Avaleht      Saksa keel      Üldist      DSD I ja II eksamid

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

 

Üle ühe kolmandiku Eestis Saksa teise astme keelediplomi DSD II eksami sooritanuist moodustavad KSG õpilased, mis võimaldab neil asuda õppima Saksamaa ülikoolidesse kohustuslikku saksa keele eksamit tegemata. Igal õppeaastal sooritavad Saksa teise astme keelediplomi eksami umbes pooled KSG abiturientidest. Alates 2009/2010 õa on keelediplomi eksam tasemeeksam, mis tõendab Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt saksa keele oskust B2 (edasijõudnud) või C1 (vaba suhtluse pädevus) tasemel.

Alates õppeaastast 2014/2015 on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastel võimalus sooritada koolis ka Saksa esimese astme keelediplomi eksam, mis tõendab Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt saksa keele oskust A2 (esmane keeleoskus) või B1 tasemel (suhtluslävi). Eksamit sooritavad 9. ja 12. klasside need õpilased, kes alustavad saksa keele õpinguid meie koolis 10.klassis.

Lähemalt: DSD eksamid arvudes

 

 

 

KSG lennud

KSG galerii