Avaleht      Saksa keel      Üldist

ajaveeb

facebook

ekool

esõs

miksike

kiusamisest-vabaks

goethe-institut 
saatkond 
pasch 
kulturweit 
zfa 
ehis 
koolielu

 

tallinnaha2

innove
eenet
viasat
novaator

märka ja aita

roheline kool 2

 

 

Üldist

Mein Name ist Melanie Knoll, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Österreich. Mein Heimatort heißt Purgstall und liegt im südöstlichen Niederösterreich. In Österreich bin ich Lehrerin für Kinder von 10-14 Jahren und unterrichte Mathematik und Biologie. Ich bin mit dem Programm „Pädagogischer Aufenthalt“ vor 2 Wochen nach Estland gekommen und habe bereits am Antsla Gymnasium den Deutschunterricht mitbetreut. Als meine Hauptaufgabe sehe ich den Schülern in Estland Österreich näher zu bringen. Ich freue mich auf meine Zeit hier und hoffe, dass ich in den kommenden zwei Wochen viel schöne Stunden mit den Schülern verbringen kann.

Minu nimi on Melanie Knoll, olen 30-aastane ja  pärit Alam-Austriast, Purgstallist, mis asub Austria kagu osas. Eestis olen ma Pedagoogilise Vahetusteenistuse raames. Austrias õpetan ma 10-14- aastastele lastele matemaatikat ja bioloogiat. Ma olen Eestis  kolmandat nädalat, kahel esimesel nädalal osalesin Antsla gümnaasiumi saksa keele tundides. Minu põhisoov on  Austriat Eesti õpilastele tutvustada ja lähemale tuua. Mul on väga hea meel, et saan olla Eestis ja rõõmustan ühiste tundide üle Eesti õpilastega.

malanie

 

Mein Name ist Theresa Poralla und ich verbringe ab September 2016 ein Freiwilliges Soziales Jahr hier am Kadrioru Saksa Gümnaasium. Ich bin 18 Jahre alt und habe im Sommer in Deutschland mein Abitur bestanden. Meine Hauptfächer bei den Prüfungen waren Deutsch und Mathematik. Ich komme aus Wiesbaden, einer Stadt im Südwesten Deutschlands, nahe bei Frankfurt. In meiner Freizeit habe ich in einem Chor gesungen und in unserem Schulorchester Geige gespielt, was ich hier auch weiterführen möchte. Gerade weil Musik und Gesang in Estland und auch am KSG eine so große Rolle spielen, habe ich mich besonders gefreut hierher zu kommen. Ich werde im Deutschunterricht einiger LehrerInnen mitwirken und diese bestmöglich unterstützen. Das Rahmenprojekt, das mir dies ermöglicht hat, ist der Freiwilligendienst „kulturweit“ der deutschen UNESCO-Kommission. Die Partnerorganisation, die mich am KSG betreut, ist der pädagogische Austauschdienst. Während meines Auslandsjahres freue ich mich besonders über die Gelegenheit Tallinn, die estnische Kultur und viele interessante Menschen kennenzulernen.

Minu nimi on Theresa Poralla ja sellel õppeaastal osalen ma vabatahtlikuna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi tegemistes. Ma olen 18 aastane ja lõpetasin  möödunud kevadel gümnaasiumi.  Ma õppisin koolis süvitsi saksa keelt ja matemaatikat ja sooritasin nendes ainetes  eksamid laiendatud programmi alusel. Ma olen pärit Wiesbadenist, Loode-Saksamaalt, Frankfurti lähedalt. Vabal ajal meeldib mulle kooris laulda, oma  kooliorkestris Wiesbadenis mängisin viiulit. Muusikaga tegelemist tahan ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumis jätkata, sest just eestlaste pikaajaline muusika- ja laulutraditsioon oli üks põhjus, miks ma siia tulin. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis osalen ma saksa keele tundides ja püüan igati tunde huvitavamaks ja vaheldusrikkamaks muuta. Ma olen Eestis  Saksa UNESCO Rahvusvahelise Vabatahtliku Teenistuse raames ja väljapoolt kooli toetab minu tegevust Pedagoogiline Välisvahetusteenistus.  Ma rõõmustan juba praegu  võimaluse üle,  õppida tundma  Tallinnat, Eesti kultuuri ja palju huvitavaid imimesi.

theresa

 

30.05.2016 kell 15.00 toimub Kadrioru Saksa Gümnaasiumi aulas saksa teise astme keelediplomite Sprachdiplom II üleandmise pidulik aktus. Sellel aastal saavad diplomi või tasemetunnistuse 90 õpilast kogu vabariigist, nende hulgas 44 õpilast KSG-st. Õnnitleme!

Vaata pilte aktusest siit...

 

dsd2 logo

 

 

19.-26.septembrini viibisid meie kooli 8a ja 8c klassi õpilaste juures 11 vahetusõpilast Saksamaalt, Großhansdorfist.

