News

Põhikooli klassidel käisid külalised Kaitseväe lennubaasist 20. February KSG


Loengul tutvustati lennubaasi tegevusi, räägiti ohvitseriks saamisest ja võimalustest ning naiste tegevusest lennubaasis. Täname külalisi: nooremleitnant Erik Uudevald, nooremleitnant Taavo Karja, nooremseersant Grethel Kasesalu.

Loengul tutvustati lennubaasi tegevusi, räägiti ohvitseriks saamisest ja võimalustest ning naiste tegevusest lennubaasis. Täname külalisi: nooremleitnant Erik Uudevald, nooremleitnant Taavo Karja, nooremseersant Grethel Kasesalu.