News

Muuseumitund KGB muuseumis 28. January KSG


12.3 klass osales neljapäeval muuseumitunnis KGB vangikongides. Õpilased tutvusid endise KGB hoone ajalooga ning hoones vangis olnud eestlaste lugudega. Arutleti, milline roll on mälestustel ajalooallikana ning totalitaarsete režiimide kuritegude üle. Jõuti järeldusele, et oluline on arusaamine, mis selliste kuritegudeni viis, et minevik sarnasel moel ei korduks.

12.3 klass osales neljapäeval muuseumitunnis KGB vangikongides. Õpilased tutvusid endise KGB hoone ajalooga ning hoones vangis olnud eestlaste lugudega. Arutleti, milline roll on mälestustel ajalooallikana ning totalitaarsete režiimide kuritegude üle. Jõuti järeldusele, et oluline on arusaamine, mis selliste kuritegudeni viis, et minevik sarnasel moel ei korduks.