Avaleht      Uncategorised

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

Uncategorised

hatice

 

Hi!!

My name is Hatice Keskin and I come  from South part of Turkey. I came to Tallinn to study two months ago  (via Erasmus program).

My major is teaching English ( I am a fourth year student  in my home university) and in Tallinn University I am studying Educational Science. I will stay here until the end of January. My aim for coming here is to recognize new cultures and to see how the education system is working here and then to compare with Turkey. Another reason  to come here is to research new teaching techniques which can help me to be a better English teacher. I want to experience new teaching methods as much as possible and decide which of them can be helpful to develop myself in my study field.

Turkish state schools have classical teaching methods, so learning a foreign language is difficult.Recently it has been changing towards learning by experience. I don’t want to be a boring teacher. However, I want my students to like the course and to learn continuously and directly. At this point, I need to adopt new methods.Before I want to experience as much as possible. Through Tallinn University, it seems possible to recognize new techniques. I believe that I can improve myself in my study field thanks to the course I chose.

My tutor in KSG is English teacher Pia Tammeleht and my mentors are Mari Kold, Kristiina Eha and Brigita Slavinskaite Saare from 11a.

 

Tere!

Minu nimi on Hatice Keskin ja ma olen pärit Türgi lõunaosast. Ma tulin Tallinna kaks kuud tagasi, et õppida läbi Erasmus programmi.

Mu eriala on inglise keel (ma olen neljanda kursuse õpilane oma koduülikoolis) ja Tallinna Ülikoolis õpin ma haridusteadust. Ma jään siia jaanuarini. Mu eesmärk on õppida tundma uusi kultuure ja näha, kuidas haridussüsteem siin toimib ning seejärel võrrelda seda Türgi omaga. Veel on mu eesmärgiks avastada uusi õpetamismeetodeid, mis aitaksid mul saada paremaks õpetajaks. Tahaksin leida ja uurida erinevaid õpetamismeetodeid nii palju kui võimalik ja otsustada, milline neist aitaks mul areneda minu erialal.

Türgi riigikoolides on klassikaline õpetamismeetod, seega on võõrkeele õppimine  raske. Viimasel ajal on see muutumas rohkem praktilisemaks. Ma ei taha olla igav õpetaja. Sellest olenemata sooviksin, et mu õpilastele meeldiks mu tund ja et nad õpiksid järjepidevalt ja täpselt. Praegusel hetkel pean ma omandama uusi meetodeid. Enne seda tahaksin aga saada võimalikult palju kogemusi. Tänu Tallinna Ülikoolile näib, et see on võimalik. Ma usun, et ma suudan oma erialal areneda tänu oma valitud kursusele siin Tallinnas.

Minu juhendaja KSG-s on inglise keele õpetaja Pia Tammeleht ja minu mentorid on Mari Kold, Kristiina Eha ja Brigita Slavinskaite Saare 11a klassist.

_____________________________

 

clara

 

Hello! My name is Clara Isaac and I'm from Valencia, Eastern Spain. I'll be living in Tallinn until June, doing my Erasmus in Tallinn University.
I study Psychology, this is my fifth year. The fact that I'm doing this practice without studying Education may seem strange, but I'm very interested in education-oriented Psychology, and I think that it can be very useful for me to observe educational methods that differ from what I'm used to seeing in Spain. In the future I would like to work as a psychologist in a school and I think that school psychologists actually have an important role in guiding teachers on how to use alternative teaching methods. I'm pretty sure that a good teacher who’s motivated and uses a good technique, can make the difference between success and failure in the life of a child.

 

Tere! Mu nimi on Clara Isaac ja ma olen Valenciast, Ida – Hispaaniast. Ma elan Tallinnas juunini, osaledes Erasmuse programmis, Tallinna Ülikoolis.
Õpin psühholoogiat, hetkel juba viiendat aastat. Fakt et teen seda praksist ilma, et oleksin õpetajaks õppinud, võib tunduda veider, kuid ma olen väga huvitatud haridusele suunatud psühholoogiast ja usun et õppemeetodi, mis erineb sellest mida Hispaanias olen harjunud nägema, jälgimine võib mulle väga kasulik olla. Tulevikus sooviksin töötada koolis psühholoogina ja arvan, et tegelikult on koolipsühholoogidel tähtis roll õpetajate juhendamisel alternatiivsete õppemeetodite kasutamisel. Ma olen üsna kindel, et õpetaja, kes on motiveeritud ja kasutab head metoodikat, võib oluliselt mõjutada lapse edukust või põrumist edasises elus.

