News

Soome-ugri päev 13. December KSG


2019. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks põliskeelte aastaks ning seetõttu on oluline põliskeelte osas ka teadlikkust Tõsta. Maailmas kõneletavast 7000st keelest on ohus rohkem kui kolmandik ehk 2680 põliskeelt. Ka enamik soome-ugri keeli on hääbumisohus või ohustatud.
Täna, 12. detsembril toimus 10.3 ja 10.2 eesti keele arvestuse raames soome-ugri päev.
Õpilastel oli ülesandeks valmistada videoid erinevate soome-ugri rahvaste kohta ning neid rahvaid tutvustada.
Külas käisid ka kaks esinejat, esimene oli neist Fenno-Ugria asutusest Jaak Prozes, kes rääkis meile, kuidas arendada sidemeid soome-ugri rahvaste vahel, toetada soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist.
Teine esineja oli üks soome-ugri rahvastest, nimelt marilanna, kes näitas meile oma rahvariideid ja rääkis lähemalt oma kommetest ja uskumustest. Hiljem tantsis 10.3 tantsu "Kaheksa" (Karjala, Äänis-Vepsa) ja laulsid Veljo Tormise tsüklist "Ingerimaa õhtud" "Kiigelaul 2". Lõpetuseks mängisid kõik klassid koos udmurdi rahvamängu.
Oli väga meeleolukas päev.

Vaadake üht valminud videot liivlastest siit.

 

2019. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks põliskeelte aastaks ning seetõttu on oluline põliskeelte osas ka teadlikkust Tõsta. Maailmas kõneletavast 7000st keelest on ohus rohkem kui kolmandik ehk 2680 põliskeelt. Ka enamik soome-ugri keeli on hääbumisohus või ohustatud.
Täna, 12. detsembril toimus 10.3 ja 10.2 eesti keele arvestuse raames soome-ugri päev.
Õpilastel oli ülesandeks valmistada videoid erinevate soome-ugri rahvaste kohta ning neid rahvaid tutvustada.
Külas käisid ka kaks esinejat, esimene oli neist Fenno-Ugria asutusest Jaak Prozes, kes rääkis meile, kuidas arendada sidemeid soome-ugri rahvaste vahel, toetada soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist.


Teine esineja oli üks soome-ugri rahvastest, nimelt marilanna, kes näitas meile oma rahvariideid ja rääkis lähemalt oma kommetest ja uskumustest. Hiljem tantsis 10.3 tantsu "Kaheksa" (Karjala, Äänis-Vepsa) ja laulsid Veljo Tormise tsüklist "Ingerimaa õhtud" "Kiigelaul 2". Lõpetuseks mängisid kõik klassid koos udmurdi rahvamängu.
Oli väga meeleolukas päev.

Vaadake üht valminud videot liivlastest siit.