News

Hea kooli edendaja 2020 08. December KSG


Õnnitleme kooliperet Hea kooli edendaja 2020 tiitli võitmise puhul! Kooliperet tunnustatakse toetava tugimeeskonna ja väärtuspõhise koolikultuuri kujundamise eest.

"Hea kooli edendaja" tiitli ja logoga tunnustatakse kooli, kes on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele. Kool oskab hea kooli eri aspekte eesmärgistada ja analüüsida, aspektidega tegelemist tõendada ning kitsaskohti ja arenguvajadust analüüsida - eneseanalüüs on süsteemne ja tõenduspõhine. 

Suur tänu kõigile panustajatele!
 

Õnnitleme kooliperet Hea kooli edendaja 2020 tiitli võitmise puhul! Kooliperet tunnustatakse toetava tugimeeskonna ja väärtuspõhise koolikultuuri kujundamise eest.

"Hea kooli edendaja" tiitli ja logoga tunnustatakse kooli, kes on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele. Kool oskab hea kooli eri aspekte eesmärgistada ja analüüsida, aspektidega tegelemist tõendada ning kitsaskohti ja arenguvajadust analüüsida - eneseanalüüs on süsteemne ja tõenduspõhine. 

Suur tänu kõigile panustajatele!