News

Oluline info Kivimurru tänaval liiklevatele autojuhtidele! 02. September KSG


Palun hoolime üheskoos kõikidest jalakäijatest ja ärme pargi kinni kõnniteed. Lisaks juhime tähelepanu, et kooli värava ette parkides rikub autojuht liikluseeskirja ning seab ohtu koolilapsed, kes selle värava kaudu liiklevad.

 

 

Palun hoolime üheskoos kõikidest jalakäijatest ja ärme pargi kinni kõnniteed. Lisaks juhime tähelepanu, et kooli värava ette parkides rikub autojuht liikluseeskirja ning seab ohtu koolilapsed, kes selle värava kaudu liiklevad.