News

Lõimitud ainetunnid 18. October KSG


Täna, 18. oktoobril õppisid 6. klassi õpilased lõimituna matemaatikat ja loodusõpetust. 3 ainetundi toimusid kasutades õppemeetodit "Keskused". 3 ainetunni jooksul läbisid õpilased keskustes erinevaid ülesandeid, mis olid lõimitud järgmiste teemadega: aialinnud ja -loomad, joonistamine, rahvakalendri tähtpäevad, pindala, ruumala, mass, aritmeetiline keskmine, tehted harilike murdudega, murdudega seonduvad mõisted.

Tunnid möödusid märkamatult ja usinalt töötades. Tundi juhtusid vaatama ka praktikandid, kes olid positiivselt üllatunud, et tunnis päriselt sellist lõimingut läbi viiakse ja nii põnevalt õpetatakse. Õpilaste endi tagasiside tunnile oli samuti positiivine: "Huvitav, väsitav, aga võiks teinekordki nii õppida." 

Täna, 18. oktoobril õppisid 6. klassi õpilased lõimituna matemaatikat ja loodusõpetust. 3 ainetundi toimusid kasutades õppemeetodit "Keskused". 3 ainetunni jooksul läbisid õpilased keskustes erinevaid ülesandeid, mis olid lõimitud järgmiste teemadega: aialinnud ja -loomad, joonistamine, rahvakalendri tähtpäevad, pindala, ruumala, mass, aritmeetiline keskmine, tehted harilike murdudega, murdudega seonduvad mõisted.

Tunnid möödusid märkamatult ja usinalt töötades. Tundi juhtusid vaatama ka praktikandid, kes olid positiivselt üllatunud, et tunnis päriselt sellist lõimingut läbi viiakse ja nii põnevalt õpetatakse. Õpilaste endi tagasiside tunnile oli samuti positiivine: "Huvitav, väsitav, aga võiks teinekordki nii õppida."