News

Lätimaa Ratniekis Baltic Care projekti lõpukonverents 22. October KSG


19.–21. oktoobril viibisid meie kooli õpetajad Eliis-Beth Rosen ja Pille Kukkur ning gümnaasiumi õpilane Martin Kivimaa Lätimaal Ratniekis Baltic Care projekti lõpukonverentsil. Konverentsil osalesid koolid Rootsist, Lätist. Leedust ja Eestist. Iga osaleja pidi läbi viima oma koolis säästva arengu projekti.

Meie projekt oli „Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koolihoovi bioloogiline mitmekesisus“. Selle käigus lugesime ja määrasime koolihoovis kasvavad taimed ja kõik loomad, keda märkasime. Kuna oli ka oluline, et meie koolihoovi elurikkus kasvab, siis panime üles linnu pesakastid ja söögimaja ja putukahotelli. Aitäh tööõpetuse õpetajale Tõnu Tammarile, 7.b klassi poistele, kes valmistasid pesakastid, Artur Ausmanile, kes valmistas lindude söögimaja, Jan-Eerik Luigele, kes aitas määrata selgrootuid. Martin Kivimaal valmib projektist uurimistöö.

19.–21. oktoobril viibisid meie kooli õpetajad Eliis-Beth Rosen ja Pille Kukkur ning gümnaasiumi õpilane Martin Kivimaa Lätimaal Ratniekis Baltic Care projekti lõpukonverentsil. Konverentsil osalesid koolid Rootsist, Lätist. Leedust ja Eestist. Iga osaleja pidi läbi viima oma koolis säästva arengu projekti.

Meie projekt oli „Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koolihoovi bioloogiline mitmekesisus“. Selle käigus lugesime ja määrasime koolihoovis kasvavad taimed ja kõik loomad, keda märkasime. Kuna oli ka oluline, et meie koolihoovi elurikkus kasvab, siis panime üles linnu pesakastid ja söögimaja ja putukahotelli. Aitäh tööõpetuse õpetajale Tõnu Tammarile, 7.b klassi poistele, kes valmistasid pesakastid, Artur Ausmanile, kes valmistas lindude söögimaja, Jan-Eerik Luigele, kes aitas määrata selgrootuid. Martin Kivimaal valmib projektist uurimistöö.