News

Töökuulutus 02. January KSG


Otsime oma töökasse kollektiivi inglise keele õpetajat I kooliastmesse ja koristajat! 
Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane: kõrge haritus; suutlikkus suhelda mitmes keeles; lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse; vastastikune sallivus ja sotsiaalne mobiilsus; tugev rahvuslik identiteet.
Lugege tööpakkumiste kohta lähemalt siit
 

Otsime oma töökasse kollektiivi inglise keele õpetajat I kooliastmesse ja koristajat! 
Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane: kõrge haritus; suutlikkus suhelda mitmes keeles; lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse; vastastikune sallivus ja sotsiaalne mobiilsus; tugev rahvuslik identiteet.
Lugege tööpakkumiste kohta lähemalt siit