News

Võistlus Keelenutt 4.–6. klassidele 26. January KSG


Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi eesti keele õpetajate koostöös sündis idee korraldada omapärane keelealane nuputamisvõistlus Keelenutt.  Tänavuse võistluse teemaks on "Kool folklooris ja folkloor koolis".

Võistluse eesmärgiks on väärtustada oma keelt, kultuuri ja rahvakultuuri (oluline on teema just eesti keele 100-aastaseks saamise taustal). 

Nuputamisvõistluse ülesanded annavad õpilastele võimaluse kasutada oma keelealaseid teadmisi ja kirjandusalaseid teadmisi loetu mõtestamiseks. 

Ürituse sihtgrupiks on valitud Tallinna II kooliastme õpilased, et tekitada huvi ja võimalus 4.–6. klasside õpilastel end proovile panna eesti keele ja kirjanduse tundmise valdkonnas.

Võistluse eesmärk on luua iga-aastane keeleteadlikkuse ja raamatute lugemise armastamise traditsioon. 

 

 

Teema „Kool folklooris ja folkloor koolis“

Inimese ajalugu on seotud tema rahva, keele ja üldise maailma ajalooga ning vahel on raske kindlaks teha, kust on saanud tõuke mingi nähtuse, olukorra või mõiste algus, olles vahel mitmekihiline pajatus, naljand, rahvajutt. Selge on aga tõsiasi, et nad moodustavad ühtse folkloorikihi, millele annavad õpilased üle terve Eesti iga-aastaselt hoogu juurde. Iga 4.–6. klassi õpilane saab võimaluse olla osaks oma koolielu folkloorist ja panustada kooliteemalise folkloori kogumisse.

Keelenuti võistlus toimub 05.03.2019 algusega 14:00 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas.              

Korraldatava keelevõistluse sihtgrupiks on Tallinna 4.–6. klasside õpilased.

Keelevõistlus lähtub 4.–6. klasside eesti keele ja kirjanduse ainekavast.

Keelevõistlusest võtavad osa igast vanuseastmest kaks õpilast (4. klassidest kaks, 5. klassidest kaks ja

6. klassidest kaks ehk kokku kooli kohta kuus õpilast).

Eelvooru Keelenutiks korraldab kool ise või leiab vastava vanuseastme õpetaja ise sobivad õpilased.

Keelenutile registreerumine lõpeb 01.02.2019.
Registreerimine toimub siin​.
Täpsema info saamiseks võta ühendust Kristel Vaiksaarega (kristel.vaiksaar@ksg.edu.ee).

Soovituslik lugemisvara

Jaan Rannap „Koolilood“ („Agu Sihvka annab aru“; „Salu Juhan ja ta sõbrad“)

Eno Raud „Tuli pimendatud linnas“ 

Silvi-Aire Villo; Silva Tomingas „Koolilugude ja -salmide kuldraamat“

Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi eesti keele õpetajate koostöös sündis idee korraldada omapärane keelealane nuputamisvõistlus Keelenutt.  Tänavuse võistluse teemaks on "Kool folklooris ja folkloor koolis".

Võistluse eesmärgiks on väärtustada oma keelt, kultuuri ja rahvakultuuri (oluline on teema just eesti keele 100-aastaseks saamise taustal). 

Nuputamisvõistluse ülesanded annavad õpilastele võimaluse kasutada oma keelealaseid teadmisi ja kirjandusalaseid teadmisi loetu mõtestamiseks. 

Ürituse sihtgrupiks on valitud Tallinna II kooliastme õpilased, et tekitada huvi ja võimalus 4.–6. klasside õpilastel end proovile panna eesti keele ja kirjanduse tundmise valdkonnas.

Võistluse eesmärk on luua iga-aastane keeleteadlikkuse ja raamatute lugemise armastamise traditsioon. 

 

 

Teema „Kool folklooris ja folkloor koolis“

Inimese ajalugu on seotud tema rahva, keele ja üldise maailma ajalooga ning vahel on raske kindlaks teha, kust on saanud tõuke mingi nähtuse, olukorra või mõiste algus, olles vahel mitmekihiline pajatus, naljand, rahvajutt. Selge on aga tõsiasi, et nad moodustavad ühtse folkloorikihi, millele annavad õpilased üle terve Eesti iga-aastaselt hoogu juurde. Iga 4.–6. klassi õpilane saab võimaluse olla osaks oma koolielu folkloorist ja panustada kooliteemalise folkloori kogumisse.

Keelenuti võistlus toimub 05.03.2019 algusega 14:00 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas.              

Korraldatava keelevõistluse sihtgrupiks on Tallinna 4.–6. klasside õpilased.

Keelevõistlus lähtub 4.–6. klasside eesti keele ja kirjanduse ainekavast.

Keelevõistlusest võtavad osa igast vanuseastmest kaks õpilast (4. klassidest kaks, 5. klassidest kaks ja

6. klassidest kaks ehk kokku kooli kohta kuus õpilast).

Eelvooru Keelenutiks korraldab kool ise või leiab vastava vanuseastme õpetaja ise sobivad õpilased.

Keelenutile registreerumine lõpeb 01.02.2019.
Registreerimine toimub siin​.
Täpsema info saamiseks võta ühendust Kristel Vaiksaarega (kristel.vaiksaar@ksg.edu.ee).

Soovituslik lugemisvara

Jaan Rannap „Koolilood“ („Agu Sihvka annab aru“; „Salu Juhan ja ta sõbrad“)

Eno Raud „Tuli pimendatud linnas“ 

Silvi-Aire Villo; Silva Tomingas „Koolilugude ja -salmide kuldraamat“