News

DSD koolijuhtide seminar 29. March KSG


Täna korraldas ZfA (Saksamaa Väliskoolivõrgubüroo) Tallinna ainenõunik-konsultant hr Uwe Saegebarth seminari DSD koolijuhtidele, võõrustajaks seekord KSG.

 

Avasõnad seminaril osalejatele ütles Saksa Suursaadik hr Christoph Eichhorn, kes tõstis esile DSD-võrgustiku koolide erilisust. Tegemist on unikaalsete kõrgel tasemel saksa keelt õpetavate koolidega, mille õpilastel on võimalus saada oluline rahvusvaheliselt kehtiv tunnistus keeleoskuse kohta.

Seminari programm oli tihe ja mitmekesine: DAAD (Saksamaa Akadeemilise Vahetusteenistuse) infokeskuse juhataja dr Heiko F. Martens rääkis õppimisvõimalustest Saksamaal. Oma vaateid saksa keele osatähtsusele kaasaegsetes koolides esitasid hr Saegebarth, pr Pille Põiklik HTMi keeleosakonnast. Junianna Zatsarnaja KSG- ja Eduard Ülevain XXI. Kooli vilistlastena kõnelesid, kuidas saksa keel on rikastanud nende võimalusi edasisel haridusteel, koos kirjandusteadlase Aija Sakovaga mõtiskleti keeleõppest kui protsessist ja eesmärgina keeleoskuse saavutamisest.

Olulisel kohal oli kogemuste vahetamine, sest kohal olid koolijuhid üheteistkümnest DSD-koolist üle Eesti.

 

Fotol Pille Põiklik (HTMi keeleosakond)

Täna korraldas ZfA (Saksamaa Väliskoolivõrgubüroo) Tallinna ainenõunik-konsultant hr Uwe Saegebarth seminari DSD koolijuhtidele, võõrustajaks seekord KSG.

 

Avasõnad seminaril osalejatele ütles Saksa Suursaadik hr Christoph Eichhorn, kes tõstis esile DSD-võrgustiku koolide erilisust. Tegemist on unikaalsete kõrgel tasemel saksa keelt õpetavate koolidega, mille õpilastel on võimalus saada oluline rahvusvaheliselt kehtiv tunnistus keeleoskuse kohta.

Seminari programm oli tihe ja mitmekesine: DAAD (Saksamaa Akadeemilise Vahetusteenistuse) infokeskuse juhataja dr Heiko F. Martens rääkis õppimisvõimalustest Saksamaal. Oma vaateid saksa keele osatähtsusele kaasaegsetes koolides esitasid hr Saegebarth, pr Pille Põiklik HTMi keeleosakonnast. Junianna Zatsarnaja KSG- ja Eduard Ülevain XXI. Kooli vilistlastena kõnelesid, kuidas saksa keel on rikastanud nende võimalusi edasisel haridusteel, koos kirjandusteadlase Aija Sakovaga mõtiskleti keeleõppest kui protsessist ja eesmärgina keeleoskuse saavutamisest.

Olulisel kohal oli kogemuste vahetamine, sest kohal olid koolijuhid üheteistkümnest DSD-koolist üle Eesti.

 

Fotol Pille Põiklik (HTMi keeleosakond)