Saksa keel


Kadrioru Saksa Gümnaasium on kõige pikaajalisema kogemusega süvitsi saksa keele ja kultuuriga tegelev kool Eestis.

Saksa keele süvaõppele pandi alus 1962. aastal. Täna õpitakse KSG-s saksa keelt alates teisest klassist. 2013/2014 alustati esimeses klassis varajase saksa keele õppega. Projekti toetab Tallinna Saksa Kultuuri Instituut/Goethe Instituut.

2013/2014 alustati 7. ja 8. klassides lõimitud saksa keele ja geograafiaõppega.
2014/2015 käivitus 10. klassis saksakeelne majandusõppe suund.
2014/2015 alustati saksa kultuuriloo kursustega gümnaasiumiõpilastele.

Saksakeelse majandusõppe raames tehakse koostööd BBS-Syke kutsegümnaasiumiga Alam-Saksimaalt.

Kooli prioriteetidest ja eesmärkidest lähtuvalt teeb kool tihedat koostööd Saksamaa Liitvabariigi Väliskoolivõrgukeskusega (ZfA), Saksamaa Akadeemilise Välisvahetusteenistusega (DAAD), Saksamaa Liitvabariigi ning Austria Suursaatkondadega Tallinnas, Tallinna Kultuuriinstituudi/Goethe-Instituudiga, Trittau Gümnaasiumi, Emil-von Behringi Gümnaasiumiga Großhansdorfis, Evangeelse Heidehof-Gümnaasiumiga Stuttgartis ja saksa teise astme keelediplomi koolidega Eestis. 2012/2013 käivitus ühise muusikaprojekti „Kohtumised sõnas ja helis“ raames õpilasvahetus Reichenbach/V Goethe-Gümnaasiumiga. 2016 tunnustasid Euroopa Komisjon ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium projekti autasuga „Aasta võõrkeelealane tegu 2016“.

Alates 1995. aastast on Kadrioru Saksa Gümnaasium Saksa teise astme keelediplomi eksamikeskus Põhja-Eestis.

KSG õpilased ja õpetajad osalevad õpilasvahetustes ja mitmetes rahvusvahelistes saksakeelsetes projektides, näit. õpilasseminarid Saksamaal Torgelows ja Otzenhausenis, rahvusvaheline noorte väitluskonkurss „Jugend debattiert International“, rahvusvaheline lugemisvõistlus „Lesefüchse“, Rostocki Ülikooli suvekursused, Euroopa Komisjoni tõlkevõistlus „Juvenes Translatores“, DSD II eksamiks ettevalmistavad saksa keele seminarid, rahvusvaheline Comeniuse projekt „Safekeeping our Cultural Identity“ Meie õpilased on olnud edukad rahvusvahelisel saksakeelsel väitluskonkursil „Jugend debattiert International“.

Koolis töötavad välisõpetajad Saksamaalt, õpitakse Saksamaal välja antud õpikute järgi, tutvutakse Saksamaa ajaloo ning kultuuriga, õpitakse tundma saksakeelset majandusalast sõnavara ning väitlema saksa keeles ühiskonnas olulistel teemadel. Gümnaasiumiklassides on võimalus lisaks saksa ja inglise keelele jätkata vene keele õppimist.

Alates 2014/2015 osalevad koolielus Saksa UNESCO Rahvusvahelise Vabatahtliku Teenistuse raames vabatahtlikud praktikandid.

Meie kooli õpilased on saavutanud esikohti ning olnud edukad nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel saksa keele olümpiaadidel ja konkurssidel. Parimad saavad Saksa Akadeemilise Välisvahetusteenistuse (DAAD) stipendiumi kõrghariduse omandamiseks Saksamaal. Koolis toimuvad teabeüritused õppimis- ja töötamisvõimalustest Saksamaal.

