Avaleht      Vastuvõtt 1.klassi

 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi vastuvõtt 2018/2019


1. KSG avab 2018/2019. õppeaastal ühe mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi praktiliste tööde ja vestluste alusel.

2. Registreerimine mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klassi (1D) praktilistele töödele ja vestlustele toimub 10. jaanuarist kuni 7. veebruarini 2018.

3. KSG mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele 1. klassi võetakse lapsed vastu pingerea alusel. Pingerida moodustatakse praktiliste tööde ja vestluste tulemusena.

4. Praktilised tööd ja vestlused toimuvad 10. veebruaril 2018 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas Kivimurru 9 algusega kell 10.00. Aega kulub 1 tund 15 minutit.

5. Kaasa võtta harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm.

6. Praktilisi töid ja vestlusi hinnatakse punktides kuues erinevas valdkonnas: lugemine, kirjutamine, saksa keel (saksa keele eelteadmised ei ole vajalikud), matemaatika, loogika, sotsiaalsed oskused.

7. Mitteelukohajärgse vastuvõtuga saksa keele klass (1D) komplekteeritakse praktiliste tööde ja vestluste alusel 15. veebruariks 2018 ja vastuvõtmise otsusest teavitatakse 16. veebruaril 2018.

8. Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda kokkuleppel õppetooli juhiga alates 16. kuni 22. veebruarini 2018.

9. Vastuvõtmisel esitada 1. märtsini 2018 kooli kantseleisse Gonsiori 38 järgmised dokumendid:

    a) kirjalik taotlus, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli kodulehel;
    b) õpilaskandidaadi sünnitunnistuse koopia;
    c) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
    d) õpilaskandidaadi tervisekaart (1. septembriks 2018);
    e) koolivalmiduskaart (29. juuniks 2018).