News

Tasulised huviringid 04. September KSG


Kadrioru Saksa Gümnaasiumis hakkavad toimuma 2018/2019. õa järgmised TASULISED huviringid.

 

1) Käsitööring

Käsitööring on mõeldud 1.–5. klasside õpilastele.

Eesmärgiks on arendada käelist tegevust, anda uusi teadmisi ja luua võimalus loovalt tegutseda.

Uurime rahvuslikke mustreid ja kirju ning kasutame neid esemete tegemisel. Räägime loodushoiust ja materjalide taaskasutusest, õpime tundma looduslikke materjale ja nende omadusi, saame teadmisi ning oskusi kasutada erinevaid materjale tööde valmistamisel.

Vildime erinevates tehnikates.

Valmistame tähtpäevadeks kaunistusi.

Punume  rahvuslikus stiilis paela, vööd.

Õmbleme lihtsamat lapitööd.

Heegeldame

Juhendaja: Anne Tiitson

Maksumus: 11€/kuu

Toimumisaeg: ESMASPÄEVAL Oru maja käsitöö klassis (509) kell 14:45–15:30 ALATES 17. SEPTEMBRIST 2018 

REGISTREERUDA SAAB SIIN.

 

2) Kitarriring

Kitarriring on mõeldud õpilastele alates 3. klassist.

Kitarriringi grupitundidesse (umbes 6 osalejat rühmas) ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest ja spetsiaalsetest harjutustest.

Juhendaja: Kaarel Liiv

Maksumus: 17€/kuu

Toimumisaeg: ESMASPÄEVAL Oru maja muusikaklassis (119) ALATES 1. OKTOOBERIST 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN. 

 

3) Puutööring

Puutööring on mõeldud 4.–5. klassi õpilastele. Huviringi ootame noori (nii poisse kui ka tüdrukuid), kes soovivad oma kätega midagi valmis meisterdada.

Tunnis valmistakse 3–4 liikmelistes gruppides erinevaid esemeid, nt väiksemad mööbliesemed ja lauamängud.

Juhendaja: Raimo Sau

Maksumus: 11€/kuu

Osalejate maksimum arv: 10 õpilast

Toimumisaeg: TEISIPÄEVAL Mäe maja puutöö klassis kell 15:45 - 16:30 ALATES 18. SEPTEMBRIST 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN. 

 

4) Koolibänd

Koolibändi ringi eesmärgiks on jagada õpilastele teadmisi muusikast, arendada loovust ja suhtlust. Oluliseks on anda esmased teadmised ansamblimängust ja arendada õpilaste koosmängimisoskust. Õpitakse tundma erinevaid muusikastiile.

Koolibändis õpivad noored koosmusitseerimise põhialuseid läbi valitud repertuaari bändi muusika klassikast, mis pakub noortele eneseväljenduse võimalust ja sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Anna-Maria Orgse

Maksumus: 50€/kuu

Toimumisaeg: TEISIPÄEVAL kell 16:30–18:45 Oru maja aulas ALATES 18. septembrist 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN. 

 

5) Trummiring

Trummiring on mõeldud õpilastele alates 3. klassist.

Trummiring õpetab noortele rütmitunnetust, arendab käelisi ja motoorset tegevust, pakub eneseväljenduse võimalust ning sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Jon-Arnold Mikiver

Maksumus: 45€/kuu

Tund on INDIVIDUAALNE.

Osalejate maksimum arv: 4 õpilast

Toimumiseaeg: KOLMAPÄEVAL 45 minutit ajavahemikul kell 15:00–18:00 Oru maja aulas ALATES 1. OKTOOBRIST 2018

Täpne toimumise kellaaeg lepitakse kokku huvijuhiga kirjutades talle janari.schvede@ksg.edu.ee.

REGISTREERUDA SAAB SIIN

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis hakkavad toimuma 2018/2019. õa järgmised TASULISED huviringid.

 

1) Käsitööring

Käsitööring on mõeldud 1.–5. klasside õpilastele.

Eesmärgiks on arendada käelist tegevust, anda uusi teadmisi ja luua võimalus loovalt tegutseda.

Uurime rahvuslikke mustreid ja kirju ning kasutame neid esemete tegemisel. Räägime loodushoiust ja materjalide taaskasutusest, õpime tundma looduslikke materjale ja nende omadusi, saame teadmisi ning oskusi kasutada erinevaid materjale tööde valmistamisel.

Vildime erinevates tehnikates.

Valmistame tähtpäevadeks kaunistusi.

Punume  rahvuslikus stiilis paela, vööd.

Õmbleme lihtsamat lapitööd.

Heegeldame

Juhendaja: Anne Tiitson

Maksumus: 11€/kuu

Toimumisaeg: ESMASPÄEVAL Oru maja käsitöö klassis (509) kell 14:45–15:30 ALATES 17. SEPTEMBRIST 2018 

REGISTREERUDA SAAB SIIN.

 

2) Kitarriring

Kitarriring on mõeldud õpilastele alates 3. klassist.

Kitarriringi grupitundidesse (umbes 6 osalejat rühmas) ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest ja spetsiaalsetest harjutustest.

Juhendaja: Kaarel Liiv

Maksumus: 17€/kuu

Toimumisaeg: ESMASPÄEVAL Oru maja muusikaklassis (119) ALATES 1. OKTOOBERIST 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN. 

 

3) Puutööring

Puutööring on mõeldud 4.–5. klassi õpilastele. Huviringi ootame noori (nii poisse kui ka tüdrukuid), kes soovivad oma kätega midagi valmis meisterdada.

Tunnis valmistakse 3–4 liikmelistes gruppides erinevaid esemeid, nt väiksemad mööbliesemed ja lauamängud.

Juhendaja: Raimo Sau

Maksumus: 11€/kuu

Osalejate maksimum arv: 10 õpilast

Toimumisaeg: TEISIPÄEVAL Mäe maja puutöö klassis kell 15:45 - 16:30 ALATES 18. SEPTEMBRIST 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN. 

 

4) Koolibänd

Koolibändi ringi eesmärgiks on jagada õpilastele teadmisi muusikast, arendada loovust ja suhtlust. Oluliseks on anda esmased teadmised ansamblimängust ja arendada õpilaste koosmängimisoskust. Õpitakse tundma erinevaid muusikastiile.

Koolibändis õpivad noored koosmusitseerimise põhialuseid läbi valitud repertuaari bändi muusika klassikast, mis pakub noortele eneseväljenduse võimalust ja sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Anna-Maria Orgse

Maksumus: 50€/kuu

Toimumisaeg: TEISIPÄEVAL kell 16:30–18:45 Oru maja aulas ALATES 18. septembrist 2018

REGISTREERUDA SAAB SIIN. 

 

5) Trummiring

Trummiring on mõeldud õpilastele alates 3. klassist.

Trummiring õpetab noortele rütmitunnetust, arendab käelisi ja motoorset tegevust, pakub eneseväljenduse võimalust ning sotsiaalsete oskuste arendamist.

Juhendaja: Jon-Arnold Mikiver

Maksumus: 45€/kuu

Tund on INDIVIDUAALNE.

Osalejate maksimum arv: 4 õpilast

Toimumiseaeg: KOLMAPÄEVAL 45 minutit ajavahemikul kell 15:00–18:00 Oru maja aulas ALATES 1. OKTOOBRIST 2018

Täpne toimumise kellaaeg lepitakse kokku huvijuhiga kirjutades talle janari.schvede@ksg.edu.ee.

REGISTREERUDA SAAB SIIN