Avaleht      Uudised      Viimased uudised      Teadaanne lapsevanematele

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

Käesoleva nädala esmaspäeval ja teisipäeval (18. ja 19.01.2016) toimusid kooli aulas 1. - 4. klassi lapsevanematele mõeldud koosolekud, mille käigus tutvustati Tallinna Linnavalitsuse kava liita Tallinna Sikupilli Keskkool (Kivimurru 9) Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga (Gonsiori 38). Liitmise tulemusena  lõpetataks Tallinna Sikupilli Keskkooli tegevus ning alates 1. septembrist 2016 jätkaks ühendatud kool tööd kahes koolihoones Kadrioru Saksa Gümnaasiumina. Lapsevanemaid informeerisid ja küsimustele vastasid Tallinna Haridusameti, kooli juhtkonna, hoolekogu ning KSG Tugiseltsi esindajad.

Koosolekud korraldati lendude kaupa, 1., 2., 3. ja 4. klassi vanematele, et teavitada võimalikust Tallinna linna poolsest otsusest, mis mõjutaks just nimetatud klasside õppekorraldust alates järgmisest õppeaastast. Koolihoone renoveerimise ajal 2013. aastal toimus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 1. - 6. klasside õppetöö asenduspinnal, Sikupilli Keskkoolis. Selle koolihoone õpikeskkond jättis meie õpetajatele õpilasesõbraliku ja võimaluste rohke mulje. Koostöös õpetajate, hoolekogu ja õpilasesindusega on kooli juhtkond analüüsinud, kuidas korraldada õppetööd kahe koolihoone vahel Tallinna Volikogu võimaliku otsuse jõustumisel. Analüüsides mõlema õppehoone võimalusi, jõuti järeldusele, et Kivimurru tänava maja sobib rohkem I ja II kooliastme,  Gonsiori tänava hoone aga III kooliastme ja gümnaasiumi  tänapäevaseks õppetööks vajaliku õpikeskkonna loomiseks.  Tänaste KSG õpilaste arvu kasv vanemates kooliastmetes (III kooliaste ja gümnaasium) põhjustab veelgi suurema ruumipuuduse olemasolevas Gonsiori tänava koolihoones juba sügisel, mistõttu hakkaks 1. - 4. klasside õpilaste õppetöö 2016/2017. õppeaastal toimuma alates kl. 14.00 kuni 19.00.

Kahe koolihoone kasutamisel hakkaksid kõik õpilased õppima mõlemas õppehoones hommikupoolses vahetuses. Plaanis oleks nihutada koolipäeva algus mõlemas õppehoones 8.15 ja 9.00 vahele.  Samuti pakuks töö kahes koolihoones täiendavaid võimalusi planeerida paindlikumalt õppetööd, avardada huvitegevust, arendada tugiteenuseid ja rakendada muutunud õpikäsituse põhimõtteid. Kahe õppehoone vaheline kaugus on linnulennult 900 meetrit ning Tallinna Haridusamet on arutanud Tallinna Transpordiametiga ka ühistranspordi küsimusi eesmärgiga, et õpilaste koolitee võimalikult mugavaks ja  turvaliseks muutuks.

Praeguste Sikupilli Keskkooli õpilaste baasil loodud klassidest 2. - 5. klass jätkaks õpinguid Kivimurru tänava hoones, 6. - 9. klassid Gonsiori tänava õppehoones. Kadrioru Saksa Gümnaasiumi plaanide kohaselt alustaksid 1. septembril 2016 Kivimurru tänava majas õppetööd Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 1. - 5. klassid, 6. - 12. klassid jätkavad aga Gonsiori tänava koolihoones. 

Koolipere soov on ühendada oma jõud ja energia, eesmärgiga pakkuda meie lastele parimat haridust ja õpikeskkonda.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond

 

 

KSG lennud

KSG galerii