Kooli traditsiooniks on saanud saksakeelsed laulu- ja näidendivõistlused, osalemine ja kultuuriprogrammi „Saksa Kevad“ ettevalmistamisel.

Saksa kevade raames viib meie kool alates 2017 vabariiklikku saksakeelset teatripäeva „Kreativfabrik“.

Mõistmaks Eesti kultuuri, ei ole ükski teine võõrkeel nii oluline kui saksa keel, selle õppimist alustada pole kunagi hilja. Selleks avame 10. klassis algajate rühma saksa keele huvilistele, kellel on võimalus omandada kolme aastaga saksa keel A2–C1 (esmane keeleoskus ehk vaba suhtluspädevus) taseme.

Tuletagem siinkohal meelde saksa kirjaniku, mõtleja ja loodusteadlase Johann Wolfgang von Goethe üldtuntud tsitaati: „Kes võõrkeeli ei tunne, ei oska väärtustada ka oma emakeelt.“

 

DSD I ja II eksamid

Üle ühe kolmandiku Eestis Saksa teise astme keelediplomi DSD II eksami sooritanuist moodustavad KSG õpilased, mis võimaldab neil asuda õppima Saksamaa ülikoolidesse kohustuslikku saksa keele eksamit tegemata. Igal õppeaastal sooritavad Saksa teise astme keelediplomi eksami umbes pooled KSG abiturientidest. Alates 2009/2010. õa on keelediplomi eksam tasemeeksam, mis tõendab Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt saksa keele oskust B2 (edasijõudnud) või C1 (vaba suhtluse pädevus) tasemel.

Alates õppeaastast 2014/2015 on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastel võimalus sooritada koolis ka Saksa esimese astme keelediplomi eksam, mis tõendab Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt saksa keele oskust A2 (esmane keeleoskus) või B1 tasemel (suhtluslävi). Eksamit sooritavad 9. ja 12. klasside need õpilased, kes alustavad saksa keele õpinguid meie koolis 10. klassis.

Vaata: DSD eksamid arvudes

 

 

Kadrioru Saksa Gümnaasium on kõige pikaajalisema kogemusega süvitsi saksa keele ja kultuuriga tegelev kool Eestis.

Saksa keele süvaõppele pandi alus 1962. aastal. Täna õpitakse KSG-s saksa keelt alates teisest klassist. 2013/2014 alustati esimeses klassis varajase saksa keele õppega. Projekti toetab Tallinna Saksa Kultuuri Instituut/Goethe Instituut.

2013/2014 alustati 7. ja 8. klassides lõimitud saksa keele ja geograafiaõppega.
2014/2015 käivitus 10. klassis saksakeelne majandusõppe suund.
2014/2015 alustati saksa kultuuriloo kursustega gümnaasiumiõpilastele.

Saksakeelse majandusõppe raames tehakse koostööd BBS-Syke kutsegümnaasiumiga Alam-Saksimaalt.

Kooli prioriteetidest ja eesmärkidest lähtuvalt teeb kool tihedat koostööd Saksamaa Liitvabariigi Väliskoolivõrgukeskusega (ZfA), Saksamaa Akadeemilise Välisvahetusteenistusega (DAAD), Saksamaa Liitvabariigi ning Austria Suursaatkondadega Tallinnas, Tallinna Kultuuriinstituudi/Goethe-Instituudiga, Trittau Gümnaasiumi, Emil-von Behringi Gümnaasiumiga Großhansdorfis, Evangeelse Heidehof-Gümnaasiumiga Stuttgartis ja saksa teise astme keelediplomi koolidega Eestis. 2012/2013 käivitus ühise muusikaprojekti „Kohtumised sõnas ja helis“ raames õpilasvahetus Reichenbach/V Goethe-Gümnaasiumiga. 2016 tunnustasid Euroopa Komisjon ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium projekti autasuga „Aasta võõrkeelealane tegu 2016“.

