Avaleht      Projektid      Koolielu      Projektid      Vanemad projektid

Alates aastast 2001 on KSG osalenud järgmistes projektides:

Saksamaa Liiduvabariigi Liidumaade Kultuuriministrite Alalise Kogu II astme keeleeksami keskus Eesti Vabariigis
Saksamaa üliõpilaste ja noorte õpetajate pedagoogiline praktika KSG-s
Saksamaa Schleswig-Holsteini Liidumaa kõrgkoolide, TLÜ ja KSG koostööprojekt
   - Noorte õpetajate pedagoogilise praktika programm
   - INCLudeME – Mitmekultuurilise Euroopa koolikogemuse lõimumine
Õpilasvahetus Saksamaa koolidega
Rahvusvahelised projektid:
   - Kirjandus ületab piirid (Austria)
   - Kohtumised Ida-Euroopaga (Saksamaa) – EU laienemine itta
   - Hansa jälgedes (Saksamaa)
   - Näita mulle oma maailma (Poola)
   - Õpilasvahetus sõnas ja pildis (Trittau)
   - Euroopa regioonid (Saksamaa, Udmurdi, KSG ühisprojekt)
   - Comenius
   - Aktiivne ja turvaline koolipäev
Saksa keel tasub end ära (TSG ja KSG koostööprogramm)
Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee ja noorteühenduse projekt
   - Tegusad Eesti Noored
Rahvusvahelised CAP (Child Assault Prevention) programmid
   - Lastevastase vägivalla ennetamine
   - Igal lapsel on õigus olla kaitstud, tugev ja vaba
Noorsoopolitsei ja narkoennetusprojektid
   - Ole normaalne
   - Mina otsustan
   - Ole tubakavaba
   - Riskikäitumise vähendamine noorte hulgas ja HIV-alaste teadmiste suurendamine
Kunstiprojektid
   - Väike laps suures lossis
   - Zik-Zak
Tööõpetuse projektid
   - Käeline tegevus õpilase arengus (Taani – KSG, Arte Gümnaasiumi, RAM Kool)
   - Lindudele pesakastide valmistamine (Koostöös Metsatööstuse Liiduga)
Muusikaprojektid
   - Ooper tuleb külla
   - Muusikateatri etenduse sünd
   - Teatrimaagia
   - Balletimaailm
   - Õpi armastama muusikat – muusikalektooriumide programm
Kehakultuuri- ja võimlemisprojekt
   - Hea rühiga ellu
Tugiõpilaste liikumine TORE
Esmaabi ABC õpilastele