News

Juhtimise tähendus ja tähtsus meie koolis 11. December KSG


Täna, 11. detsembril osalesid õpikogukondadeks kasvamise koolituse viimasel päeval meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam endast kui suhtlejast, suhete ja suhtluse loojast ja suunajast. Koolituse teemadeks oli "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänasteks alateemadeks olid muutust nähtavaks muutmine, koostöine eesmärkide seadmine, kolleegide psühholoogilise võimestatuse hindamine ja jagatud juhtimise põhimõtete teadvustamine.

Teemad, millele keskenduti, olid järgmised: mõistab teadliku juhtimise tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele, teadvustab enda kui mentori rolli ning tegevusi kolleegi professionaalse arengu toetamisel; analüüsib ennast suhtlejana, märkab stressiolukordi ning toetab enda ja kolleegide heaolu; oskab teadvustada ja analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsib teadlikult parimaid lahendusi, oskab toetada kolleegide arengut; on teadlik oma ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult kasutada.

Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Tänasteks koolitajateks olid Kaia Lainola ja Eve Eisenschmidt. Suured tänud koolitajatele!

Ja imeliselt suured tänud projekti koordineerijale Mihkel Kõrbele!

Täna, 11. detsembril osalesid õpikogukondadeks kasvamise koolituse viimasel päeval meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam endast kui suhtlejast, suhete ja suhtluse loojast ja suunajast. Koolituse teemadeks oli "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänasteks alateemadeks olid muutust nähtavaks muutmine, koostöine eesmärkide seadmine, kolleegide psühholoogilise võimestatuse hindamine ja jagatud juhtimise põhimõtete teadvustamine.

Teemad, millele keskenduti, olid järgmised: mõistab teadliku juhtimise tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele, teadvustab enda kui mentori rolli ning tegevusi kolleegi professionaalse arengu toetamisel; analüüsib ennast suhtlejana, märkab stressiolukordi ning toetab enda ja kolleegide heaolu; oskab teadvustada ja analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsib teadlikult parimaid lahendusi, oskab toetada kolleegide arengut; on teadlik oma ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult kasutada.

Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Tänasteks koolitajateks olid Kaia Lainola ja Eve Eisenschmidt. Suured tänud koolitajatele!

Ja imeliselt suured tänud projekti koordineerijale Mihkel Kõrbele!