News

Uuenevat õpikäsitust toetav koolikultuur 27. August KSG


23. ja 24. augustil toimus meie kooli õpetajatele projektipõhine koolitus Kurgjärvel. Peamisteks teemadeks olid infovahetus, tuleviku koolis õpetamine ja koolikultuuri ümberkujundamine uuenevat õpikäsitust toetavaks koolikultuuriks. Koolitajateks olid Eesti infotehnoloog ja IT-visionäär Linnar Viik, Haanja kooli direktor Urmas Veeroja ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õppejuht Sirje Kaljula, õppetooli juht Mihkel Kõrbe ja õpetaja Laura-Liisa Perova. Suured tänud koolitajatele! Muu hulgas kaardistati õpetaja tänased omadused ja see, mille poole püüeldakse ehk kuhu on suunatud õpetaja professionaalne areng. Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Logistika- ja sotsiaalsete tegevuste eestvedaja oli õppetooli juht Terje Esko. Suured tänud nende imeliste päevade eest! Õnneks toetas meie tegemisi ka suurepärane ilm.

Milline on meie kooli õpetaja täna?

Õpetaja on ühiskonna väärtuste kandja, suunaja, oma ala spetsialist, range, kindlameelne, muutuja, rariteet, isiksus ja töö loeb, ei ole lihtsalt õpetaja (midagi enamat), lõimija, kultuuri kandja, mitmekülgne, vahendaja, meeskonnamängija, naine, partner, krunniga, halli kleidiga, teksadega, loob valikuid, asendab puuduvat õpetajat, klienditeenindaja, paindlik, austusväärne, lugupeetud, veenja, lapsi austav, eripäradega arvestav, juht, ettenägelik, ennetav, nõustaja, kehtestav, konkreetne, nõudlik, vastutulelik, mõistev, autoriteet, uuendustele vastuvõtlik, õpilaste teadmiste korrastaja, teeb mitut asja, mitme rolli esindaja (ema, arst, psühholoog, õpetaja jm), sõbralik, multifunktsionaalne, teatmeteos, seoste looja, demokraat, kuulaja, inimeseks olemise õpetaja, individualist, aineõpetaja, paindlik, innovaatiline, loominguline, metoodiliselt mitmekülgne, väärtuste looja.

Ja mille poole me püüdleme?

Õpetajast saab ühiskonna väärtuste kandja, teadmiste mõõdupuu, suunajamentor, õppimise toetaja, lugupeetud, innovaatiline, isiksus, digipädev, lõimija, pidevalt arenev, indiviidi toetaja, partner, laia spetsialiseerumisega, paindliku tööajaga, uute metoodiliste võtetega kursis, paindlik, kohanev, autoriteet, uuendustele vastuvõtlik, õpilaste teadmiste korrastaja, väiksema töökoormusegakoostöine, abivalmis, loov, õpilaste iseseisvust soosiv, pidevalt arenev, seoseid loov, meeskonna juht.​

Sündisid mitmed definitsioonid tuleviku õpetajast. Jagame siinkohal üht definitsiooni: "Tuleviku õpetaja on digitarkmanager, oma aine spetsialist, kes on paindlik, avatud õppimisele suunatud (õpetajad Piret Järvela ja Riina Rammo)."

23. ja 24. augustil toimus meie kooli õpetajatele projektipõhine koolitus Kurgjärvel. Peamisteks teemadeks olid infovahetus, tuleviku koolis õpetamine ja koolikultuuri ümberkujundamine uuenevat õpikäsitust toetavaks koolikultuuriks. Koolitajateks olid Eesti infotehnoloog ja IT-visionäär Linnar Viik, Haanja kooli direktor Urmas Veeroja ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õppejuht Sirje Kaljula, õppetooli juht Mihkel Kõrbe ja õpetaja Laura-Liisa Perova. Suured tänud koolitajatele! Muu hulgas kaardistati õpetaja tänased omadused ja see, mille poole püüeldakse ehk kuhu on suunatud õpetaja professionaalne areng. Projekti rahastajaks on Innove vahendusel Euroopa Liit ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Logistika- ja sotsiaalsete tegevuste eestvedaja oli õppetooli juht Terje Esko. Suured tänud nende imeliste päevade eest! Õnneks toetas meie tegemisi ka suurepärane ilm.

Milline on meie kooli õpetaja täna?

Õpetaja on ühiskonna väärtuste kandja, suunaja, oma ala spetsialist, range, kindlameelne, muutuja, rariteet, isiksus ja töö loeb, ei ole lihtsalt õpetaja (midagi enamat), lõimija, kultuuri kandja, mitmekülgne, vahendaja, meeskonnamängija, naine, partner, krunniga, halli kleidiga, teksadega, loob valikuid, asendab puuduvat õpetajat, klienditeenindaja, paindlik, austusväärne, lugupeetud, veenja, lapsi austav, eripäradega arvestav, juht, ettenägelik, ennetav, nõustaja, kehtestav, konkreetne, nõudlik, vastutulelik, mõistev, autoriteet, uuendustele vastuvõtlik, õpilaste teadmiste korrastaja, teeb mitut asja, mitme rolli esindaja (ema, arst, psühholoog, õpetaja jm), sõbralik, multifunktsionaalne, teatmeteos, seoste looja, demokraat, kuulaja, inimeseks olemise õpetaja, individualist, aineõpetaja, paindlik, innovaatiline, loominguline, metoodiliselt mitmekülgne, väärtuste looja.

Ja mille poole me püüdleme?

Õpetajast saab ühiskonna väärtuste kandja, teadmiste mõõdupuu, suunajamentor, õppimise toetaja, lugupeetud, innovaatiline, isiksus, digipädev, lõimija, pidevalt arenev, indiviidi toetaja, partner, laia spetsialiseerumisega, paindliku tööajaga, uute metoodiliste võtetega kursis, paindlik, kohanev, autoriteet, uuendustele vastuvõtlik, õpilaste teadmiste korrastaja, väiksema töökoormusegakoostöine, abivalmis, loov, õpilaste iseseisvust soosiv, pidevalt arenev, seoseid loov, meeskonna juht.​

Sündisid mitmed definitsioonid tuleviku õpetajast. Jagame siinkohal üht definitsiooni: "Tuleviku õpetaja on digitarkmanager, oma aine spetsialist, kes on paindlik, avatud õppimisele suunatud (õpetajad Piret Järvela ja Riina Rammo)."