Pühapäeva, 20. septembri veetsid nad vahetusperedes ja kirjeldavad tegevusi järgmiselt: "Käisime perekonna ja sõpradega kiirpaadiga Tallinna lahel sõitmas ja me tohtisime isegi paati juhtida! Sõitsime Aegna saarele, see oli väga lahe! Pärastlõunal veetsime aega rabas - see oli täiesti uus kogemus ja seal oli väga ilus."

Esmaspäeval, 21. septembril toimus koolis tervitusvastuvõtt ja saksa õpilased tutvusid meie koolimajaga. Samuti võeti osa saksa ja inglise keele ainetundidest. Pealelõunal viis õpetaja Margit Randlo vanalinnas läbi linnaekskursiooni.

Teisipäeval, 22. septembril sõideti Tartusse, kus üheskoos avastati AHHAA keskuses teadust, tutvuti linnaga ning lõõgastuti Aura veekeskuses.

Kolmapäeval, 23. septembril möödus hommikupoolik koolis ja pealelõunal osalesid vahetusõpilased DSD I keelediplomite aktusel, mis sel aastal meie koolis esimest korda aset leidis. Pealelõunal külastati ka Patarei vanglat.

Neljapäev, 24. september oli projektipäev, kus õpilastele tutvustati meie ajalugu, laulmise traditsiooni ning üheskoos vaadati emotsionaalset filmi laulvast revolutsioonist. Peale seda ütles nii mõnigi saksa õpilane, et eestlased on küll väike, aga hingelt suur ja julge rahvas.

Reedel, 25. septembril külastati Lennusadamat ning õpilased said võimaluse ka omal käel veel Tallinnaga tutvuda. Õhtupoolikul toimus väga meeleolukas lõpupidu kooli hoovis, kus söödi, joodi ja mängiti sõbralikult ringmänge.

Jann Lukas Paul kirjutab kokkuvõtlikult nii: "Eestis meeldis mulle väga, sest siin on nii ilus loodus. Õnneks vedas meil ka ilmadega. Sain palju teada ühest väiksest riigist, millest ma enne midagi ei teadnud. Leian, et see kogemus on väärt jagamist ja kindlasti räägin sellest Saksamaal oma sõpradele!"

 

saksa-vahetus-2015

 

 

23.09.2015. toimus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis Saksa I astme keelediplomite kätteandmise pidulik aktus. DSD I eksami sooritas 2015 aasta kevadel edukalt 70 KSG õpilast.
Üritusel osalesid 9. ja 10. klasside õpilased.

Vaata pilte siit

 

dsd2

 

 

 

6. aprillil kell 10.00 korraldab Kadrioru Saksa Gümnaasium saksakeelse võistkondliku orienteerumismängu „Nalja nabani“. Loe lähemalt...

 

 

12. aprillil 2017 korraldab Kadrioru Saksa Gümnaasium üleriigilist saksakeelse teatri päeva „Kreativfabrik”. Loe lähemalt...

reichenbach1

 

Vaata videot

 

Projektis osalevad  Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Goethe-Gymnasium Reichenbach/V on projekti-koorid. Õpilastele lisaks on projekti kaasatud mõlema kooli muusika ja saksa keele õpetajad.

Projekt „Kohtumised sõnas ja helis“  sai alguse 2012/13 õppeaastal saksa keele süvaõppe 50. juubeli ettevalmistamise käigus. Tõuke selleks andis tookord Väliskoolivõrgu Keskuse poolt KSG-sse lähetatud saksa keele õpetaja Ingrid Pietzsch, kelle „kodukool” Goethe-Gymnasium Reichenbach/V on. Tänaseks on sellest välja kasvanud KSG õpilaste poolt  enim oodatud õpilasvahetus, mille sisuks on vastastikune laulude õppimine, laulutekstide vahetamine,  tõlkimine, nende  esitamine KSG-s või Goethe Gümnaasiumis Reichenbach/V. ja suhtlemine saksa keeles ning  Eesti ja Saksa kultuuride eripärade tundmaõppimine ja vahendamine. Kui öeldakse, et muusika ühendab rahvaid, vajamata selleks keeleoskust, siis KSG ja Goethe-Gymnasium Reichenbach/V ühise projekti raames õpitakse erinevaid kultuure tundma, kasutades selleks KSG-s nii olulist saksa kui ka muusika keelt.

Projekti sihtrühm on 6.-11. klassi õpilased, kes laulavad KSG kooris. Sihtrühma vanuseastme valikul lähtutakse sellest, et projektis osalevad õpilased oleksid võimelised neid Saksamaal majutavates peredes iseseisvalt hakkama saama. Projektis osalevad KSG saksa keele ja muusikaõpetajad ning Goethe-Gymnasium Reichenbach/V muusikaõpetajad.

