News

Lõimitud ainetunnid 11. October KSG


Täna, 11. oktoobril valmistasid 6. klasside õpilased linnumaju ja fantaasialoomi, et arendada nii käelist tegevust kui ka fantaasiat. 

Milleks üldse linnumaju valmistada? Millist kasu saavad neist linnud? Kui fantaasialoomad elaksid päriselt, siis millises loos nad tegelastena ellu ärkaksid? Miks on rahvakultuurist lähtuvalt oluline kastani- ja tammetõruloomi teha? Kuidas arvutada linnumaja pindala ja koostada tekstülesandeid? Fantaasialoomad ja linnumajad hakkavad elama ja leiavad kasutust nii eesti keele ja kirjanduse, loodusõpetuse kui ka matemaatika tundides. See õhin ja elevus, mis täna kastaniloomade valmistamisega kaasa tuli, oli imeline! Lapsepõlve rõõme ei tohiks kunagi unustada!

Täna, 11. oktoobril valmistasid 6. klasside õpilased linnumaju ja fantaasialoomi, et arendada nii käelist tegevust kui ka fantaasiat. 

Milleks üldse linnumaju valmistada? Millist kasu saavad neist linnud? Kui fantaasialoomad elaksid päriselt, siis millises loos nad tegelastena ellu ärkaksid? Miks on rahvakultuurist lähtuvalt oluline kastani- ja tammetõruloomi teha? Kuidas arvutada linnumaja pindala ja koostada tekstülesandeid? Fantaasialoomad ja linnumajad hakkavad elama ja leiavad kasutust nii eesti keele ja kirjanduse, loodusõpetuse kui ka matemaatika tundides. See õhin ja elevus, mis täna kastaniloomade valmistamisega kaasa tuli, oli imeline! Lapsepõlve rõõme ei tohiks kunagi unustada!