News

Eesti keele allkeeled 04. November KSG


Gümnaasiumi õpilased viisid end eesti keele tundides kurssi eesti keele allkeeltega. Kas Sina tead, mis on allkeeled ja millised on eesti keele allkeeled?

Tänapäeva eesti keel on jagunenud mitmeks allkeeleks sõltuvalt kasutajate vanuselisest, piirkondlikust ja tegevusalalisest määratlusest. Allkeelteks nimetatakse keele variante, mis eristuvad kokkuleppeliste keeleliste (sh sõnavaraliste) erijoonte alusel. Seega kõneleja või kirjutaja peaks vastavalt suhtlussituatsioonile valima sobiva allkeele.

Tänapäeva eesti keele tähtsamad allkeeled on: kirjakeel, ajakirjanduskeel, oskuskeel, murdekeel, släng, suuline keel, kirjaliku vestluse keel, ilukirjanduskeel.

Gümnaasiumi õpilased viisid end eesti keele tundides kurssi eesti keele allkeeltega. Kas Sina tead, mis on allkeeled ja millised on eesti keele allkeeled?

Tänapäeva eesti keel on jagunenud mitmeks allkeeleks sõltuvalt kasutajate vanuselisest, piirkondlikust ja tegevusalalisest määratlusest. Allkeelteks nimetatakse keele variante, mis eristuvad kokkuleppeliste keeleliste (sh sõnavaraliste) erijoonte alusel. Seega kõneleja või kirjutaja peaks vastavalt suhtlussituatsioonile valima sobiva allkeele.

Tänapäeva eesti keele tähtsamad allkeeled on: kirjakeel, ajakirjanduskeel, oskuskeel, murdekeel, släng, suuline keel, kirjaliku vestluse keel, ilukirjanduskeel.