News

Gümnaasiumi järeltund 31. May KSG


Gümnaasiumi viimane selle aasta järeltund toimus pidulikult aulas!

Gümnaasiumi viimane selle aasta järeltund toimus pidulikult aulas!