Avaleht      Saksa keel      Üldist      Kohtumised sõnas ja helis – Muusika räägib rohkem kui 1000 sõna

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

reichenbach1

 

Vaata videot

 

Projektis osalevad  Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Goethe-Gymnasium Reichenbach/V on projekti-koorid. Õpilastele lisaks on projekti kaasatud mõlema kooli muusika ja saksa keele õpetajad.

Projekt „Kohtumised sõnas ja helis“  sai alguse 2012/13 õppeaastal saksa keele süvaõppe 50. juubeli ettevalmistamise käigus. Tõuke selleks andis tookord Väliskoolivõrgu Keskuse poolt KSG-sse lähetatud saksa keele õpetaja Ingrid Pietzsch, kelle „kodukool” Goethe-Gymnasium Reichenbach/V on. Tänaseks on sellest välja kasvanud KSG õpilaste poolt  enim oodatud õpilasvahetus, mille sisuks on vastastikune laulude õppimine, laulutekstide vahetamine,  tõlkimine, nende  esitamine KSG-s või Goethe Gümnaasiumis Reichenbach/V. ja suhtlemine saksa keeles ning  Eesti ja Saksa kultuuride eripärade tundmaõppimine ja vahendamine. Kui öeldakse, et muusika ühendab rahvaid, vajamata selleks keeleoskust, siis KSG ja Goethe-Gymnasium Reichenbach/V ühise projekti raames õpitakse erinevaid kultuure tundma, kasutades selleks KSG-s nii olulist saksa kui ka muusika keelt.

Projekti sihtrühm on 6.-11. klassi õpilased, kes laulavad KSG kooris. Sihtrühma vanuseastme valikul lähtutakse sellest, et projektis osalevad õpilased oleksid võimelised neid Saksamaal majutavates peredes iseseisvalt hakkama saama. Projektis osalevad KSG saksa keele ja muusikaõpetajad ning Goethe-Gymnasium Reichenbach/V muusikaõpetajad.

KSG 20 õpilast ja kolm õpetajat Suviliis Sakk, Reet Lend ja Lehti Hiller viibisid esimest korda aprillis 2012 Reichenbach/V-s, aprillis 2013 külastasid saksa õpilased KSG-d, aastal 2014 käisid 20 KSG õpilast ja õpetajad Suviliis Sakk ja Reet Lend Goethe-Gümnaasiumis  Reichenbach/V-s ja 2016 septembris võõrustab KSG Goethe-Gymnasium Reichenbach/V õpilaskoori ja kahte muusikaõpetajat.

Õpilased ja õpetajad on majutatud peredesse. Peredes elamine võimaldab õpilastel lähedalt tundma õppida külastatava maa igapäevaelu ja tavasid. Erilise tähtsusega on see KSG õpilastele, tutvumaks õpitava keele maa kultuuri ja olustikuga.

Külastades Saksamaal Sachseni pealinna Dresdenit, ei tutvunud KSG õpilased mitte ainult linna vaatamisväärsustega, vaid ka Saksamaa ja Euroopa 20. sajandi ajalooga, oli ju Dresden Saksamaa kultuuripärl, mis pommitati  1945 maatasa. Sama kehtib ka Weimari kohta, kus linnakese üldtuntud huviobjektide kõrval õpiti väärtustama saksa kultuuri suurkujusid  J.W. Goethet, Fr. Schillerit, Cranach Vanemat ja hertsoginna Anna Amalia raamatukogu.

Saksa õpilased kogesid Eestis puutumatut loodust Lahemaa Rahvuspargis, võrdlesid linnakodanike ja kaupmeeste elu keskaegses Tallinnas ja saksa hansalinnades ning said teada, miks on muusika, laulupeod ja laulev revolutsioon eestlaste jaoks nii oluline.

Kõikide ülal nimetatud tegevuste kohta valmisid ühistööna plakatid ja ettekanded PowerPoint esitlustega, millega töötasid saksa keele tundides  nii KSG-s kui ka Goethe-Gümnaasium Reichenbach/V õpilased. Nii õppisid nimetatud ettevõtmisest ka mõlema kooli need õpilased, kes konkreetse  muusikaprojektiga  otseselt seotud ei olnud.

Projekti tegevused hõlmasid õppetöös osalemist nii KSG-s kui ka Reichenbach/V Goethe-Gümnaasiumis, pingsaid ja huvitavaid kooriproove, laulude ja lautekstide õppimist ettevalmistaval perioodil omal maal ja „võõras keeles“ ja ka põhjalikku tutvumist esitatavate eesti ja saksa heliloojate elu ja loominguga.

Aprillis 2012 ja 2014  toimusid Reichenbach/V-s  KSG ja Reichenbach/V Goethe-Gümnaasiumi kooride ühislaulmised kooli õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele, 2013 esinesid mõlemad koorid KSG-s saksa keele süvaõppe 50. aastapäevale pühendatud juubeliüritusel, kus osalesid  saksa keele toetajad ja huvilised kogu vabariigist. Kui KSG õpilaste saksa keeles kõlanud laulud olid kaunid,  siis meie eestikeelsete laulude esitused saksa õpilaste poolt olid midagi väga tavatut ja ühendavat, ning tõstsid KSG õpilaste saksa keele õppimise motivatsiooni veelgi. Kaunis eesti keeles kõlasid saksa õpilaste esituses eesti vanim rahvalaul „Tii, tii tihane“, mille sõnademäng oli sakslastele uudne ning tõi nad eesti keelele ja kultuurile veelgi lähemale. Ühine energia valitses nii kooriproovides kui ka kontsertidel, kui esitati eestlaste jaoks peaaegu juba pühaks saanud Kait Tamra laulu „Oma saar“ ja Toomas Volli „Kodu“.

Goethe-Gymnasium Reichenbach/V ja KSG ühine projekt „Kohtumised sõnas ja helis“ teenib palju suuremat eesmärki kui keeleõpe või pelgalt vastastikune kultuuride tundmaõppimine. Sellise projekti kaudu teeme end nähtavaks väljapool oma kodu ja õpime „Eesti saadikuks“ olemise kaudu. Ise õppides ennast maailmale tutvustades on see, mida oleks teistelt sellest projektist õppida ning teeb ettevõtmise jätkusuutlikuks. Hetkel tegelevad mõlema kooli õpetajad ja õpilased programmi kokkupanemisega septembris 2016 aset leidvaks kohtumiseks.  Goethe-Gymnasiumi Reichenbach/V koor harjutab juba esimesi eestikeelseid laule.

 

Artikkel Reichenbach/V ajalehes "Freie Presse"

Projekti kajastus Reichenbach/V linnavalitsuses

 

 

 

 

 

 

KSG lennud

KSG galerii