News

Koolijuhi pöördumine 12.11.2021 12. November KSG


Hea koolipere!

Tallinna linnavalitsuse 10. novembri 2021 otsuse järgi peavad koolid hajutama ehk suunama osalisele distantsõppele 30-50% õpilastest. Tallinna viiruse leviku statistika näitab, et 4.-8. klassi õpilaste seas on nakatumine vähenenud, kuid endiselt kõrge. Samas on näha nakatumiste arvu kasvu 1.-3. klassi ja gümnaasiumi õpilaste seas.

Eelnevat arvesse võttes toimub järgmise nädala (15.-19.11.2021) jooksul Kadrioru Saksa Gümnaasiumis osaline distantsõpe järgmiselt:
3., 10.  ja 11. klassi õpilased viibivad distantsõppel alates 15.novembrist.

Sel moel saame järgmiseks nädalaks 4.-8. klassi õpilased distantsõppelt tagasi kooli lubada ja anda ka 1., 9. ja 12. klasside ja HEV õpilastele võimaluse jätkata kontaktõpet.

Osalise distantsõppe rakendamise kaudu ennetame koolikollete arvu kasvamist, hoiame viiruse levikut oma võimete piires nii koolis kui kodudes kontrolli all.

Distantsõppe ajal jagame soovijatele ja registreerunutele toidupakke, mille kohta saadame info.

Koolis käivad lapsed ja kooli töötajad jätkavad kiirtestide tegemist 2-3 korda nädalas. Kiirteste me reeglina koolis ei tee, v.a. esimesel korral. On turvalisem, kui neid tehakse kodus enne kooli tulemist, siis ei saa positiivse testitulemuse korral tekkida nakatumisohtu koolis. Järgmisel nädalal tuleks kiirtestid teha kolmapäeva ja reede hommikul enne kooli tulemist.

Kui õpilase kiirtest on positiivne – lapsevanem/õpilane helistab PCR testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Seejärel saab aja broneerida testimise kõnekeskuse telefonil 646 4848 ja  veebilehel. Kuni PCR testi tulemuse selgumiseni õpilane õppetööst, treeningutest ja huvitegevusest osa ei võta.

Edasised otsused osalise distantsõppe rakendamise kohta tehakse koolipidajaga võttes arvesse Tallinna statistikat ja olukorda koolis

Käskkiri õppekorralduse kohta 15.–19.11.2021

Õpilaste ja haridusasutuste töötajate vaktsineerituse andmeid

 

Olge terved!

Imbi Viisma

 

 

Hea koolipere!

Tallinna linnavalitsuse 10. novembri 2021 otsuse järgi peavad koolid hajutama ehk suunama osalisele distantsõppele 30-50% õpilastest. Tallinna viiruse leviku statistika näitab, et 4.-8. klassi õpilaste seas on nakatumine vähenenud, kuid endiselt kõrge. Samas on näha nakatumiste arvu kasvu 1.-3. klassi ja gümnaasiumi õpilaste seas.

Eelnevat arvesse võttes toimub järgmise nädala (15.-19.11.2021) jooksul Kadrioru Saksa Gümnaasiumis osaline distantsõpe järgmiselt:
3., 10.  ja 11. klassi õpilased viibivad distantsõppel alates 15.novembrist.

Sel moel saame järgmiseks nädalaks 4.-8. klassi õpilased distantsõppelt tagasi kooli lubada ja anda ka 1., 9. ja 12. klasside ja HEV õpilastele võimaluse jätkata kontaktõpet.

Osalise distantsõppe rakendamise kaudu ennetame koolikollete arvu kasvamist, hoiame viiruse levikut oma võimete piires nii koolis kui kodudes kontrolli all.

Distantsõppe ajal jagame soovijatele ja registreerunutele toidupakke, mille kohta saadame info.

Koolis käivad lapsed ja kooli töötajad jätkavad kiirtestide tegemist 2-3 korda nädalas. Kiirteste me reeglina koolis ei tee, v.a. esimesel korral. On turvalisem, kui neid tehakse kodus enne kooli tulemist, siis ei saa positiivse testitulemuse korral tekkida nakatumisohtu koolis. Järgmisel nädalal tuleks kiirtestid teha kolmapäeva ja reede hommikul enne kooli tulemist.

Kui õpilase kiirtest on positiivne – lapsevanem/õpilane helistab PCR testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Seejärel saab aja broneerida testimise kõnekeskuse telefonil 646 4848 ja  veebilehel. Kuni PCR testi tulemuse selgumiseni õpilane õppetööst, treeningutest ja huvitegevusest osa ei võta.

Edasised otsused osalise distantsõppe rakendamise kohta tehakse koolipidajaga võttes arvesse Tallinna statistikat ja olukorda koolis

Käskkiri õppekorralduse kohta 15.–19.11.2021

Õpilaste ja haridusasutuste töötajate vaktsineerituse andmeid

 

Olge terved!

Imbi Viisma