News

Juht kui mentor 20. November KSG


Täna, 20. novembril osalesid õpikogukondadeks kasvamise koolitusel meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam endast kui suhtlejast, suhete ja suhtluse loojast ja suunajast. Koolituse teemaks oli "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänaseks alateemaks oli "Mentorlus", koolitajaks oli Kaia Lainola. Suured tänud koolitajale!

Teemad, millele keskenduti olid järgmised: koostöö, kliima koolis, õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid, vestluse ettevalmistamine ja läbiviimine, juhi sotsiaalne kompetentsus, suhtlemisoskused ja enesekohased oskused, aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine. 

Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Täna, 20. novembril osalesid õpikogukondadeks kasvamise koolitusel meie kooli juhtkonna liikmed, ainetoimkondade juhid ning muutusi juhtivad õpetajad, et kujundada arusaam endast kui suhtlejast, suhete ja suhtluse loojast ja suunajast. Koolituse teemaks oli "Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor" ja tänaseks alateemaks oli "Mentorlus", koolitajaks oli Kaia Lainola. Suured tänud koolitajale!

Teemad, millele keskenduti olid järgmised: koostöö, kliima koolis, õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid, vestluse ettevalmistamine ja läbiviimine, juhi sotsiaalne kompetentsus, suhtlemisoskused ja enesekohased oskused, aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine. 

Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.