õpilastele Mattias Viirmale ja Hendrik Haljasmäele, tänu kellele selline sündmus aset leidis!
Tänusõnad ka poiste juhendajatele! 

Fotograafid: Raimo Roht, Aleksander Mattias Kiik.


 

3. aprillil toimus Kadrioru lossis pidulik koolisõrmuste üleandmise tseremoonia 65. lennule. Üritus algas kooli eest rongkäiguga, mida juhtis kooli liputoimkond. Lossis leidis esmalt aset tegevusülesanne, mille käigus tutvuti muuseumiga. Sellele järgnes pidulik tseremoonia, kus kõnedega esinesid nii direktor kui ka õpilased. Ei puudunud ka muusikalised etteasted ja humoorikad vahepalad. Kui sõrmused olid käes, lõppes üritus vande ettelugemise ja ühiselt kooli hümni laulmisega.

Suur tänu kõigile osalejatele, esinejatele ja abilistele. Eriline tänu Kadrioru Kunstimuuseumi kollektiivile, eesotsas direktori Aleksandra Murrega suurepärase võimaluse eest kasutada Kadrioru lossi.

Suur tänu ka meie õpilastele Mattias Viirmale ja Hendrik Haljasmäele, tänu kellele selline sündmus aset leidis!
Tänusõnad ka poiste juhendajatele! 

Fotograafid: Raimo Roht, Aleksander Mattias Kiik.