_____________________________

 

juan

 

Hello,

my name is Juan Antonio Carrión Pastor, I’ve decided to come to Estonia because I’d like to know Estonian culture and improve my English.
In Tallinna Ülikool I`m learning new teaching methods and I’ve made a lot of friends from all over Europe.
I can say that this is a very informative experience because I have the opportunity to discover new cultures and different languages.
There are many differences between Spain and Estonia. For example, the weather - Here it is always rainy and it is very cold, in Spain there is a lot of sun and it is warmer.
During my stay I’ve also noticed different traditions - In fact in Spain we usually have Siesta after lunch and we eat very late compared to Estonians.
I hope that this experience will make me a better person and a good future teacher.

 

Tere, 

mu nimi on Juan Antonio Carrión Pastor. Ma otsustasin tulla Eestisse, sest sooviksin Eesti kultuuri tundma õppida ja oma inglise keele oskust parandada.
Tallinna Ülikoolis õpin ma uusi õpetamismeetodeid ja olen saanud palju sõpru kõikjalt Euroopast.
Võin öelda, et see on väga informatiivne kogemus, sest mul on võimalus avastada uusi kultuure ja erinevaid keeli.
Hispaanial ja Eestil on mitmeid erinevusi. Näiteks ilm – siin on pidevalt vihmane ja väga külm, aga Hispaanias on palju päikest ja on soojem. Oma siinviibimisel olen samuti märganud erinevaid kombeid – Hispaanias on meil tegelikult peale lõunat Siesta ja me sööme üsna hilja, võrreldes eestlastega.
Loodan, et see kogemus teeb minust parema inimese ja hea tulevase õpetaja.

_____________________________

 

yoonkyunglee

 

YoonKyung Lee  -  South Korea

 

Päritolust

Mu vanematel on kombeks öelda “Saa inimeseks, kes jagab õnne” Seega olen ma mõelnud selle üle, kuidas teha inimesi õnnelikuks ja proovinud leida asju, mida saan teistega jagada. Mõeldes tagasi oma kooliajale, polnud enamus mu sõpru huvitatud õppimisest, kuid minu jaoks oli õppimine üks tähtsamaid asju. Mind rõõmustas, kui sain aidata sõpru koos õppides. Kirg õppimise vastu ja jagamisrõõm andsid mulle soovi saada õpetajaks.

 

My parents always say “Become a person who shares happiness.” So, I have been thinking about how I can make people happy and trying to find things that I can share with other people. Thinking back on my schooldays, most of my friends weren’t interested in studying, but learning was one of the most important things for me. In addition, I was very pleased when I could help friends by studying together. Passion for learning and consideration of sharing gave me the dream to become a teacher.

 

■ Iseloom

Ma olen väga positiivne ja rõõmsameelne inimene, kellel on optimistlik suhtumine. Ma annan endast alati parima ja ei anna lihtsalt alla. Ma otsin alati katsumusi, mis avardaksid mu silmaringi ja mis aitaksid mul saada teadmisi, et edukas olla. Ma olen kindel, et õpetamise praktika on hea võimalus saada kogemusi ja  saada kunagi heaks õpetajaks.  Samuti loodan ma, et saan jagada paljutki õpilastega, näiteks emotsionaalseid, intellektuaalseid ja kultuurilisi väärtusi. Ma annan endast parima, et suhelda õpilastega ja õpetajatega Eestis.

 

I’m a very positive and cheerful person who has an optimistic attitude. I always do my best for my job and don’t easily give up. Also I have been trying to challenge many things which  would give me new knowledge to be successful in life. I’m sure this teaching practice will be a good chance to extend my experiences to be a great teacher. In addition, I hope I can share many things with students such as emotional and and cultural values. I will do my utmost to communicate with students and teachers in Estonia.