KSG 20 õpilast ja kolm õpetajat Suviliis Sakk, Reet Lend ja Lehti Hiller viibisid esimest korda aprillis 2012 Reichenbach/V-s, aprillis 2013 külastasid saksa õpilased KSG-d, aastal 2014 käisid 20 KSG õpilast ja õpetajad Suviliis Sakk ja Reet Lend Goethe-Gümnaasiumis  Reichenbach/V-s ja 2016 septembris võõrustab KSG Goethe-Gymnasium Reichenbach/V õpilaskoori ja kahte muusikaõpetajat.

Õpilased ja õpetajad on majutatud peredesse. Peredes elamine võimaldab õpilastel lähedalt tundma õppida külastatava maa igapäevaelu ja tavasid. Erilise tähtsusega on see KSG õpilastele, tutvumaks õpitava keele maa kultuuri ja olustikuga.

Külastades Saksamaal Sachseni pealinna Dresdenit, ei tutvunud KSG õpilased mitte ainult linna vaatamisväärsustega, vaid ka Saksamaa ja Euroopa 20. sajandi ajalooga, oli ju Dresden Saksamaa kultuuripärl, mis pommitati  1945 maatasa. Sama kehtib ka Weimari kohta, kus linnakese üldtuntud huviobjektide kõrval õpiti väärtustama saksa kultuuri suurkujusid  J.W. Goethet, Fr. Schillerit, Cranach Vanemat ja hertsoginna Anna Amalia raamatukogu.

Saksa õpilased kogesid Eestis puutumatut loodust Lahemaa Rahvuspargis, võrdlesid linnakodanike ja kaupmeeste elu keskaegses Tallinnas ja saksa hansalinnades ning said teada, miks on muusika, laulupeod ja laulev revolutsioon eestlaste jaoks nii oluline.

Kõikide ülal nimetatud tegevuste kohta valmisid ühistööna plakatid ja ettekanded PowerPoint esitlustega, millega töötasid saksa keele tundides  nii KSG-s kui ka Goethe-Gümnaasium Reichenbach/V õpilased. Nii õppisid nimetatud ettevõtmisest ka mõlema kooli need õpilased, kes konkreetse  muusikaprojektiga  otseselt seotud ei olnud.

Projekti tegevused hõlmasid õppetöös osalemist nii KSG-s kui ka Reichenbach/V Goethe-Gümnaasiumis, pingsaid ja huvitavaid kooriproove, laulude ja lautekstide õppimist ettevalmistaval perioodil omal maal ja „võõras keeles“ ja ka põhjalikku tutvumist esitatavate eesti ja saksa heliloojate elu ja loominguga.

Aprillis 2012 ja 2014  toimusid Reichenbach/V-s  KSG ja Reichenbach/V Goethe-Gümnaasiumi kooride ühislaulmised kooli õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele, 2013 esinesid mõlemad koorid KSG-s saksa keele süvaõppe 50. aastapäevale pühendatud juubeliüritusel, kus osalesid  saksa keele toetajad ja huvilised kogu vabariigist. Kui KSG õpilaste saksa keeles kõlanud laulud olid kaunid,  siis meie eestikeelsete laulude esitused saksa õpilaste poolt olid midagi väga tavatut ja ühendavat, ning tõstsid KSG õpilaste saksa keele õppimise motivatsiooni veelgi. Kaunis eesti keeles kõlasid saksa õpilaste esituses eesti vanim rahvalaul „Tii, tii tihane“, mille sõnademäng oli sakslastele uudne ning tõi nad eesti keelele ja kultuurile veelgi lähemale. Ühine energia valitses nii kooriproovides kui ka kontsertidel, kui esitati eestlaste jaoks peaaegu juba pühaks saanud Kait Tamra laulu „Oma saar“ ja Toomas Volli „Kodu“.

Goethe-Gymnasium Reichenbach/V ja KSG ühine projekt „Kohtumised sõnas ja helis“ teenib palju suuremat eesmärki kui keeleõpe või pelgalt vastastikune kultuuride tundmaõppimine. Sellise projekti kaudu teeme end nähtavaks väljapool oma kodu ja õpime „Eesti saadikuks“ olemise kaudu. Ise õppides ennast maailmale tutvustades on see, mida oleks teistelt sellest projektist õppida ning teeb ettevõtmise jätkusuutlikuks. Hetkel tegelevad mõlema kooli õpetajad ja õpilased programmi kokkupanemisega septembris 2016 aset leidvaks kohtumiseks.  Goethe-Gymnasiumi Reichenbach/V koor harjutab juba esimesi eestikeelseid laule.

 

Artikkel Reichenbach/V ajalehes "Freie Presse"

Projekti kajastus Reichenbach/V linnavalitsuses

 

 

 

 

 

 

KSG lennud

KSG galerii