Alates 1995. aastast on Kadrioru Saksa Gümnaasium Saksa teise astme keelediplomi eksamikeskus Põhja-Eestis.

KSG õpilased ja õpetajad osalevad õpilasvahetustes ja mitmetes rahvusvahelistes saksakeelsetes projektides, näit. õpilasseminarid Saksamaal Torgelows ja Otzenhausenis, rahvusvaheline noorte väitluskonkurss „Jugend debattiert International“, rahvusvaheline lugemisvõistlus „Lesefüchse“, Rostocki Ülikooli suvekursused, Euroopa Komisjoni tõlkevõistlus „Juvenes Translatores“, DSD II eksamiks ettevalmistavad saksa keele seminarid, rahvusvaheline Comeniuse projekt „Safekeeping our Cultural Identity“ Meie õpilased on olnud edukad rahvusvahelisel saksakeelsel väitluskonkursil „Jugend debattiert International“.

Koolis töötavad välisõpetajad Saksamaalt, õpitakse Saksamaal välja antud õpikute järgi, tutvutakse Saksamaa ajaloo ning kultuuriga, õpitakse tundma saksakeelset majandusalast sõnavara ning väitlema saksa keeles ühiskonnas olulistel teemadel. Gümnaasiumiklassides on võimalus lisaks saksa ja inglise keelele jätkata vene keele õppimist.

Alates 2014/2015 osalevad koolielus Saksa UNESCO Rahvusvahelise Vabatahtliku Teenistuse raames vabatahtlikud praktikandid.

Meie kooli õpilased on saavutanud esikohti ning olnud edukad nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel saksa keele olümpiaadidel ja konkurssidel. Parimad saavad Saksa Akadeemilise Välisvahetusteenistuse (DAAD) stipendiumi kõrghariduse omandamiseks Saksamaal. Koolis toimuvad teabeüritused õppimis- ja töötamisvõimalustest Saksamaal.

Kooli traditsiooniks on saanud saksakeelsed laulu- ja näidendivõistlused, osalemine ja kultuuriprogrammi „Saksa Kevad“ ettevalmistamisel.

Saksa kevade raames viib meie kool alates 2017 vabariiklikku saksakeelset teatripäeva „Kreativfabrik“.

Mõistmaks Eesti kultuuri, ei ole ükski teine võõrkeel nii oluline kui saksa keel, selle õppimist alustada pole kunagi hilja. Selleks avame 10. klassis algajate rühma saksa keele huvilistele, kellel on võimalus omandada kolme aastaga saksa keel A2–C1 (esmane keeleoskus ehk vaba suhtluspädevus) taseme.

Tuletagem siinkohal meelde saksa kirjaniku, mõtleja ja loodusteadlase Johann Wolfgang von Goethe üldtuntud tsitaati: „Kes võõrkeeli ei tunne, ei oska väärtustada ka oma emakeelt.“

 

DSD I ja II eksamid

Üle ühe kolmandiku Eestis Saksa teise astme keelediplomi DSD II eksami sooritanuist moodustavad KSG õpilased, mis võimaldab neil asuda õppima Saksamaa ülikoolidesse kohustuslikku saksa keele eksamit tegemata. Igal õppeaastal sooritavad Saksa teise astme keelediplomi eksami umbes pooled KSG abiturientidest. Alates 2009/2010. õa on keelediplomi eksam tasemeeksam, mis tõendab Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt saksa keele oskust B2 (edasijõudnud) või C1 (vaba suhtluse pädevus) tasemel.

Alates õppeaastast 2014/2015 on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastel võimalus sooritada koolis ka Saksa esimese astme keelediplomi eksam, mis tõendab Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt saksa keele oskust A2 (esmane keeleoskus) või B1 tasemel (suhtluslävi). Eksamit sooritavad 9. ja 12. klasside need õpilased, kes alustavad saksa keele õpinguid meie koolis 10. klassis.

Vaata: DSD eksamid arvudes