 

Mu juhendaja on KSG's õpetaja Pia Tammeleht ja mu mentorid on Saskia Virosiim ja Lika Kudrjašova 10A klassist.

My tutor in KSG is English teacher Pia Tammeleht and my mentors are Saskia Virosiim and Lika Kudrjašova from 10A.

_________________________

 

Hello, My name is Bohyun Kwak. I come from South Korea. I am studying Education at Tallinn University as an exchange student. Also, at my home university, My major is English Education. So, I would like to be an English teacher In Korea.

"It's not your fault" is my favorite line from the movie Good Will Hunting. It was said by professor Sean when he healed the broken heart of his student. This shows a good example of what a respectful teacher is. A desirable teacher who truly loves students. So, I have thought again and again how to become a high-quality teacher and decided to try to be a teacher like professor Sean.

Therefore, I would like to learn advanced European educational systems in person and apply them to Korea so that I would be able to lead all the students to their dreams. Also, I think this opportunity will  help me to achieve my dreams.

In addition, I think Korea is unfamiliar for Estonians. So, I would like to introduce Korean culture, nature and history to students. I hope I will have a great time with Estonian students and teachers. Thank you!

My tutor in KSG is English teacher Triin Leigri and my mentors are Marijell Niinepuu and Kristina Morozjuk.

 

Tere! Minu nimi on Bohyun Kwak. Ma olen pärit Lõuna-Koreast. Ma õpin inglise keele õpetajaks Tallinna Ülikoolis, vahetusõpilasena. Samuti õpin ma seda ka oma koduülikoolis. Ma tahaksin saada inglise keele õpetajaks Koreas.

"See pole sinu süü" on minu lemmiktsitaat filmist Good Will Hunting. Seda ütles professor Sean, kui ta parandas oma õpilase murtud südant. See on hea näide sellest, milline on austatud ja pühendunud õpetaja, kes tõeliselt armastab õpilasi. Ma olen korduvalt mõelnud sellele, kuidas saada kõrge kvalifikatsiooniga õpetajaks ja ma otsustasin võtta eeskuju professor Sean'ist. Ma tahaksin õppida edasijõudnute haridussüsteemi ja edastada seda Koreale, et ma oleksin võimeline juhtima õpilasi nende endi unistusteni. See on hea võimalus ka mul endal saavutada oma unistused.

Lõpetuseks ma arvan, et  Korea on mõnevõrra võõras eestlastele. Seetõttu tahaksin ma tutvustada õpilastele Korea kultuuri, loodust ja ajalugu.

Ma loodan, et ma veedan Eesti õpetajate ja õpilastega meeldivalt aega.

Tänan teid !

Minu juhendaja KSG-s on inglise keele õpetaja Triin Leigri ja minu abistajad on Marijell Niinepuu ja Kristina Morozjuk.

_________________________

 

Hello,

my name is HYUNSEO HWANG and I come from South Korea.

Why am I here? It's quite short story. In my country, I'm studying English Education to be a teacher in secondary school. Being a teacher is my long dream. Last year during my teaching practice in middle school, I met one girl from Estonia who was an exchange student in my university. She also visited the middle school for teaching practice. Afterwards, I have become friends with her. We talked a lot about Estonia and Korea. At that moment I couldn't expect to be in Estonia, although I told her about my wish to go to Estonia as an exchange student. But I'm here now. I got a chance to study in Tallinn University for a semester.

I'm really enjoying my days in here - school, friends from abroad, old town, sea view, cold weather and even the snow. Of course, teaching practice in your school is the greatest experience for me to be a teacher someday. I will be happy for having you as my students or just friends and introducing my country, South Korea to you.

My tutor in KSG is English teacher Triin Leigri and my mentors are Helin Naska and Aiu Ylä - Outinen from 11c.

 

Tere,

minu nimi on Hyunseo Hwang ja ma olen Lõuna-Koreast.

