Avaleht      Tervisedendus

 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi tervisenõukogu alustas oma tööd 2011. aasta septembris, põhikiri ning ametlik koosseis kinnitati 6. jaanuaril 2012. Alates märtsist 2012 on KSG vastu võetud Tervist Edendavate Koolide võrgustikku.

 

KSG tervisepoliitika väärtused

   - Tervislikke eluviise hindav noor

   - Rahulik ja turvaline koolikeskkond nii õpilastele kui õpetajatele

   - Tervislik töökeskkond õpetajatele jm koolipersonalile

KSG tervisepoliitika üldeesmärgid

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt  laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti. Lisaks edendab tervisenõukogu eesmärgipäraselt ja järjepidevalt ka koolitöötajate tervist, arendab kooli.  Tervisenõukogu on suureks abiks kooli probleemide lahendamisel, näiteks sisekliima parandamiseks, sotsiaalse kontrolli täiustamiseks ning vastutuse jagamiseks.

 

Töökeskkonna nõukogu koosseis alates 01.02.2018:

1. Ants Ivask – õpetaja, töökeskkonna nõukogu esimees
2. Siiri Matso – majandusjuhataja, töökeskkonna spetsialist
3. Sirje Kaljula - õppejuht
4. Karolina Miidel - juhiabi
5. Minna Rummi - õpetaja
6. Margit Randver - õpetaja
7. Martin Tamm - õpetaja
8. Anneli Võsandi - õpetaja
9. Kersti Tamm - kooliõde
10. Olga Kim - kooliõde

 

 

Üritused 2013/2014

Üritused 2012/2013

Üritused 2011/2012

 

 

teklogo140