News

KSG DEUTSCH 55 06. September KSG

Üritused KSGs „Saksa keel 55“ juubelinädalal


55 aastat tagasi alustati meie koolis tollase õpetaja-metoodiku Emerendiana Sillingu eestvedamisel saksa keele süvaõppega. Iga õpilane saab sünnipäeva ettevalmistamisest ja tähistamisest osa, sest juubelinädalal toimub koolis saksa keele ja kultuuriga seotult palju põnevat.  Külla ootame ka oma koostööpartnereid, endisi ja praegusi õpilasi, õpetajaid ja häid sõpru!

Jätkuvat rõõmu saksa keele õppimisel ja õpetamisel!

Sinu KSG

 Kuupäev

Üritus

Koht

14.09–21.09

Trittau Gümnaasiumi vahetusõpilased KSGs

Oru maja, koolis, ekskursioonid Tallinnas ja väljapoole

20.09

Aktus-ühislaulmine 1.–5. klass (Deutsch 55 avaüritus Mäe majas)

Mäe maja

20.09

Raamatu(kogu)tunnid Walter Mirbethiga (saksa laste- ja noorteraamatute ekspert, õpetaja, tõlkija, Saksamaa noorte kirjanduspreemia žürii liige)  

Mäe maja raamatukogu

20.09

Viktoriin saksakeelsete maade kohta

Mäe maja

20.09

DSD I tunnistuste üleandmine (Deutsch 55 avaüritus Oru majas)

Oru maja aula (10. kl õpilased, õpetajad; Trittau vahetusõpilased)

21.09

Autobahn“ Saksamaad tutvustav interaktiivne mäng

Mäe maja 5. klasside õpilased. Koostöös Goethe Instituudiga

23.09–29.09

Reichenbachi V Goethe-Gümnaasiumi vahetusõpilased KSGs

Oru maja, koolis, ekskursioonid Tallinnas ja väljapoole

25.09

Zur Schule zurück– „Tagasi kooli“

Tunde õpilastele annavad KSG vilistlased ja külalised Saksamaalt.

Vilistlaste tunni teema on „Saksa keel minu elus“ seostatuna igapäevase kutsetööga.

Saksa külalistest viivad tunde läbi

- Walter Mirbeth (vt eespool);

- Syke Kutsehariduskeskuse õpetajad saksakeelse majanduse õppijatele;

- Reichenbachi V Goethe-Gymnaasiumi vahetusõpilastel koos õpetajatega toimuvad töötoad KSG võõrustajatega (ettekanded teemal „Maailmakultuuri pärand Saksamaal ja Eestis).

Oru maja

 

26.09

KSG ja BBS-Syke koostöökokkulepe edasiseks (Memorandum for understanding)

Sümpoosium „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks saksa keelega.“ Euroopa keeleõppe tunnuskirjade üleandmine.

Programm EE

Programm DE

Oru maja

20.–27.09

 

Lõimitud saksa keele- ja aineõppe tunnid ja tegevused väljaspool tunde.

Oru ja Mäe majas

Juubelinädala jooksul

Teemakohaste õpilastööde väljapanek

Mäe maja

Juubelinädala jooksul, kooli korrustel ja fuajees

- „Thea Karini saksakeelsete maade näitus“

- „KALLIOPE. Naised ühiskonnas, kultuuris ja teaduses“ (koostöös Austria Saatkonnaga)

Oru maja

55 aastat tagasi alustati meie koolis tollase õpetaja-metoodiku Emerendiana Sillingu eestvedamisel saksa keele süvaõppega. Iga õpilane saab sünnipäeva ettevalmistamisest ja tähistamisest osa, sest juubelinädalal toimub koolis saksa keele ja kultuuriga seotult palju põnevat.  Külla ootame ka oma koostööpartnereid, endisi ja praegusi õpilasi, õpetajaid ja häid sõpru!

Jätkuvat rõõmu saksa keele õppimisel ja õpetamisel!

Sinu KSG

 Kuupäev

Üritus

Koht

14.09–21.09

Trittau Gümnaasiumi vahetusõpilased KSGs

Oru maja, koolis, ekskursioonid Tallinnas ja väljapoole

20.09

Aktus-ühislaulmine 1.–5. klass (Deutsch 55 avaüritus Mäe majas)

Mäe maja

20.09

Raamatu(kogu)tunnid Walter Mirbethiga (saksa laste- ja noorteraamatute ekspert, õpetaja, tõlkija, Saksamaa noorte kirjanduspreemia žürii liige)  

Mäe maja raamatukogu

20.09

Viktoriin saksakeelsete maade kohta

Mäe maja

20.09

DSD I tunnistuste üleandmine (Deutsch 55 avaüritus Oru majas)

Oru maja aula (10. kl õpilased, õpetajad; Trittau vahetusõpilased)

21.09

Autobahn“ Saksamaad tutvustav interaktiivne mäng

Mäe maja 5. klasside õpilased. Koostöös Goethe Instituudiga

23.09–29.09

Reichenbachi V Goethe-Gümnaasiumi vahetusõpilased KSGs

Oru maja, koolis, ekskursioonid Tallinnas ja väljapoole

25.09

Zur Schule zurück– „Tagasi kooli“

Tunde õpilastele annavad KSG vilistlased ja külalised Saksamaalt.

Vilistlaste tunni teema on „Saksa keel minu elus“ seostatuna igapäevase kutsetööga.

Saksa külalistest viivad tunde läbi

- Walter Mirbeth (vt eespool);

- Syke Kutsehariduskeskuse õpetajad saksakeelse majanduse õppijatele;

- Reichenbachi V Goethe-Gymnaasiumi vahetusõpilastel koos õpetajatega toimuvad töötoad KSG võõrustajatega (ettekanded teemal „Maailmakultuuri pärand Saksamaal ja Eestis).

Oru maja

 

26.09

KSG ja BBS-Syke koostöökokkulepe edasiseks (Memorandum for understanding)

Sümpoosium „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks saksa keelega.“ Euroopa keeleõppe tunnuskirjade üleandmine.

Programm EE

Programm DE

Oru maja

20.–27.09

 

Lõimitud saksa keele- ja aineõppe tunnid ja tegevused väljaspool tunde.

Oru ja Mäe majas

Juubelinädala jooksul

Teemakohaste õpilastööde väljapanek

Mäe maja

Juubelinädala jooksul, kooli korrustel ja fuajees

- „Thea Karini saksakeelsete maade näitus“

- „KALLIOPE. Naised ühiskonnas, kultuuris ja teaduses“ (koostöös Austria Saatkonnaga)

Oru maja