Miks ma siin olen? Lugu on üsna lühike. Ma õpin põhikooli inglise keele õpetajaks.
Õpetajaamet on minu kauaaegne unistus. Eelmisel aastal õpetajapraktika ajal ühes põhikoolis kohtusin ma ühe eesti tüdrukuga, kes oli minu ülikoolis vahetusüliõpilaseks. Ta külastas ka sama põhikooli õpetajapraktika jaoks. Hiljem sain ma temaga sõbraks. Me rääkisime palju Eestist ja Koreast. Tol hetkel ei osanud ma arvatagi, et ma Eestisse satun, kuigi ma rääkisin talle oma soovist tulla Eestisse vahetusõpilaseks. Aga siin ma nüüd olen. Mul oli võimalus õppida üks semester Tallinna Ülikoolis.

Ma naudin väga siin veedetavat aega. Kooli, sõpru välismaalt, vanalinna, merevaadet, külma ilma ja isegi lund. Muidugi on Teie koolis tehtav õpetajapraktika mulle suurim kogemus õpetajaks saamise teel. Mul on väga hea meel näha teid oma õpilastena või lihtsalt sõpradena ja tutvustada Teile oma kodumaad, Lõuna-Koread.

Minu juhendaja KSG-s on inglise keele õpetaja Triin Leigri ja minu mentorid on Helin Naska ja Aiu Ylä-Outinen 11c klassist.

 

KSG õpetajate konkursi läbiviimise kord

E 19.04
Kotlett    
Tatrapuder     
Porgandi-õunasalat õliga    
Hapukoorekaste    
Tee sidruniga    
Õun    
Leib, sai    

T 20.04
Hernesupp kartulitega    
Võileib suitsuvorstiga    
Kissell vahukoorega    
Leib, sai    

K 21.04     
Pilaff    
Tomati-kurgisalat    
Mahlajook    
Leib, sai    

N 22.04     
Rassolnik    
Kohupiimavaht marjadega    
Mahlajook    
Leib, sai, sepik    

R 23.04    
Kodune praad    
Hapukapsa-porgandisalat    
Mahlajook    
Leib, sai

dsd2 2016

DSD II aktus
mai 2016
44 fotot
perepev2016  Perepäev
juuni 2016
58 fotot 

superstar2016

KSG sucht den Superstar
veebruar 2016
33 fotot
kevadkontsert2016  Kevadkontsert
aprill 2016
65 fotot 

joulupidu2015

Gümnaasiumi
jõulupidu
detsember 2015
64 fotot
joululaat2015  Jõululaat
detsember 2015
37 fotot 

1sept2015 

1.septembri aktus
september 2015
51 fotot 
DSD1-2015  DSD I aktus
september 2015
25 fotot 

2014/2015

     

dsd2-2015

DSD II aktus
mai 2015
15 fotot

   

merekarneval

Merekarneval
mai 2015
58 fotot

lemmikloom2015  Lemmikloomapäev
mai 2015
68 fotot 

kevadkontsert2015

Kevadkontsert
aprill 2015
37 fotot

saksa-konverents  Konverents - Bildung
braucht Sprache
aprill 2015
28 fotot

suusapaev-2015

Suusapäev
veebruar 2015
99 fotot

konevoistlus2015  Kõnevõistlus
märts 2015
38 fotot 

joululaat2014

Jõululaat
detsember 2014
44 fotot

vilistlaste-paev-2015  Vilistlaste päev
jaanuar 2015
27 fotot 

mauerfall

Mauerfall (7A)
detsember 2014
23 fotot

1kl-joulupidu  1.kl jõulupidu
detsember 2014
25 fotot 

polygon-144

Teatritund
oktoober 2014
20 fotot

nui13  Filmifestival
november 2014
51 fotot 

spordipaev1-2014 

Spordipäev 8.-9.kl
september 2014
53 fotot

spordipaev2-2014  Gümnaasium spordipäeval
september 2014
86 fotot
 

  1sept-aktus1-2014

1.septembri aktus 2.-9.kl
september 2014
35 fotot 
1sept-aktus2-2014  1.septembri aktus 10.kl
september 2014
49 fotot 

