Avaleht      Õppesuunad

 

1.septembrist 2011 alustasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 10. klassid õppimist uue õppekava järgi. Valinud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, valib 10.klassi astuja esimeseks  või teiseks võõrkeeleks saksa keele (sõltumata varem õpitud A- või B-võõrkeelest). Olenevalt saksa keele tundide arvust nädalas saavutatakse, vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile, gümnaasiumi lõpuks  saksa keele oskus tasemel A2 (suhtluslävi) – C1 (vaba suhtluspädevus). Lisaks eesti õpetajatele õpetavad koolis saksa keelt  ja saksakeelseid valikaineid ka saksa õpetajad.

 

saksakeelnemajandusope1

 

loodussuund1

 

sotsiaalsuund1