2013/2014

     

lopukell2014

Lõpukella aktus
aprill 2014
41 fotot
loomade-karneval  Loomade karneval
mai 2014
65 fotot 

saksa50

Konverents - Milleks täna-
päeval saksa keel?
aprill 2014
45 fotot
kevadkontsert2014  Kevadkontsert
aprill 2014
85 fotot 

mary

Taani kroonprintsess Mary
aprill 2014
68 fotot
deutschisteinplus2014  Deutsch ist ein Plus
aprill 2014
48 fotot 

ev96-144

EV 96. aastapäeva aktus
veebruar 2014
93 fotot
voimla-avapidu  Võimla avamispidu
märts 2014
59 fotot 

suusapaev-2014

Suusapäev
veebruar 2014
105 fotot
taani-suursaadik  Taani suursaadik
veebruar 2014
15 fotot 

rk-avapidu

Raamatukogu avamispidu
jaanuar 2014
29 fotot
ehin-sepp  Kristiina Ehin ja Silver Sepp
veebruar 2014
46 fotot 

joulukontsert2013

Jõulukontserdid
detsember 2013
41 fotot
lipud  Lippude heiskamine
jaanuar 2014
32 fotot 

nui12-144

Filmifestival
november 2013
73 fotot
gymnpidu2013  Gümnaasiumi pidu
detsember 2013
48 fotot

oppaev2013

Õpetajate päev
oktoober 2013
50 fotot
valisyliopilased2013 

Välisüliõpilased praktikal
KSG-s
november 2013
19 fotot 

grosshansdorf2013  

Õpilased Groβhansdorfist
eesti keele tunnis
september 2013
18 fotot
grosshansd2013-2 

Õpilased Groβhansdorfist -
projektipäev
september 2013
57 fotot

aktus2013  

1.kl aktus
september 2013
74 fotot
gymn-spordipaev   Gümnaasium spordipäeval
september 2013
55 fotot

2012/2013

     

9kl2013

9.kl lõpuaktus
juuni 2013
48 fotot
12kl2013  12.kl lõpuaktus
juuni 2013
60 fotot

dsd2013

DSD aktus
mai 2013
35 fotot 
trondheim144  Comeniuse projektiga
Trondheimis
mai 2013
46 fotot 

reichenbach

Muusikaprojekt Reichenbachi  
Goethe-Gümnaasiumiga
aprill 2013
25 fotot
kevadkontsert2013  Kevadkontsert
aprill 2013
61 fotot 

suusapaev-2013

Suusapäev
veebruar 2013
85 fotot 
seksuaalharidus2013  Seksuaalharidusalane koolitus
märts 2013
49 fotot 

ev95-1

EV 95. aastapäeva aktus
Sikupilli majas
veebruar 2013
26 fotot 
ev95-2 EV 95. aastapäeva aktus
Paekaare majas
veebruar 2013
33 fotot 

joululaat2012

Jõululaat
detsember 2012
28 fotot 
lahkumispidu Hüvasti koolimaja
detsember 2012
50 fotot 

erasmus2012

Välisüliõpilased
november 2012
23 fotot 

nui11

Filmifestival
november 2012
48 fotot 

comenius2012

Comeniuse projekt
oktoober 2012
24 fotot 
konverents2012 Uurimistööde konverents
oktoober 2012
28 fotot 

nunnu

Nunnukonkurss
oktoober 2012
32 fotot 
kergejoustik2012 Kergejõustikupidu
oktoober 2012
33 fotot 

infolaat144

Infolaat
september 2012
26 fotot 
spordipaev2012-144 Spordipäev
september 2012
101 fotot 
talgud 2012 Talgupäev
august 2012
37 fotot 
avaaktus2012 Avaaktus
september 2012
41 fotot 
       

2011/2012

     

dirvastuvott2012-144

Direktori vastuvõtt
mai 2012
95 fotot 

12kl-aktus-144

12.kl lõpuaktus
juuni 2012
21 fotot 

symfooniaork144

Noorte sümfooniaorkester
Helsingist
mai 2012
39 fotot 
dsd2012-144 DSD aktus
mai 2012
27 fotot 

loovtoo-144

7.kl loovtööd
mai 2012
21 fotot 
lauluvistlus2012-144 Lauluvõistlus
mai 2012
24 fotot 

kevadkontsert2012-144

Kevadkontsert
aprill 2012
68 fotot 
grosshansd2012-144 Õpilasvahetus
mai 2012
7 fotot 
kevadball2012-144 Kevadball
aprill 2012 

syda

Südamenädal
aprill 2012
25 fotot 

tabasalus144

Deutsch kreativ
märts 2012
40 fotot 
bonn144 Comeniuse projekti
raames Bonnis
märts 2012
26 fotot 

sstar2012-144

KSG sucht den Superstar   
märts 2012
28 fotot 
plus2012-144 Deutsch ist ein Plus
märts 2012
39 fotot 

suusapaev2012-144

Suusapäev
veebruar 2012
125 fotot 
kultnadal2012-144 Kultuurinädal
veebruar 2012
34 fotot 

kupo144

KUPO projekt
jaanuar 2012
11 fotot 

taunokangro

Skulptor Tauno Kangro
veebruar 2012
18 fotot 

minugaeijuhtu

Õpilaskonverents
"Minuga seda ei juhtu?"
jaanuar 2012
30 fotot
 
seksuaalharidus Seksuaalharidusalane koolitus-seminar
jaanuar 2012
53 fotot 

nui-x-144

Filmifestival
november 2011
32 fotot 
joululaat2011 Jõululaat
detsember 2011
76 fotot 

vahetus 2011

Vahetusõpilased
Großhansdorfist
september 2011
59 fotot
konverents2011 KSG IV õpilaste uurimistööde
konverents
oktoober 2011
17 fotot 

10aktus-144

10.kl. aktus Kadrioru
kunstimuuseumis
september 2011
51 fotot
1sept-144 1.septembri aktus
september 2011
23 fotot
       

2010/2011

     

rongk144-3

Laulupeo rongkäik
juuli 2011
86 fotot
   

dsd2011-144

Sprachdiplomi aktus
mai 2011
35 fotot

oru144

Sinu päralt on maa ja ilm
juuni2011
26 fotot

lopukell2011

Lõpukella aktus
aprill 2011
30 fotot

metsas144

Kohtume metsas
mai 2011
47 fotot

superstar2011_144

KSG sucht den Superstar
märts 2011
35 fotot

kevadkontsert2011-144

Kevadkontsert
aprill 2011
52 fotot

matkapaev144

Matkapäev
detsember 2010
48 fotot

kultuurinadal_2011_144

Kultuurinädal
veebruar 2011
35 fotot

avaaktus144

1.septembri aktus
september 2010
90 fotot

nui9_144

Filmifestival
november 2010
43 fotot

       
       

2009/2010

     
Lemmikloomapäev
juuni 2010
23 fotot
Raamatutegelaste karneval
mai 2010
6 fotot
Sprachdiplomi aktus
mai 2010
48 fotot
Räppar Blumio
mai 2010
28 fotot
Kevadkontsert
aprill 2010
43 fotot
Moeshow
aprill 2010
50 fotot

Kevadball
aprill 2010
47 fotot

teater

Saksakeelsed teatriprojektid
märts 2010
47 fotot

KSG sucht den Superstar
märts 2010
28 fotot
Jälgede salakiri Jälgede salakiri
veebruar 2010
18 fotot
kultuurinadal Kultuurinädal
veebruar 2010
41 fotot
Nuputa võistlus Nuputa võistlus
jaanuar 2010
25 fotot
jõululaat Jõululaat
detsember 2009
4 fotot
stenbock Stenbocki majas
detsember 2009
15 fotot
koorilaager Tüdrukute koorilaager
november 2009
4 fotot
konverents Uurimistööde konverents
oktoober 2009
8 fotot
matkapäev 8.klass matkapäeval
oktoober 2009
41 fotot
mauernundgrenzen Õpilaskonverents "Müürid ja piirid"
oktoober 2009
27 fotot
Õpetajate päev Õpetajate päev
oktoober 2009
33 fotot
euroscola

Euroscola
september 2009
23 fotot

avaaktus 1.septembri aktus
september 2009
9 fotot
   


 marsivad1

 

Hea külastaja, kes sa oled juhtunud siia!


Tea, et tegemist on alles arendamisjärgus oleva leheküljega.  Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ametliku kodulehe leiad aadressilt  www.ksg.edu.ee

KSG lennud

KSG galerii